Snøskredvarsel for Vest-Telemark onsdag 06.03.2019

3
Betydelig
Publisert:

Vindøkning om ettermiddagen fører til betydelig økt skredfare. Hold god avstand til skredterreng og utløpsområder.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø til den har fått stabilisert seg. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk.Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
2 - Middels
Naturlig utløst
Mange bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Nedbøren fortsetter og relativt mye løs snø vil være lett tilgjengelig for vinden som øker mot ettermiddagen. Skredfaren øker gradvis til faregrad 3 når vinden øker og snøen blir flyttet på. Vindtransportert snø i leområder i N og V vil bli ustabil og naturlig utløste skred, i hovedsak middels store, men også enkelte middels store str.3, er mulig. God margin til skredterreng anbefales. Vedvarende svake lag finnes i snødekket over 1400 moh, men disse ligger de fleste steder under tykke bærende fokksnø/skarelag og er derfor vanskelige å påvirke.
Nysnø som i liten grad er påvirket av vind dekker nå en gammel hard og bærende snøoverflate som har vært igjennom flere runder med smelting og tilfrysing. Regionen har mindre snø enn normalt med mest snø i østvendte leområder.
Smelteomdanning og påfølgende tilfrysing har gjort at det gamle, harde snødekket fremstår uten spenninger og er i stor grad nøytralisert. Høyt til fjells, fra ca 1300 moh, finnes tykke vedvarende svake lag med kantkorn. De svake lagene ligger under hard fokksnø og/eller skare og vurderes som vanskelige å påvirke.
Ca 25 cm nysnø i regionen siste tre døgn fram til tirsdag klokken 12:00.
3 - 8 nedbør mm i døgnet.
Bris fra sørøst.
-7 °C til -4 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 300 moh natt til tirsdag.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
10 mm i døgnet, opp mot 18 mm i mest utsatt område.
Bris fra sør., endring til liten kuling fra sørøst om ettermiddagen.
-8 °C til -4 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 300 moh om kvelden.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Vest-Telemark / Hovden

Snø

05.03.2019 kl. 18:40

921 moh

Sturla (Ukjent)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 2 Av:  Tester Opphavsrett:  Kommentar:  Bruddflate på CT test
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Kommentar:  Tegn til vindaktivitet

Tester

CTH24@30cmQ3 God Kjørte testen i litt slakt terreng med 50 cm snødybde. 7 cm nysnø på toppen, 23cm med is/skare (IF) kniv hardhet, 20 cm med 1 finger hardhet grovkorna snø til bakken.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Vindtransportert snø lagt seg i NV sider

ObsID: 184347

Vest-Telemark / BYKLE

Snø

05.03.2019 kl. 12:44

1195 moh

Elisabet@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Elisabet@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

1 Liten Det ser ut til at det er snøen som har kommet fra lørdag til og med i dag som er mest utsatt. Det kan løsne i nedføyket nysnølag over gammel skare eller i binding mellom gammel skare og nyere snø. man må være obs der vinden har samlet snø i lesider. Det finnes vedvarende svake lag nede i snødekket, men de er beskyttet av skarelag. og dermed skal det en del belastning til for å påvirke disse. Det skal blåse litt mer i morgen og fortsette å snø, det vil antagelig flytte mer snø over i le heng. og skredfaren vil kunne øke. Varslet faregrad er riktig

Snødekke

55 cm totalt Ikke snøfokk 6 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Det ligger noe mer snø øst- nordøstvendt. Den siste snøen er fin og lett. mellom 5- 10 cm

Vær

Snø -3 °C 2 m/s fra SV ↗ 100% skyer Noe tåke.

Tester

ECTN24@21cmQ2 Middels På flere CT og ECT tester går det til brudd i nedføyket nysnølag, men på noen tester går det til brudd i overgang mellom gammel skare og nysnø.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 800 moh Det er mulig å løse ut skred i nedføyket nysnølag rett over gammel skare, eller at det løsner i dårlig binding til gammel skare. Man må være obs der vinden har samlet snø. Det er ikke kommer veldig mye snø, og det har ikke blåst veldig mye siden søndag. Det er mulig å utløse skred der vinden har samlet snø. Vinden har slik jeg opplever det lagt igjen mest i øst-vendte sider. På flere av testene i dag løsner det nede ved overgang skare og nysnø, hvis dette er et problem så gjelder det i alle himmelretninger. Det nedføykede laget som det også løsnet i på noen av testene. er slik jeg oppfatter det, mer aktuelt i østvendte sider

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snøprofil

9 lagdelinger observert 9 temperaturpunkter observert 1 Tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 184278

Vest-Telemark / VINJE

Snø

03.03.2019 kl. 16:55

1147 moh

håkon@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  håkon@obskorps

Skredfarevurdering

2 Moderat Vær forsiktig der det ligger nysnø som sprekker fra skien. Forventes å holde seg stabilt Varslet faregrad er riktig

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk 5 cm nysnø Våt løssnø Fuktig

Vær

Snø -2 °C 4 m/s fra V → 95% skyer

Tester

CTV@23cmQ2 Dårlig Var litt løst der den ble tatt så ikke klart brudd i nysnøen

Skredproblem

Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut Mulig 2 - Middels Få bratte heng NØ, Ø, SØ over 0 moh

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Skredaktivitet

3. mar. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Begrenset sikt

ObsID: 183982

Vest-Telemark / BYKLE

Snø

03.03.2019 kl. 13:28

1220 moh

Elisabet@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Elisabet@obskorps

Snødekke

Ikke snøfokk 3 cm nysnø Våt løssnø Det har kommet ca 2 cm i bygda og ca 5 cm på fjellet. Nysnøen har festet seg godt til gamel skare. Fra ca 1200 MOH er snøen tørr. Det finnes noe nedføyket løssnø i lesiden mot øst. På toppene er snødekket preget av vind, det er skare.

Vær

ObsID: 183961

Vest-Telemark / Raulandsfjell

Snø

03.03.2019 kl. 11:39

1188 moh

svein@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  1200 moh
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 4 av 4 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Kommentar:  Skiløperutløst løssnøskred

Skredfarevurdering

1 Liten Stabile forhold i fjellet. Det har kommet litt nysnø oppå hard skare som kan løse ut noen små løssnøskred. Mer snø vil øke faren for tørre løssnøskred i bratte sider.

Snødekke

70 cm totalt Ikke snøfokk 5 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Det har kommet ca 5cm nysnø siste døgn. Fuktig opp til ca 1100 moh. Nysnøen ligger oppå hard gammel snø.

Vær

Ikke nedbør 0 °C 2 m/s fra SV ↗ 100% skyer

Tester

ECTX

Skredproblem

Tørre løssnøskred Ubunden snø Vanskelig å løse ut 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 1000 moh Løs nysnø oppå hard skare kan løse ut i bratte heng

Skredaktivitet

3. mar. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snøprofil

3 lagdelinger observert

ObsID: 183962

Vest-Telemark / VINJE

Snø

03.03.2019 kl. 08:48

985 moh

Rolf B. (**)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Rolf B.

Snødekke

80 cm totalt Ikke snøfokk 20 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

Vær

-1 °C 2 m/s fra SV ↗ 80% skyer

ObsID: 183891
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.