Snøskredvarsel for Vest-Finnmark mandag 18.03.2019

2
Moderat
Publisert:

Det er krevande å ferdast trygt i skredterreng. Vedvarande svake lag kan påverkast, særleg rundt tregrensa men også andre stadar.Fokksnøflak kan vere ustabile.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn som betyr at dere påvirker svake lag og bør unngå skredterreng, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Nysnø- og fokksnøflak kan finnast i mange himmelretningar, både i austvendte leformasjonar danna laurdag, men det blir truleg også danna nye flak i vestvendte leformasjonar utover dagen. Desse treng noko tid på å stabilisere seg, og ein enkelt person kan løyse ut skred i disse. I snødekket finnast det også vedvarande svake lag av kantkorn. Mange stadar er det vanskeleg å påverke desse sidan det ligg hard fokksnø over, men enkelte stadar, særleg rundt og under tregrensa, trengst det berre liten tilleggslast for å løyse ut skred. Eventuelle skred på slike lag kan bli middels store til store, og det er mogleg å fjernutløyse skred. Ta difor konservative vegval, særleg rundt og under tregrensa, men også i høgda der snødekket er tynt eller mjukt.
I regionen kom det noko snø laurdag, tidvis i kombinasjon med vind. I terrenget vekslar det difor mellom å vere ubunden snø og vindpåverka snø i overflata. Dette ligg på hardare flak av fokksnø.
Mellom eldre fokksnøflak og ei skare som blei danna etter mildvêr 23. februar, er det observert vedvarande svake lag av kantkorn, særleg i området frå Langfjorden og vestover. Der slike lag er observert har dei stor utbreiing og finnast i dei fleste himmelretningar, men brotforplantningsevna varierer.
Det er ikkje registrert skredaktivitet dei siste dagane.
2 - 5 nedbør mm i døgnet.
Frisk bris fra nord., endring til bris fra nordøst om ettermiddagen.
-14 °C til -6 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.
Nedbør først på dagen i ytre strøk.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra øst.
-14 °C til -8 °C på 1100 moh.
Klarvær.
Mest vind utsatte steder først på dagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Vest-Finnmark / D2007(55440) Hammerfest 2014-2019

Snø

18.03.2019 kl. 12:48

moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Rolige værforhold, opphold, 0C. Uforandret skredfare neste døgn: Stort sett samme værprognose for neste døgn..

ObsID: 186891

Vest-Finnmark / D2007(55440) Hammerfest 2014-2019

Snø

17.03.2019 kl. 11:22

moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Rolige værforhold, enkelte snøbyger . Uforandret skredfare neste døgn: Ventes stort sett samme værforhold neste døgn, avtagende bygeaktivitet .

ObsID: 186713

Vest-Finnmark / KVÆNANGEN

Snø

17.03.2019 kl. 10:40

528 moh

Bjørnulf@ObsKorps (****)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 3 Av:  Notater Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps Kommentar:  Tynt snødekke 680 moh, avblåst til skare før siste snøfall. Løs snø oppå tynt skarelag. Runda korn og kantkorn 1-2 mm under tynt skarelag oppå smeltepakke. Tykkere snødekke hadde mindre kantkorndanning, se snøprofilskjema.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps Kommentar:  I Låvanbukta
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

200 cm totalt Ikke snøfokk 1 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Snødekket bryter under skiene ned gjennom tynt skarelag der hvor det er tynt og løst. Litt solskare i bratt skog mot S. Mye løssnø her i en botn, men mindre i fjellet generelt

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Brister under skiene i tynt skarelag over kantkorn i skogen der det ikke er innblåst bærende fokksnø

Skredaktivitet

17. mar. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Skredfarevurdering

2 Moderat Mulig å løse ut små og middels store skred i siste fokksnøflak, men ingen tydelige tegn på stor bruddforplantningsevne. Kantkorn over skare og mellom skarelag er ikke særlig utviklet, vanskelig å løse ut, men kan gi store skred. Faregrad 2 Det var overskyet og litt snøvær under obs-turen. Men sola tok en del utpå dagen, og soloppvarming kan gi dårligere stabilitet framover i bratt terreng mot sør, særlig ved berg og der snødekket er tynt og ned fokksnøflak øverst. Varslet faregrad er riktig

Tester

ECTP11@4cmQ2 Middels Ytterligere slag ga ingen brudd. Mulig å velte ut hele blokka med spaden på små kantkorn over smeltepakken.

Vær

Snø -2,8 °C 96% skyer Litt snø i lufta

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en meter Vanskelig å løse ut Mulig 3 - Store Noen bratte heng N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 100 moh

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut Mulig 2 - Middels Noen bratte heng Ø, SØ, S over 100 moh

Snøprofil

9 lagdelinger observert 10 temperaturpunkter observert 1 Tester knyttet til snøprofilen S-vendt heng 540 moh. Nederste lag vurdert med søkestang. Mye av Koppartindgryta og andre skjermede formasjoner i fjellet har mye snø nå.

ObsID: 186724

Vest-Finnmark / D2007(55440) Hammerfest 2014-2019

Snø

16.03.2019 kl. 11:53

moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Sør vestlig opptil liten kuling utsatte steder, enkelte snøbyger. . Uforandret skredfare neste døgn: Dreining til nord østlig, spredte snøbyger. .

ObsID: 186530

Vest-Finnmark / KVÆNANGEN

Snø

16.03.2019 kl. 11:51

442 moh

Arne@regobs (***)

Tester

ECTP14@37cmQ2 Middels Rask ECT vart gjort. Brot med forplantning gjekk på svakt lag av kantkorn over smelt/frys-skarelag. Fokksnø over kantkornlag: 1F med gradvis overgang til 4F oppover i snødekket, og rundt 10 cm fersk nysnø (F) i øverste del.

Vær

Snø 8 m/s fra V → 70% skyer Bygevêr frå vest, med aukande vindstyrke under bygene. Lett til moderat snøfokk over tregrensa.

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. NØ, Ø, SØ over 300 moh

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 200 moh

ObsID: 186528

Vest-Finnmark / D2012(55440) Langfjord 2017-2022

Snø

15.03.2019 kl. 09:02

25 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 186398
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.