Snøskredvarsel for Vest-Telemark onsdag 02.01.2019

2
Moderat
Publisert:

Det ligger fersk fokksnø i leformasjonar i terrenget. Skred er lettest å løse ut der fokksnøflakene er tynne eller myke.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det vil mange steder ligge ferske fokksnøflak som vil trenge tid for å stabilisere seg etter det kraftige uværet nyttårsaften og 1. nyttårsdag. Det ventes at det fortsatt vil være mulig for skiløpere å løse ut middels store skred noen steder. Problemet vil være størst over skoggrensen mot Ø og S. Det vil være lettest å løse ut skred i overgang mellom tykt og tynt snødekke. Skredfaren vil være høyest i vest, der det kom mest nedbør.
Snødekket er preget av uværet nyttårsaften. Mildvær og regn opp til ca 1400 moh har gitt et fuktig snødekke mange steder. Perioder med storm i fjellet har gitt avblåste rygger og topper, samt fokksnøflak av varierende hardhet i leformasjoner. Det har vært synkende snøgrense og i områder som er skjermet for vind kan det ligge noe løs snø.
Det har vært observert et nedsnødd rimlag i snødekket. Utbredelsen er usikker, men det finnes trolig i høyden over ca.900-1000 moh., noe som bekreftes av observasjon fra Vinje torsdag. Observasjoner tyder samtidig på at rimlaget er i ferd med å brytes ned vest i regionen. Nederst ved bakken er det et løst lag med smelteformer og kantkorn.
Tirsdag formiddag var det synkende temperatur og avtagende bygevær. Det blåste fortsatt kuling fra NV i fjellet.
5 mm i døgnet, opp mot 15 mm i mest utsatt område.
Storm fra vest., endring til sterk kuling fra nord om ettermiddagen.
-9 °C til -2 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 600 moh natt til tirsdag.
Delvis skyet.
Mest nedbør i vest. Synkende snøgrense utover dagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Stiv kuling fra nord., endring til liten kuling fra nordvest om ettermiddagen.
-12 °C til -8 °C på 1400 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.