Snøskredvarsel for Voss torsdag 15.03.2018

2
Moderat
Publisert:

Vær varsom i terreng med ferske fokksnøflak og i bratte solsider midt på dagen.

Fokksnø

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
Flakskred
2 - Små
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
Flakskred
3 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det kan ligge små ustabile fokksnøflak i renner, søkk og leformasjoner i fleire himmelretningar pga skiftande vindretningar dei siste dagane. Det ligg òg eldre fokksnøflak i alle himmelretningar som stadvis ligg på svake lag kantkorn og rim. Desse er lettast å påverke der snødekket er tynt eller mjukt. Vindauke utover dagen ventast å føre til at mykje av laussnøen på overflata flyttar seg inn i leområde og legg seg som ustabile fokksnøflak. Skredfaren vil difor vere aukande utover dagen, men vurderast fortsatt til lå ligge innanfor faregrad 2-moderat. Det kan gå nokre laussnøskred i bratt terreng der sola står på.
Snøoverflata ber preg av sterk vind frå aust med påfølgjande snøtransport inn i vestlege lesider. Det er store lokale forskjellar på kvar vinden har teke mest og nokre områder har fått stor pålagring. Snødekket er generelt mykje vindpåvirka og det vart spesielt i siste månadsskifte lagt opp mykje snø i nordvestlege til sørvestlege leområder. Her har det lagt seg opp større og mindre fokksnøflak. Bratte sørvendte heng har det danna seg smelte-fryse skare.
Kaldt vær den siste tida har ført til oppbyggande omvandling av snøkrystallar i snødekket. Det er kantkornlag under fokksnøflak og rundt skarelag, inkludert smelte-fryseskara. I tillegg er det nedføyka rimlag nokre stadar. Dei siste dagane er det observert både skytande sprekker og drønn i slike lag. Det finst også djupare kantkornlag rundt skara fra 23.12, men det gamle snødekket er så vindpåverka og hardt at det vil vere svært vanskeleg å påverke desse.
Det er glidesprekker enkelte stadar.
Nedbør
0 mm i døgnet
Vind
Frisk bris fra sørøst, endring til stiv kuling fra sørøst om kvelden
Temperatur
-15 °C til -7 °C på 1400 moh
Plussgrader
Opp til 200 moh om ettermiddagen
Skydekke
Klarvær

For oppdatert værvarsel se yr.no
Nedbør
0 mm i døgnet
Vind
Bris fra sørøst, endring til frisk bris fra sørøst om kvelden
Temperatur
-17 °C til -6 °C på 1400 moh
Plussgrader
Opp til 300 moh
Skydekke
Delvis skyet
Høyt skydekke.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: Siggen@obskorps (****)

i kommune: AURLAND

Skredfarevurdering

0 Ikke vurdert

Faretegn

Fersk vindtransportert snøBlåser bra her nå. Føyker her nede rundt hytter / hus. Så snøfokk på fjellet før i dag med kikkerten. Men også ingen ting på nabo fjell.

Faretegn

Ferske sprekkerTurfølge forteller om sprekker i V sektor der denne snø blåses inn. Tråkker lett ut skavler osv...

Rapportert av: steinar@tindeguide.no (*****)

i kommune: VOSS

Skredfarevurdering

2 Moderat

Skredproblem

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Skredaktivitet

Antall: 
Ett (1)
Størrelse: 
1 - Harmløst (sluff)
Type: 
Våte løssnøskred

Snødekke

0 cm nysnø siste døgn

Vær

Ikke nedbør-8.0 grader

Faretegn

Ingen faretegn observert

Faretegn

RimkrystallerOmråde: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Det er mye rim og fasetter i overflaten. Mer velutviklet rim (10-15 mm) i lesider mot vest, men der er likevel overflaterim opptil 3 mm i losider.

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: steinar@tindeguide.no (*****)

i kommune: VOSS

Faretegn

Fersk vindtransportert snøOmråde: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Snøføyke står ut fra sørøst og laster lesider mot nordvest.

Bilde fra regobs

Rapportert av: steinar@tindeguide.no (*****)

i kommune: VOSS

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser)Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Det ser ikke ut til å ha vært mye sig ved bakken siste uka. Lite utvikling i glidesprekken i Superbodegaen, Bavallen.

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: steinar@tindeguide.no (*****)

i kommune: VOSS

Vær

Ikke observert

Bilde fra regobs

Rapportert av: Mogens (Ukjent)

i kommune: KVAM

Bilde fra regobs

Rapportert av: Michael (Ukjent)

i kommune: VOSS

Snødekke

Fritekst

Mye overflaterim. Spesielt i ø- retning

Bilde fra regobs

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: VOSS

Skredfarevurdering

2 Moderat

Faretegn

Mye vann i snøenkraftig solstråling

Rapportert av: steinar.voss@obskorps (****)

i kommune: VOSS

Vær

Ikke nedbør-7.0 grader

Snødekke

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: larsbard (*)

i kommune: VOSS

Vær

Ikke nedbør-3.0 grader

Snødekke

5 cm nysnø siste døgn

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.