Snøskredvarsel for Voss fredag 16.02.2018

3
Betydelig
Publisert:

Unngå leområder med fokksnø. Det finnes områder med svake lag under den vindtransporterte snøen.

Fokksnø

Nedføyket svakt lag med nysnø

Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø til den har fått stabilisert seg. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk.Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
Flakskred
3 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Unngå ferdsel i skredterreng og i utløpsområder. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er sannsynlig. Det krever mye kunnskap å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
Flakskred
3 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Stormen onsdag og torsdag har ført til oppbygging av fokksnøflak med betydeleg størrelse, og desse treng tid til å stabilisere seg. Sjølv om det framleis er vind i fjellet er det venta at snøoverflata no er så hard at det vil vere mindre snø tilgjengeleg for transport. Utover dagen kan flak fortsette å bygge seg opp ettersom det er venta noko nedbør og vind. Det har også danna seg store skavlar i regionen som kan knekke og føre til skred. Det finnast kantkornlag i snødekket som kan påverkast der snødekket er tynt.
Mykje vind den siste tida har påverka snødekket i stor grad og ført til danning av fokksnøflak. Ryggar og andre utsatte terrengformasjonar er avblåst og det har danna seg store skavlar, særleg i nordlig sektor. Onsdag og torsdag var det kraftig snøfokk i fjellet.
I snødekket er det observert kantkorn ved skarelaget som blei danna 23.12. Desse er utvikla i ulik grad. Enkelte stadar kan det også vere nedsnødd rim.
Onsdag blei det meldt om mange naturleg utløyste skred i Romarheimsdalen. Ved Grønahorgi på Voss blei det observert eit skavlbrot som førte til flakskred same dag.
I Myrkdalen sprakk snøen opp rundt ski ved belastning av skiløper.
Nedbør
12 mm i døgnet, opp mot 18 mm i mest utsatt område
Vind
Liten storm fra sørøst, endring til liten kuling fra sørøst om kvelden
Temperatur
-10 °C til -5 °C på 1400 moh
Plussgrader
Opp til 200 moh
Skydekke
Skyet

For oppdatert værvarsel se yr.no
Nedbør
7 - 12 mm i døgnet
Vind
Frisk bris fra sørøst, endring til bris fra sørvest om ettermiddagen
Temperatur
-9 °C til -3 °C på 1400 moh
Plussgrader
Opp til 300 moh om ettermiddagen
Skydekke
Skyet
Økende snøgrense på formiddagen. Ser ut til å ligge et sted mellom 200-400 moh på ettermiddagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: jkvn@alf (**)

i kommune: SAMNANGER

Faretegn

Stort snøfallOmråde: På dette stedet. Beskrivelse:

Vær

Snø-2.1 grader

Bilde fra regobs

Rapportert av: ToreM@SVV (***)

i kommune: VIK

Skredhendelse

3 - MiddelsTørt flakskred

Rapportert av: Ragne@ObsKorps (****)

i kommune: VOSS

Faretegn

Ingen faretegn observertOmråde: På dette stedet. Beskrivelse:

Stabilitetstest

GodECTN15@25cmQ2

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Skredfarevurdering

2 Moderat

Snødekke

200 cm snødybde5 cm nysnø siste døgn

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: VOSS

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Rapportert av: Jens@SVV (****)

i kommune: VIK

Skredaktivitet

Antall: 
Ett (1)
Størrelse: 
2 - Små
Type: 
Tørre flakskred

Skredproblem

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Skredfarevurdering

2 Moderat

Snødekke

Bilde fra regobs

Rapportert av: jkvn@alf (**)

i kommune: KVAM

Vær

Snø-4.0 grader

Rapportert av: Ragne@ObsKorps (****)

i kommune: VOSS

Vær

Ikke nedbør-1.0 grader

Snødekke

100 cm snødybde3 cm nysnø siste døgn

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: Jens@SVV (****)

i kommune: VIK

Vær

Snø-5.0 grader

Rapportert av: Crister@Fjellgutane (Ukjent)

i kommune: VOSS

Faretegn

Ferske sprekkerOmråde: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Slår sprekker rundt skia i leheng. Mye vind har laget tydelige fokksnø lag.

Faretegn

Fersk vindtransportert snøOmråde: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Mye vind og mye vindtransport. Over tregrensa blåser det godt fra flere retninger(15m/s) og vindtransportert snø er å finne under tregrensa og i alle leformaajoner. Denne snøen er lagdelt og sprekker lett opp.

Skredproblem

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Vær

Ikke observert

Bilde fra regobs

Rapportert av: steinar.voss@obskorps (****)

i kommune: VOSS

Skredaktivitet

Antall: 
Ikke gitt
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Faretegn

Fersk vindtransportert snøOmråde: Fylket/varslingsregion. Beskrivelse:

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Skredproblem

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Skredproblem

Kantkornet snø over skarelag

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Fritekst

Vurdering fra bil pga lite ny informasjon å hente ved å stikke nesa ut.

Vær

Snø-1.5 grader

Snødekke

5 cm nysnø siste døgn

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.