Snøskredvarsel for Voss mandag 09.04.2018

3
Betydelig
Publisert:

Mildvær svekker stabiliteten til snødekket. Over mildværgrensa kan nysnøflak og vedvarande svake lag påverkast. Ferdsel i skredterreng frårådast.

Vedvarende svakt lag

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
Flakskred
3 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Våte flakskred

Opphopning av vann i/over lag i snødekket

Unngå ferdsel i løsneområder og utløpsområder for skred når snøoverflaten blir våt. Vær bevisst på når på døgnet du beveger deg i bratt terreng, skredfaren kan variere mye gjennom døgnet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.
Flakskred
3 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Nysnøflak

Nedføyket svakt lag med nysnø

Unngå bratte heng og terrengfeller under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg. Skredproblemet finnes overalt hvor det ligger mye nysnø i bratt terreng. Se etter nysnø som binder seg sammen til myke flak og sprekker opp eller fester seg dårlig til den eldre snøen under. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
Flakskred
2 - Små
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Mildvær, som har nådd høgt til fjells dei siste dagane, har først svekka bindingar i snødekket under mildværsgrensa. På sikt vil dette vere stabiliserande sidan vedvarande svake lag forsvinn. Der det regnar kan det framleis gå nokre våte flak- og lausnøskred. Over mildværsgrensa har nysnøflak for det meste stabilisert seg, men auka vind utover kvelden kan gi nye flak i leområder mot nord og vest. Vedvarande svake lag har ikkje stabilisert seg i høgda. Slike lag gjer at det er lettare og løyse ut skred, både ved direkte påverknad eller fjernutløysing, og skred kan bli større enn om slike lag var fråværande. Det er eit komplekst snødekke og ferdsel i skredterreng kan få alvorlege konsekvensar. Ta konservative vegval.
Natt til onsdag kom det oppimot 30 cm nysnø i regionen, og denne har i ettertid blitt påverka av vind og mildvær opptil 1000 moh. Under nysnøen har det vore skare opp til ca. 900 moh, men som i solvendte sider har denne gått noko høgare. Ellers har det vore fokksnø i varierande mengde og utbreiing.
Det finst vedvarande svake lag på fleire dybder i snødekket. Det eine nivået er i overgangen mellom nysnøen og det eldre snødekket, der det er observert kantkornlag og overflaterim før siste snøfall. Det var rapportert om drønn ved påverknad av dette laget på Sandfjellet torsdag. Lenger nede i snødekket er det eit kantkornlag som ga skred tidleg i påska. I tillegg er det begerkrystallar mot bakken der snødekket er tynt.
Laurdag gjekk det middels store naturlege skred når det regna på snødekket i Breidalen. Fredag vart også eit flakskred fjernutløyst opp mot Vardeggi og flakskred vart kunstig utløyst på Vikafjellet.
4 - 7 nedbør mm i døgnet.
Bris fra sørøst., endring til frisk bris fra sørøst om kvelden.
-3 °C til -1 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1000 moh natt til mandag.
Skyet.
Lavere temperatur om kvelden.

For oppdatert værvarsel se yr.no
1 - 5 nedbør mm i døgnet.
Bris fra sørøst.
-4 °C til 0 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1100 moh om kvelden.
Skyet.
Nedbør om kvelden.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: VOSS

Faretegn

Ferske skred

Faretegn

Rask temperaturstigning

Faretegn

Mye vann i snøen

regn på snø

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Rapportert av: Jens@SVV (*****)

i kommune: VIK

Ulykke/hendelse

Trafikk hindret

Skredhendelse

3 - Middels

Vått flakskred

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: steinar@tindeguide.no (*****)

i kommune: AURLAND

Snødekke

2 cm nysnø siste døgn

Faretegn

Ferske skred

Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Har ikke sett skred, men hører det 'buldrer' fra våtsnøskred nede i Flåmsdalen.

Vær

Ikke observert

1.4 grader

Stabilitetstest

Middels

CTM11@30cmQ1

Stabilitetstest

God

CTH24@35cmQ2

Faretegn

Rask temperaturstigning

Område: For kommunen. Beskrivelse: Temperaturen steig raskt igår midt på dagen. Det er først i dag det er regn og varme som trenger ned i snødekket.

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Skredproblem

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Skredproblem

Ubunden snø

Skredfarevurdering

2 Moderat

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: siri@SVV (****)

i kommune: AURLAND

Vær

Regn

3.0 grader

Rapportert av: siri@SVV (****)

i kommune: AURLAND

Ulykke/hendelse

Naturlig utløst skred observert ved utmarsj fra hytte i Breidalen. Gått i løpet av natta/morgentimene etter det begynte å regne. Str.2-3. Stoppet 50-100m fra vintermerket rute. Trolig gått på vedvarende svakt lag av kantkorn. Se kommentar under stabilitetstest 7.04. Observerte flere naturlig utløste små skred på veg ut Fresvikjordalen. De største på østsiden av dalen (V-vendt).

Påvirket ingenting

Skredhendelse

3 - Middels

Vått flakskred

Rapportert av: Nils@alf (**)

i kommune: VOSS

Faretegn

Mye vann i snøen

Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Regn op til 1000m pågående.

Vær

Regn

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: VOSS

Skredaktivitet

Antall: 
Ett (1)
Størrelse: 
3 - Middels
Type: 
Våte løssnøskred

Faretegn

Ferske skred

Faretegn

Mye vann i snøen

regn på snø

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Rapportert av: Silje Fjærestad-Tollefsen (Ukjent)

i kommune: VAKSDAL

Skredaktivitet

Antall: 
Noen (2-5)
Størrelse: 
3 - Middels
Type: 
Våte flakskred
Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: siri@SVV (****)

i kommune: VIK

Snødekke

200 cm snødybde

Faretegn

Drønn i snøen

Område: På dette stedet. Beskrivelse: Drønnet i skogen når vi gikk 3 personer samlet. Trolig kantkornlag som kollapset.

Stabilitetstest

Middels

ECTN13@15cmQ3

Fritekst

Ikke dekning i Fresvikjordalen så observasjon lagt inn etter ankomst bil dagen etterpå.

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: VOSS

Faretegn

Ferske skred

Faretegn

Mye vann i snøen

regn på snø

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.