Snøskredvarsel for Vest-Telemark onsdag 06.03.2019

3
Betydelig
Publisert:

Vindøkning om ettermiddagen fører til betydelig økt skredfare. Hold god avstand til skredterreng og utløpsområder.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø til den har fått stabilisert seg. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk.Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
2 - Middels
Naturlig utløst
Mange bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Nedbøren fortsetter og relativt mye løs snø vil være lett tilgjengelig for vinden som øker mot ettermiddagen. Skredfaren øker gradvis til faregrad 3 når vinden øker og snøen blir flyttet på. Vindtransportert snø i leområder i N og V vil bli ustabil og naturlig utløste skred, i hovedsak middels store, men også enkelte middels store str.3, er mulig. God margin til skredterreng anbefales. Vedvarende svake lag finnes i snødekket over 1400 moh, men disse ligger de fleste steder under tykke bærende fokksnø/skarelag og er derfor vanskelige å påvirke.
Nysnø som i liten grad er påvirket av vind dekker nå en gammel hard og bærende snøoverflate som har vært igjennom flere runder med smelting og tilfrysing. Regionen har mindre snø enn normalt med mest snø i østvendte leområder.
Smelteomdanning og påfølgende tilfrysing har gjort at det gamle, harde snødekket fremstår uten spenninger og er i stor grad nøytralisert. Høyt til fjells, fra ca 1300 moh, finnes tykke vedvarende svake lag med kantkorn. De svake lagene ligger under hard fokksnø og/eller skare og vurderes som vanskelige å påvirke.
Ca 25 cm nysnø i regionen siste tre døgn fram til tirsdag klokken 12:00.
3 - 8 nedbør mm i døgnet.
Bris fra sørøst.
-7 °C til -4 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 300 moh natt til tirsdag.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
10 mm i døgnet, opp mot 18 mm i mest utsatt område.
Bris fra sør., endring til liten kuling fra sørøst om ettermiddagen.
-8 °C til -4 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 300 moh om kvelden.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Vest-Telemark / Hovden

Snø

05.03.2019 kl. 18:40

921 moh

Sturla (Ukjent)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 2 Av:  Tester Opphavsrett:  Kommentar:  Bruddflate på CT test
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Kommentar:  Tegn til vindaktivitet

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Vindtransportert snø lagt seg i NV sider

Tester

CTH24@30cmQ3 God Kjørte testen i litt slakt terreng med 50 cm snødybde. 7 cm nysnø på toppen, 23cm med is/skare (IF) kniv hardhet, 20 cm med 1 finger hardhet grovkorna snø til bakken.

ObsID: 184347

Vest-Telemark / BYKLE

Snø

05.03.2019 kl. 12:44

1195 moh

Elisabet@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Elisabet@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Snø -3 °C 2 m/s fra SV ↗ 100% skyer Noe tåke.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

1 Liten Det ser ut til at det er snøen som har kommet fra lørdag til og med i dag som er mest utsatt. Det kan løsne i nedføyket nysnølag over gammel skare eller i binding mellom gammel skare og nyere snø. man må være obs der vinden har samlet snø i lesider. Det finnes vedvarende svake lag nede i snødekket, men de er beskyttet av skarelag. og dermed skal det en del belastning til for å påvirke disse. Det skal blåse litt mer i morgen og fortsette å snø, det vil antagelig flytte mer snø over i le heng. og skredfaren vil kunne øke. Varslet faregrad er riktig

Snødekke

55 cm totalt Ikke snøfokk 6 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Det ligger noe mer snø øst- nordøstvendt. Den siste snøen er fin og lett. mellom 5- 10 cm

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 800 moh Det er mulig å løse ut skred i nedføyket nysnølag rett over gammel skare, eller at det løsner i dårlig binding til gammel skare. Man må være obs der vinden har samlet snø. Det er ikke kommer veldig mye snø, og det har ikke blåst veldig mye siden søndag. Det er mulig å utløse skred der vinden har samlet snø. Vinden har slik jeg opplever det lagt igjen mest i øst-vendte sider. På flere av testene i dag løsner det nede ved overgang skare og nysnø, hvis dette er et problem så gjelder det i alle himmelretninger. Det nedføykede laget som det også løsnet i på noen av testene. er slik jeg oppfatter det, mer aktuelt i østvendte sider

Snøprofil

9 lagdelinger observert 9 temperaturpunkter observert 1 Stabilitetstest knyttet til profilet

ObsID: 184278
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.