Snøskredvarsel for Vest-Telemark fredag 18.05.2018

1
Liten
Publisert:

Generelt gunstige forhold. Høye dagtemperaturer og solinnstråling gir fare for mindre våte skred.

Våte løssnøskred

Ubunden snø

Vær varsom der skredproblemet er å finne i kombinasjon med terrengfeller. Kun enkelte spesielt utsatte områder er skredutsatt.
Løssnøskred
1 - Harmløst (sluff)
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Sol og varme temperaturer høyt til fjells varmer opp snøoverflaten og kan gi våte løssnøskred. Snødekket drenerer vann godt. Vær oppmerksom på skavlbrudd og glideskred. Øst i regionen er det generelt lite snø i fjellet, så her vil nok disse problemene ha liten utbredelse. Generelt stabile forhold og et forutsigbart snødekke, som styres av solpåvirkning og temperatursvingninger gjennom døgnet.
Snødekket er vått og smelteomvandlet til topps. Det begynner å bli lite snø i sydsider. Rygger og oppstikkende terrengformasjoner er mange steder snøfrie. Nedre snøgrense ligger på ca 900-1000 moh. I høyfjellet kan det finnes rester av lagdelinger og skarelag i snødekket, men utbredelsen er nok svært begrenset.
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordøst.
-2 °C til 11 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1800 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 2 nedbør mm i døgnet.
Bris fra nordøst.
1 °C til 9 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1800 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.