Snøskredvarsel for Voss fredag 16.03.2018

2
Moderat
Publisert:

Det finnast ferske fokksnøflak i leområder. Det er også vedvarande svake lag høgt i snødekket som kan påverkast av ein skikøyrar.

Vedvarende svakt lag

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
Flakskred
2 - Små
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
Flakskred
3 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Mykje vind torsdag og fredag har ført til danning av fokksnøflak over kantkorn, der det framleis har vore laussnø tilgjengeleg for vindtransport. I formasjonar som har samla snø, særleg mot nord og vest, vil det vere lett å løyse ut skred. Det er store variasjonar i regionen på kor mykje vinden har påverka tidlegare, og i områder som har hatt meir laussnø i terrenget kan skredfara opplevast som høgare. Det er også mogleg å påverke svake lag under eldre fokksnøflak. I skjerma områder der sola får tak kan det gå laussnøskred.
Snøoverflata ber preg av sterk vind frå aust og søraust. Det er store lokale forskjellar på kvar vinden har teke mest og nokre områder har fått stor pålagring. I bratte sørvendte heng har det danna seg smelte-fryse skare.
Kaldt vær den siste tida har ført til oppbyggande omvandling av snøkrystallar i snødekket. Det er kantkornlag under fokksnøflak og rundt skarelag, inkludert smelte-fryseskara. I tillegg er det nedføyka rimlag nokre stadar. Det finst også djupare kantkornlag rundt skara fra 23.12, men det gamle snødekket er så vindpåverka og hardt at det vil vere svært vanskeleg å påverke desse.
Det er glidesprekker enkelte stadar.
Nedbør
0 mm i døgnet
Vind
Stiv kuling fra øst, endring til bris fra sørøst om ettermiddagen
Temperatur
-18 °C til -10 °C på 1400 moh
Plussgrader
Opp til 200 moh om ettermiddagen
Skydekke
Klarvær

For oppdatert værvarsel se yr.no
Nedbør
0 mm i døgnet
Vind
Frisk bris fra sørøst, endring til stiv kuling fra sørøst om kvelden
Temperatur
-15 °C til -7 °C på 1400 moh
Plussgrader
Opp til 200 moh om ettermiddagen
Skydekke
Klarvær

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: Siggen@obskorps (****)

i kommune: AURLAND

Skredfarevurdering

2 Moderat

Skredproblem

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Skredproblem

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Snødekke

0 cm nysnø siste døgn

Vær

Ikke nedbør-8.0 grader

Faretegn

Ferske sprekkerOmråde: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Hard fokksnø sprekker opp i puslespill. Liten/ingen forplanting. På kantkorn. Kun lommer her og der

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: Njål@SVV (*****)

i kommune: MASFJORDEN

Skredaktivitet

Antall: 
Ett (1)
Størrelse: 
2 - Små
Type: 
Tørre flakskred

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: torehum@svv (*****)

i kommune: KVAM

Skredaktivitet

Antall: 
Noen (2-5)
Størrelse: 
1 - Harmløst (sluff)
Type: 
Tørre flakskred

Vær

Ikke nedbør-5.0 grader

Faretegn

Fersk vindtransportert snøTil tross for allerede hard og vindpåvirka snøoverflate, så tok den kraftige nordøstlige vinden godt tak i snøen på bakken og blåste snø inn i vestvendte heng. Særlig synlig over 700 moh, da vi kom ut av skogen og inn i en litt vindeksponert side.

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: Njål@SVV (*****)

i kommune: HØYANGER

Skredfarevurdering

2 Moderat

Stabilitetstest

MiddelsECTPV@23cmQ1

Skredproblem

Kantkornet snø over skarelag

Skredproblem

Ubunden snø

Faretegn

Ferske skredTørre flak i underkant av skavler på grunn av østavind. Størrelse 1 skred. Våte løssnøskred er mulig i ettermiddag, men tidligere i dag var det for kaldt/ solen sto for lavt.

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: Njål@SVV (*****)

i kommune: HØYANGER

Vær

Ikke nedbør-7.0 grader

Bilde fra regobs

Rapportert av: Njål@SVV (*****)

i kommune: MODALEN

Bilde fra regobs

Rapportert av: Njål@SVV (*****)

i kommune: MODALEN

Bilde fra regobs

Rapportert av: Njål@SVV (*****)

i kommune: HØYANGER

Bilde fra regobs

Rapportert av: Njål@SVV (*****)

i kommune: HØYANGER

Bilde fra regobs

Rapportert av: Njål@SVV (*****)

i kommune: LINDÅS

Faretegn

Ferske skredOmråde: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Kraftig snøfokk i forbindelse med østavind. Også flere ferske skred. Størrelse 1 til 2. Tynne fokksnøflak. Flere kjente løsneområder for skred mot veg skal befares i dag. Forsøker å legge inn litt etterhvert..

Bilde fra regobs

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.