Snøskredvarsel for Voss tirsdag 10.04.2018

3
Betydelig
Publisert:

Komplekse forhold med fleire vedvarande svake lag. Ver forsiktig i solvendte heng, særleg utover dagen, her kan skred løysast ut naturleg.

Våte flakskred

Opphopning av vann i/over lag i snødekket

Unngå ferdsel i løsneområder og utløpsområder for skred når snøoverflaten blir våt. Vær bevisst på når på døgnet du beveger deg i bratt terreng, skredfaren kan variere mye gjennom døgnet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.
Flakskred
2 - Små
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
Flakskred
3 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Mildvêret dei siste dagane har svekka bindingane i snødekket, men venta frost natt til tysdag verkar stabiliserande. Det er no sola som styrer skredproblema og dette gjev store døgnskilnader. Kantkornlaga som ligg under den siste nysnøen vil vere lettast å påverke av en enkelt skikøyrar der sola varmar overflata, og mange stader vil også skred løysast ut naturleg. Våte laussnøskred kan også påverke vedvarande svake lag djupare i snødekket og gje skred opp i str. 3. Det komplekse snødekket gjer at ferdsel i skredterreng er krevjande. Etter mildvêr over 1000 moh måndag er nysnøflak avgrensa til områder høgt til fjells. Desse flaka kan framleis løysast ut av skikøyrarar, men utbreiinga er avgrensa.
Den siste veka har det kome opptil 70 mm nedbør i regionen. Stigande temperatur i løpet av helga gav regn opp til 1000 moh og lokalt plussgrader enda høgare. Snøoverflata er dermed varierande, og består både av våt og tørr ubunden snø, vindpåverka snø og enkelte stadar er det skare i overflata.
Det finst vedvarande svake lag på fleire djupner i snødekket. Det eine nivået er i overgangen mellom nysnøen og det eldre snødekket, der det er observert kantkornlag og overflaterim før siste snøfall. Lenger nede i snødekket er det eit kantkornlag som ga skred tidleg i påska. I tillegg er det begerkrystallar mot bakken der snødekket er tynt.
Det har gått flere våte flakskred i løpet av helga. Mandag gikk det skred over veg ved FV92 Arnafjorden.
Observasjonar viser at det er meir nysnø og meir komplekst snødekke i dei vestlege delane av regionen.
0 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørøst.
-7 °C til 0 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 900 moh om ettermiddagen.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no
4 - 7 nedbør mm i døgnet.
Bris fra sørøst., endring til frisk bris fra sørøst om kvelden.
-3 °C til -1 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1000 moh natt til mandag.
Skyet.
Lavere temperatur om kvelden.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: VOSS

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Faretegn

Rask temperaturstigning

Faretegn

Mye vann i snøen

regn på snø

Rapportert av: steinar@tindeguide.no (*****)

i kommune: VOSS

Vær

Ikke nedbør

10.5 grader

Skredaktivitet

Antall: 
Ett (1)
Størrelse: 
2 - Små
Type: 
Våte flakskred

Skredfarevurdering

2 Moderat

Snødekke

0 cm nysnø siste døgn

Faretegn

Ferske skred

Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Vått flakskred / glideskred, str 2+ gikk i sørvendt brattheng like ved Superbodegaen i dag mellom ca kl 11 og 14.

Skredproblem

Kantkornet snø over skarelag

Skredproblem

Ubunden snø

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: oormasen (*)

i kommune: VOSS

Vær

Ikke nedbør

2.0 grader

Skredaktivitet

Antall: 
Noen (2-5)
Størrelse: 
1 - Harmløst (sluff)
Type: 
Våte løssnøskred

Snødekke

150 cm snødybde

10 cm nysnø siste døgn

Faretegn

Ferske skred

Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Våte løssnøskred i sydvendt klippe.

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Njål@SVV (*****)

i kommune: MASFJORDEN

Faretegn

Ferske sprekker

Område: Fylket/varslingsregion. Beskrivelse: Har vært på helikopterbefaring i Modalen i dag. En del mer oppsprekking enn før påske. Observert ett vått flakskred vestvendt størrelse 2 fra de siste dager. Ellers mange våte løssnøskred i soleksponerte sider under 1000 m o.h., og mange utviklede glidesprekker.

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Audist (Ukjent)

i kommune: AURLAND

Skredaktivitet

Antall: 
Noen (2-5)
Størrelse: 
2 - Små
Type: 
Våte flakskred
Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Tor Ivar SVV (****)

i kommune: MODALEN

Vær

Ikke nedbør

-1.7 grader

Skredaktivitet

Antall: 
Noen (2-5)
Størrelse: 
2 - Små
Type: 
Glideskred

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Snødekke

360 cm snødybde

0 cm nysnø siste døgn

Faretegn

Ferske sprekker

Det er observert begynnande oppsprekking i snødekket relativt mange stader vest i varslingsregionen(Modalen og Romarheimsdalen). Sprekker er observert i austleg, sørleg og vestleg aspekt opptil ca 8-900 moh.

Skredproblem

Kantkornet snø ved bakken

Skredproblem

Kantkornet snø over skarelag

Stabilitetstest

God

ECTN12@38cmQ3

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: ToreM@SVV (****)

i kommune: VIK

Ulykke/hendelse

Trafikk hindret

Skredhendelse

3 - Middels

Vått løssnøskred

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: VOSS

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Faretegn

Ferske skred

Faretegn

Rask temperaturstigning

Faretegn

Mye vann i snøen

regn på snø

Rapportert av: Jens@SVV (*****)

i kommune: VIK

Ulykke/hendelse

Trafikk hindret

Skredhendelse

3 - Middels

Vått flakskred

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: steinar@tindeguide.no (*****)

i kommune: AURLAND

Vær

Ikke observert

1.4 grader

Skredfarevurdering

2 Moderat

Snødekke

2 cm nysnø siste døgn

Faretegn

Ferske skred

Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Har ikke sett skred, men hører det 'buldrer' fra våtsnøskred nede i Flåmsdalen.

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Skredproblem

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Skredproblem

Ubunden snø

Faretegn

Rask temperaturstigning

Område: For kommunen. Beskrivelse: Temperaturen steig raskt igår midt på dagen. Det er først i dag det er regn og varme som trenger ned i snødekket.

Stabilitetstest

Middels

CTM11@30cmQ1

Stabilitetstest

God

CTH24@35cmQ2

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.