Snøskredvarsel for Vest-Telemark tirsdag 17.04.2018

2
Moderat
Publisert:

Sol og høye dagtemperaturer kan føre til naturlig utløste skred, særlig i leområder i høyden og i bratte solvendte heng. Varmen påvirker også svake lag.

Våte løssnøskred

Ubunden snø

Husk at selv små skred er tunge og kan skade deg, særlig ved skred i terrengfeller. Når du er på vei ned store heng bør du gradvis bevege deg ut av fallinja for å unngå å bli tatt igjen av små skred som du selv har utløst. Følg med når snøoverflaten blir våt og myk. Skredfaren øker i takt med temperaturstigning og nedbørintensitet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.
Løssnøskred
2 - Små
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn som betyr at dere påvirker svake lag og bør unngå skredterreng, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
Flakskred
2 - Små
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det er krevende å forholde seg til skredfaren siden den varierer både gjennom døgnet og det kan være lokale variasjoner med tanke på både sted og ulike himmelretninger. Men litt høyere temperaturer øker mulighetene for at varmen kan trenge ned i snødekket og påvirke de vedvarende svake lagene, og det vil da være lettere å påvirke disse, slik at skredfaren øker utover ettermiddagen/kvelden.. Det kan fremdeles ventes en del naturlig utløste våte løssnøskred og flakskred, både i solvendt terreng der det enda ikke har rast fra seg, men også i andre himmelretningen når varmen får virket litt. Vær oppmerksom på skavler som kan knekke. Det krever kløkt og kunnskap å ferdes trygt i fjellet.
Varmen har påvirket snøoverflaten og i nesten alle himmelretninger er det øverste snølaget preget av fuktighet. Der hvor det har vært nattefrost har det dannet seg skare på toppen. Topper og rygger er stort sett avblåst.
I det gamle snødekket finnes det vedvarende svake lag med kantkorn, men disse ligger under hard og bærende fokksnø, og det skal foreløpig mye til for å påvirke disse.
Det har stort sett vært et lite snev av nattefrost i fjellet natt til søndag, men enkelte steder har det vært mildt.
0 mm nedbør i døgnet.
Stille/svak vind fra nord., endring til frisk bris fra sørvest om ettermiddagen.
-2 °C til 4 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1900 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 3 nedbør mm i døgnet.
Bris fra sørøst.
-1 °C til 2 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1200 moh om ettermiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.