Snøskredvarsel for Voss torsdag 12.04.2018

3
Betydelig
Publisert:

Komplekse forhold med fleire vedvarande svake lag. Ver forsiktig i solvendte heng, særleg utover dagen, her kan skred løysast ut naturleg.

Våte løssnøskred

Ubunden snø

Unngå ferdsel i bratt terreng der skredproblemet finnes og i utløpssoner. Naturlig utløste skred er forventet. Følg med når snøoverflaten blir våt og myk. Skredfaren øker i takt med temperaturstigning.
Løssnøskred
2 - Små
Naturlig utløst
Mange bratte heng

Vedvarende svakt lag

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Unngå ferdsel i skredterreng (løsne og utløpsområder) spesiellt når snøoverflaten blir våt. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er sannsynlig. Det krever mye kunnskap å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær bevisst på når på døgnet du beveger deg i bratt terreng, skredfaren kan variere mye gjennom døgnet. Vær ekstra forsiktig når temperaturen stiger.
Flakskred
3 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det er sola som styrer skredproblema og dette gjev store døgnvariasjonar. Kantkornlaga i snødekket er venta å stabilisere seg ved oppbløyting, men utvis aktsemd høgt til fjells og i skuggesider der snødekket over blir vått for første gong. Plussgrader til over fjelltopphøgde torsdag vil framleis gje våte laussnøskred i mange bratte heng. Hugs også at når heile snødekket no vert vått, aukar faren for glideskred. Det er vanskeleg å vurdere når desse skreda kan løysast ut.
Forrige veke kom det mykje nedbør i regionen. Stigande temperatur i løpet av helga gav regn opp til 1000 moh og plussgrader opp til ca 1200 moh. Snøoverflata er dermed prega av mildvêr som har fukta snødekket i ulik grad. Over mildvêrsgrensa i skyggesider finns framleis tørre flak i overflata og eit snødekke som er prega av den kalde vinteren.
Det finst vedvarande svake lag på fleire djup i snødekket. Desse er no i ferd med å bli nøytralisert av varme og fuktigheit, særleg under 1000 moh og i heng mot S. I tillegg er det begerkrystallar mot bakken der snødekket er tynt som kan bli eit problem no når varmen kjem for fullt.
Mandag gikk det skred over veg ved FV92 i Arnafjorden. Det vart også observert små glideskred ved Voss tirsdag
Vest i regionen er det fleire områder med glidesprekker i sørvende heng, men generelt er snødekket fortsatt kaldt og viser få tegn på oppvarming.
0 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra sørøst., endring til stiv kuling fra sørøst om kvelden.
-5 °C til 2 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1500 moh om ettermiddagen.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørøst., endring til liten kuling fra sørøst om kvelden.
-6 °C til 2 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1500 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.
Lettere skydekke fra om ettermiddagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: Ragne@ObsKorps (****)

i kommune: VOSS

Snødekke

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: oormasen (*)

i kommune: AURLAND

Skredaktivitet

Antall: 
Noen (2-5)
Størrelse: 
2 - Små
Type: 
Tørre flakskred

Snødekke

190 cm snødybde

0 cm nysnø siste døgn

Vær

Ikke nedbør

2.0 grader

Stabilitetstest

God

CTN@0cmIkke spesifisert

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: VOSS

Faretegn

Mye vann i snøen

kraftig solstråling

Faretegn

Rask temperaturstigning

Faretegn

Ferske skred

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Rapportert av: oormasen (*)

i kommune: VOSS

Skredaktivitet

Antall: 
Mange (10 eller mer)
Størrelse: 
2 - Små
Type: 
Våte løssnøskred

Snødekke

350 cm snødybde

0 cm nysnø siste døgn

Vær

Ikke nedbør

-1.0 grader

Skredaktivitet

Antall: 
Noen (2-5)
Størrelse: 
1 - Harmløst (sluff)
Type: 
Skavl

Faretegn

Ferske skred

Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Våte løssnøskred i de fleste sørvendte heng. Stammer fra i går. Ser også et par mindre flakskred, trolig utløst av løssnøskred.

Skredproblem

Kantkornet snø over skarelag

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: VOSS

Faretegn

Rask temperaturstigning

Faretegn

Mye vann i snøen

regn på snø

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Rapportert av: steinar@tindeguide.no (*****)

i kommune: VOSS

Skredaktivitet

Antall: 
Ett (1)
Størrelse: 
2 - Små
Type: 
Våte flakskred

Snødekke

0 cm nysnø siste døgn

Vær

Ikke nedbør

10.5 grader

Faretegn

Ferske skred

Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Vått flakskred / glideskred, str 2+ gikk i sørvendt brattheng like ved Superbodegaen i dag mellom ca kl 11 og 14.

Skredfarevurdering

2 Moderat

Skredproblem

Kantkornet snø over skarelag

Skredproblem

Ubunden snø

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: oormasen (*)

i kommune: VOSS

Skredaktivitet

Antall: 
Noen (2-5)
Størrelse: 
1 - Harmløst (sluff)
Type: 
Våte løssnøskred

Snødekke

150 cm snødybde

10 cm nysnø siste døgn

Vær

Ikke nedbør

2.0 grader

Faretegn

Ferske skred

Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Våte løssnøskred i sydvendt klippe.

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Njål@SVV (*****)

i kommune: MASFJORDEN

Faretegn

Ferske sprekker

Område: Fylket/varslingsregion. Beskrivelse: Har vært på helikopterbefaring i Modalen i dag. En del mer oppsprekking enn før påske. Observert ett vått flakskred vestvendt størrelse 2 fra de siste dager. Ellers mange våte løssnøskred i soleksponerte sider under 1000 m o.h., og mange utviklede glidesprekker.

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Audist (Ukjent)

i kommune: AURLAND

Skredaktivitet

Antall: 
Noen (2-5)
Størrelse: 
2 - Små
Type: 
Våte flakskred
Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Tor Ivar SVV (****)

i kommune: MODALEN

Skredaktivitet

Antall: 
Noen (2-5)
Størrelse: 
2 - Små
Type: 
Glideskred

Snødekke

360 cm snødybde

0 cm nysnø siste døgn

Vær

Ikke nedbør

-1.7 grader

Faretegn

Ferske sprekker

Det er observert begynnande oppsprekking i snødekket relativt mange stader vest i varslingsregionen(Modalen og Romarheimsdalen). Sprekker er observert i austleg, sørleg og vestleg aspekt opptil ca 8-900 moh.

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Stabilitetstest

God

ECTN12@38cmQ3

Skredproblem

Kantkornet snø ved bakken

Skredproblem

Kantkornet snø over skarelag

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.