Snøskredvarsel for Tromsø søndag 20.01.2019

2
Moderat
Publisert:

Vær varsom i områder der nysnøen har bundet seg og danner små, ustabile flak. Skiftende vind kan gi flakdannelse i flere himmelretninger i løpet av dagen.

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær forsiktig i bratte heng under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg. Hold avstand til hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Unngå ferdsel i / ved terrengfeller. Skredproblemet finnes overalt hvor det ligger mye nysnø i bratt terreng. Se etter nysnø som binder seg sammen til myke flak og sprekker opp eller fester seg dårlig til den eldre snøen under. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Vinden kan utsatte steder bli kraftig nok til å transportere nysnø og snø som allerede ligger i terrenget. Slik vindtransport kan danne små, ustabile nysnøflak. Skiftende vind fra sørvest til nordøst i løpet at av dagen kan gi snøtransport i flere himmelretninger. Onsdag ble det observert nedsnødd rimlag høyt i snødekket på Ringvassøya, det knyttes usikkerhet til hvorvidt dette kan være et utbredt problem. Tidligere er det også observert vedvarende svake lag lengre ned i snøpakken på Ringvassøya, men trolig ligger disse lagene under hard skare og er vanskelig å påvirke.
Siste store snøfall kom natt til forrige søndag (13.01) med 20 cm i lavlandet, men da med lite vind. Det har kommet litt nysnø denne uken, ca 15 cm. I leområder og terrengformasjoner som samler snø ligger det mye fokksnø. Snøen som har kommet den siste tiden ligger stort sett over et mildværskarelag opptil ca. 600 moh. Det er nå flere skarelag i snøpakken.
Onsdag ble det observert rimlag på Ringvassøya, høyt i snødekket. Det er tidligere observert både rim og kantkorn i gammel snøpakke på Ringvassøya. Det har i ettertid vært mildvær, som gjør at disse lagene trolig er vanskelig å påvirke.
Det er begynnede kantkorndannelse under den tykke mildværsskaren. Men skaren gjør at det ikke er mulig å påvirke kantkornlaget. Overflaterimet har blandet seg med nysnøen fra onsdag, men det er fortsatt ikke faste nok flak over at det utgjør et eget problem.
5 - 8 nedbør mm i døgnet.
Frisk bris fra nordvest.
-15 °C til -5 °C på 700 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
4 mm i døgnet, opp mot 10 mm i mest utsatt område.
Frisk bris fra sørvest., endring til frisk bris fra nordøst om ettermiddagen.
-14 °C til -6 °C på 700 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: Hallvard@SVV (****)

i kommune: TROMSØ

Notater

Ganske middels minus skiføre..

Snødekke

Vær

Ikke observert

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: harvey@ObsKorps (***)

i kommune: TROMSØ

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Snødekke

15 cm nysnø siste døgn

Vær

Ikke observert

-10.0 grader

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Skredfarevurdering

2 Moderat

Faretegn

Ingen faretegn observert

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: KARLSØY

Vær

Ikke nedbør

-15.0 grader

Faretegn

Ingen faretegn observert

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: KARLSØY

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: KARLSØY

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: KARLSØY

Vær

Ikke nedbør

-8.0 grader

Faretegn

Ingen faretegn observert

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: TROMSØ

Vær

Ikke nedbør

-4.0 grader

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: TROMSØ

Vær

Ikke nedbør

-10.0 grader

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Faretegn

Ingen faretegn observert

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: KARLSØY

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: KARLSØY

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.