Snøskredvarsel for Tromsø lørdag 25.03.2017

3
Betydelig
Publisert:

Skredfaren er økende utover lørdag. Unngå leområder med fersk fokksnø. Unngå også områder der snødekket over svakt lag er tynt.

Skredfarevurdering

Fortsatt vind fra sørlig kant vil flytte tilgjengelig snø i leområder og danne ustabile fokksnøflak, i hovedsaklig leheng mot NØ. Temperaturen er gunstig for stabilisering av fokksnøen, men fortsatt kan belastningen fra en person være nok til å løse ut små skred. Der sola varmer snødekket kan det gå løssnøskred. Vær også oppmerksom på vedvarende svakt lag av kantkorn i snødekket. Dette er lettest å påvirke der snødekket er tynt, og mindre skred i fokksnøen kan føre til større skred der det finnes kantkornlag dypere i snødekket. Skredfaren vurderes til 2-moderat, men vil øke til 3-betydelig fra lørdag ettermiddag ettersom uværet slår inn over regionen.

Fokksnø

Nedføyket svakt lag med nysnø
Flakskred
3 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø til den har fått stabilisert seg. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk.Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk tegn.

Vedvarende svakt lag

Kantkornet snø over skarelag
Flakskred
3 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng
Lite sannsynlig

Unngå ferdsel i skredterreng og i utløpsområder. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er sannsynlig. Det krever mye kunnskap å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
Snødekket er variert med noe løssnø i skogen og i enkelte skjermede formasjoner, men generelt er snøen vindpåvirket med stedvis skare og avblåste partier over tregrensa. Den siste uka har det vært perioder med kuling fra varierende retning i fjellet, og det har det blitt observert kraftig snøfokk rundt om i regionen. Onsdag morgen ble det observert et naturlig utløst størrelse 3 skred i NØ-vendt fjellside i Finnvikdalen, og noen små løssnøskred i bratte SØ-sider på Buren. Kantkorn er tidligere observert mellom gammel mildværsskare og overliggende fokksnø. Det varierer lokalt hvor godt kantkornlagene er utviklet. Det knyttes fortsatt usikkerhet til om kantkorn utgjør et skredproblem i regionen. Fredag formiddag er stort sett oppholdsvær og frisk bris av varierende retning i fjellet.
Resten av fredag ventes S-SV periodevis liten kuling i fjellet. Stort sett oppholdsvær og minusgrader. Om kvelden litt sludd og snø. 0-5 mm nedbør. Lørdag ventes SV frisk bris i fjellet, om ettermiddagen økning til periodevis sterk kuling, om kvelden liten storm. Snøbyger, regnbyger under 100-400 moh, om kvelden snøgrense på ca. 400-700 moh. 5-15 mm nedbør.
Betydelig
3

Søndag ventes V periodevis liten storm i fjellet, om ettermiddagen dreiende NV og kortvarig full storm. Snøbyger, først på dagen regnbyger under 300-500 moh. 20-45 mm nedbør, lokalt mye nedbør.

Vindøkning og påfyll av snø gjør at skredfaren øker utover søndag. Vær oppmerksom på ustabile fokksnøflak og vedvarende svakt lag av kantkorn i snødekket. Kantkornlaget er lettest å påvirke der snødekket er tynt, og mindre skred i fokksnøen kan føre til større skred der det finnes kantkornlag dypere ned i snødekket. Naturlig utløste skred kan forekomme. Skredfaren vurderes til 3-betydelig, men skredfaren kan øke ytterligere om maksimal nedbørprognose slår til.

Om snøskredvarslene

Vi publiserer varsler daglig i perioden 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel en og to dager fram i tid som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10.