Snøskredvarsel for Voss mandag 07.05.2018

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig i leområder og i bratte heng med myk og våt snø. Hold avstand til fjellsider med glidesprekker.

Våte løssnøskred

Ubunden snø

Husk at selv små skred er tunge og kan skade deg, særlig ved skred i terrengfeller. Når du er på vei ned store heng bør du gradvis bevege deg ut av fallinja for å unngå å bli tatt igjen av små skred som du selv har utløst. Følg med når snøoverflaten blir våt og myk. Skredfaren øker i takt med temperaturstigning og nedbørintensitet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.
Løssnøskred
2 - Små
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Glideskred

Vann ved bakken/smelting fra bakken

Unngå lengre opphold i og nedenfor fjellsider med ferske glidesprekker. Det er vanskelig å forutse når slike skred vil løsne.
Flakskred
3 - Middels
Naturlig utløst
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Høy temperatur og nedbør som regn vil opprettholde skredproblemet med våte løssnøskred der snødekket er mykt og vått. Utover dagen vil også sola komme frem og bidra til ytterligere oppvarming av snøen i solvendt terreng. Vær oppmerksom på glideskred. Unngå terreng under glidesprekker og glatt underlag (sva, gressbakker). I noen lesider over mildværsgrensa, høyt til fjells, vil det kunne finnes nysnøflak. Disse forventes raskt å feste seg til underliggende snø pga høye temperaturer. Vær oppmerksom på at stigende temperatur gir økt mulighet for skavlbrudd.
Snødekket er generelt smelteomvandlet under ca 1200 moh (litt høyere i S) etter en lang periode med høye temperaturer og mye sol. Over 1200 moh finnes noe finkornet, lagdelt snø. Høy temperatur det siste døgnet har ført til at snøoverflaten forventes å være fuktig helt til topps. Hvor langt ned i snødekket fuktigheten har trukket seg er usikkert. Snøgrensen i regionen ligger på 300-500 moh. Rygger og kuler i terrenget er snøfrie mange steder.
Det er få ferske observasjoner i regionen, men forventer at det også her har gått mange våte skred de siste dagene.
5 mm i døgnet, opp mot 15 mm i mest utsatt område.
Liten kuling fra sørvest., endring til frisk bris fra sør om kvelden.
-2 °C til 4 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 2000 moh om kvelden.
Skyet.
Nedbør vesentlig natt til mandag.

For oppdatert værvarsel se yr.no
1 - 3 nedbør mm i døgnet.
Frisk bris fra sørvest.
1 °C til 5 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 2100 moh om kvelden.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner siste 3 døgn

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.