Snøskredvarsel for Vest-Finnmark lørdag 08.12.2018

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig der det ligger fersk fokksnø i høyden, ellers stabile forhold.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Fortsatt relativt sterk vind første del av dagen gjør at det fortsatt finnes fersk fokksnø i utsatte leformasjoner der det vil være lett å løse ut skred av str. 1-2 for en skiløper/skuter. Dette vil hovedsaklig gjelde i ytre strøk, der vinden blir sterkest. Utover dagen vil vinden avta, og fokksnø vil gradvis stabilieres. Størrelse på evt. skred øker med nysnømengde og vind, så der det har kommet lite nysnø eller ikke vært vind av betydning vil skredfaren være lavere. Husk at tidlig på sesongen kan selv små skred få konsekvenser pga mye oppstikkende steiner.
Onsdag og torsdag har det vært snøvær, men med varierende nysnømengde i regionen. I Nuvsvåg er det observert 33 mm nedbør siste 2 døgn, Skaidi 20 mm, Alta 6 mm og i Hammerfest er det observert bare 3 mm. Over skoggrensa var det før snøfallet mye avblåst, med steiner og rygger som stakk opp mens snøen lå mest i søkk og renner. Ved Hammerfest er det generelt lite snø.
Vind fra SV-NV de siste dagene har ført til myk fokksnø i leområder, med sjiktoverganger i fokksnøen og svake lag med nedføyket nysnø.
Det er ikke observert skredaktivitet de siste dagene.
3 - 6 nedbør mm i døgnet.
Stiv kuling fra vest.
-12 °C til -6 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 2 nedbør mm i døgnet.
Liten kuling fra sørvest., endring til bris fra sør om ettermiddagen.
-10 °C til -6 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.
Mest vind nær kysten.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Vest-Finnmark / Storfjellet

Snø

08.12.2018 kl. 08:30

304 moh

jonas@obskorps.hammerfest (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Jonas Kommentar:  "profil" er kun 8 cm, så ingen skikkelig profil. Mest ment for å vise at det ligger litt løst på toppen

Faretegn

Ingen faretegn observert Det er for tynt snødekke til å gi skred

Skredfarevurdering

1 Liten Snødekket er for tynt til å kunne gi skred Det må komme nedbør. Varslet faregrad er for høy Det er ikke nok snø til å gi skred

Vær

Ikke nedbør -1 °C 3 m/s fra S ↑

Snødekke

8 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 20 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Det er for tynt snødekke til å gi skred, men 2-3 løst på topp av skare/islag

Skredproblem

Tørre løssnøskred Ubunden snø Stor tilleggsbelastning Lite sannsynlig 1 - Små Ikke gitt Snødekket er for tynt til å kunne i noe skred av noen art.

Tester

Snødekket er for tynt til test

Skredaktivitet

8. des. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Det er for tynt snødekke

ObsID: 170505

Vest-Finnmark / KVÆNANGEN

Snø

06.12.2018 kl. 11:17

162 moh

Bjørnulf@ObsKorps (****)

Vær

Snø 0 °C 100% skyer Fuktige snøfiller, 200 m sikt. Sludd ved havnivå (regn tidligere på morgenen), 1 gr C.

Snødekke

3 cm nysnø Nysnøgrense på 100 moh Fuktig God binding mellom nysnø og eldre snødekke 200 moh og sannsynligvis det meste av høyden opp mot Laslettind. Snøoverflaten i fjellet før siste snøfall var for det meste ujevn vinderodert fokksnø.

ObsID: 170257

Vest-Finnmark / Storfjellet

Snø

05.12.2018 kl. 07:51

298 moh

jonas@obskorps.hammerfest (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Jonas Kommentar:  Ikke nok snø for å få en profil som er bra. Snødybde 6 cm

Faretegn

Ingen faretegn observert Er ikke nok snødekke

Skredfarevurdering

1 Liten Det er ikke skredfare Må komme mer nedbør Varslet faregrad er for høy Det er ikke nok snødekke

Vær

Ikke nedbør -1 °C 2 m/s fra S ↑ 80% skyer Tørr snø over ca 200 moh

Snødekke

6 cm totalt Ikke snøfokk 1 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Tørr snø over ca 200 moh

Skredproblem

Tørre løssnøskred Ubunden snø Innen en halv meter Stor tilleggsbelastning Lite sannsynlig 1 - Små Få bratte heng Det ligger kun 1 cm ubunden snø på toppen av et fast dekke. Det er ikke mulig å generere snøskred av noe slag

Tester

Ikke nok snø

Skredaktivitet

5. des. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Er ikke nok snødekke

ObsID: 170108
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.