Snøskredvarsel for Vest-Telemark onsdag 18.04.2018

2
Moderat
Publisert:

Det finnes aktive vedvarende svake lag. Sol og varme temperaturer høyt til fjells gir økt risiko for våte løssnø-og flakskred. Vær oppmerksom på skavlbrudd.

Våte løssnøskred

Ubunden snø

Husk at selv små skred er tunge og kan skade deg, særlig ved skred i terrengfeller. Når du er på vei ned store heng bør du gradvis bevege deg ut av fallinja for å unngå å bli tatt igjen av små skred som du selv har utløst. Følg med når snøoverflaten blir våt og myk. Skredfaren øker i takt med temperaturstigning og nedbørintensitet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.
Løssnøskred
2 - Små
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn som betyr at dere påvirker svake lag og bør unngå skredterreng, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
Flakskred
2 - Små
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det er varierende forhold gjennom døgnet og derfor krevende forhold. Klarvær om natten vil virke stabiliserende på snødekket, men utover dagen vil skredfaren øke. Det kan også være lokale variasjoner med tanke på sted og ulike himmelretninger. Høye temperaturer øker mulighetene for at varmen kan trenge ned og påvirke de vedvarende svake lagene i snødekket. Det kan fremdeles ventes en del naturlig utløste våte løssnøskred og flakskred, både i solvendt terreng der det enda ikke har rast fra seg, men også i andre himmelretningen når varmen får virket litt. Vær oppmerksom på skavler som kan knekke.
Varmen har påvirket snøoverflaten, og i nesten alle himmelretninger er det øverste snølaget preget av fuktighet. Der hvor det har vært nattefrost har det dannet seg skare på toppen. Topper og rygger er stort sett avblåst.
I det gamle snødekket finnes det vedvarende svake lag med kantkorn. Disse har lenge ligget under hard og bærende fokksnø, men økende temperatur og vått snødekket vil gjøre det enklere å påvirke de dype lagene.
Det har ikke kommet inn observasjoner på skredaktivitet, men det har sannsynligvis gått våte skred i solvendte fjellsider.
Det er kommet inn få observasjoner de siste dagene.
0 - 1 nedbør mm i døgnet.
Frisk bris fra vest.
0 °C til 4 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 2000 moh om kvelden.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Stille/svak vind fra nord., endring til frisk bris fra sørvest om ettermiddagen.
-2 °C til 4 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1900 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner siste 3 døgn

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.