Snøskredvarsel for Vest-Finnmark onsdag 13.02.2019

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig i leområde der det har samlet seg fersk fokksnø, typisk bak rygger, i søkk og renneformasjoner.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Litt nedbør i kombinasjon med kuling vil danne ferske fokksnøflak i leheng. Skiftende vindretning gjennom dagen gjør at flak vil dannes i flere himmelretninger. Områder som får lite snø og vind, samt lo-sider hvor det ikke er fersk, vindtransportert snø, er mindre utsatt. Utbredelsen av kantkornlag er usikker og det antas at innblåst fokksnø ikke er nok til at kantkornlag aktiveres. Utvis likevel varsomhet inntil det foreligger flere observasjoner på dette.
Kraftig vind søndag har jobbet med snøoverflaten mange steder og omrokkert snøen fra forrige uke. Det er store variasjoner i snødekket, både fokksnø, avblåst skare og løs snø er representert.
Det finnes lag med kantkorn i snødekket i deler av regionen, disse er trolig mest utviklet der hvor snødekket har vært tynt. Ved Hammerfest er det gamle snødekket observert til å være mer stabilt uten tilstedeværelse av vedvarende svake lag.
Det er ikke registrert skredaktivitet de siste tre døgn.
Iløpet av de siste tre døgn er det kommet inntil 10 cm nysnø i regionen, mest ved Kvalsund. Tirsdag formiddag er det spredte snøbyger i regionen.
3 - 7 nedbør mm i døgnet.
Frisk bris fra sørvest., endring til frisk bris fra nordøst om ettermiddagen.
-11 °C til -4 °C på 1100 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 1 nedbør mm i døgnet.
Liten kuling fra sørøst., endring til frisk bris fra sør om kvelden.
-13 °C til -7 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.
Av og til SE stiv kuling.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: Martin (Ukjent)

i kommune: LOPPA

Notater

Mye snø som flyttes, overflaten varierer fra myk vindpakka til hard beroende på hur vinden tar. Det begynner o dannes reaktive flak i små testheng og det er fortsatt mye snø tillgenglig for transport.

Skredproblem

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Vær

Ikke nedbør

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Mye snøtransport

Faretegn

Ferske sprekker

Område: På dette stedet. Beskrivelse: Lokal sprekkdannelse der snøen laster inn, ca 10-20cm dype.

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Bergsfjordlodge (Ukjent)

i kommune: LOPPA

Snødekke

Vær

Ikke observert

-1.0 grader

Rapportert av: stian@forsvaret (***)

i kommune: LOPPA

Snødekke

Vær

Ikke nedbør

-2.0 grader

Faretegn

Ferske skred

Lite flakskred i testheng, 8meter bredt, 15cm bruddkant på det tykkeste. Flak dannet av fersk vindtransportert snø. Brudd gått i løs fokksnø

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: KVALSUND

Skredfarevurdering

2 Moderat

Rapportert av: jonas@obskorps.hammerfest (***)

i kommune: HAMMERFEST

Snødekke

45 cm snødybde

10 cm nysnø siste døgn

Skredproblem

Ubunden snø

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Vær

Ikke nedbør

-4.0 grader

Skredfarevurdering

1 Liten

Stabilitetstest

Ikke gitt

ECTX@0cmIkke spesifisert

Faretegn

Ingen faretegn observert

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: KVALSUND

Skredfarevurdering

2 Moderat

Rapportert av: Martin (Ukjent)

i kommune: LOPPA

Notater

Tur til tverrfjellet. Myk fokksnø ca F på solid vindskare de fleste plasser. Vinden har flyttet snøen fra noen ryggformasjoner, men det var ikke noe reaktiv flakdanning som vi kunde se.

Snødekke

0 cm snødybde

0 cm nysnø siste døgn

Vær

Ikke observert

Stabilitetstest

God

ECTX@0cmIkke spesifisert

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: stian@forsvaret (***)

i kommune: LOPPA

Notater

Tur til skaret på ca 720moh vest for Tverrfjellet opp fra N. Mye ubunden løssnø og lite flak dannelse, men noe sjiktoverganger i nysnøen. Dette lå på en bærende vindskare.

Snødekke

10 cm nysnø siste døgn

Vær

Snø

-2.0 grader

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: KVALSUND

Skredfarevurdering

2 Moderat

Rapportert av: Martin (Ukjent)

i kommune: LOPPA

Notater

Tur til Jerngeita og Offirfjellet. Hovedsaklig myk vindsnø 0-40 cm på veldig variert bunn. Alt fra 20cm kantkorn på isskare til direkte på tynn vindskare, veldig store variationer selv over korte avstander.

Snødekke

90 cm snødybde

15 cm nysnø siste døgn

Vær

Ikke observert

Stabilitetstest

God

ECTX@0cmIkke spesifisert

  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.