Snøskredvarsel for Trollheimen mandag 14.01.2019

4
Stor
Publisert:

Kraftig vindøkning vil føre til stor vindtransport av snø inn i leheng. Skred kan utløses både naturlig og av skiløper. Unngå alt skredterreng.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

For friluftsliv: Hold deg unna skredterreng (brattere enn 30 grader) og utløpssoner for skred. For infrastruktur: Områder i le for hovedvindretningen vil være mest utsatt for snøskred.
4 - Svært store
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Pågåande kraftig vind frå NV, og stadvis mykje nedbør vil gje stor snøtransport inn i leområder mot N-S-Ø. Det vil byggje seg opp ferske fokksnøflak over 300 moh. Det ligg òg eldre ustabile fokksnøflak mot N-S-Ø over 400 moh. Auka pålagring på desse kan gje skred av storleik 4. Ein kan forvente fleire naturleg utløyste skred. Skredfaren vil vere størst i dei områda som får mest nedbør.
Det har komme 15 - 25 cm snø siste døgnet med store lokale variasjonar. Nedbøren har kome i sterk vind frå SV til NV. Snøoverflata ber preg av vinden den siste tida og N-Ø-S leområder har akkumulert mykje snø den siste veka. Vestvendte sider, samt toppar og ryggar er avblesne. Det gamle snødekket vert vurdert stabilt opp til ca 1000-1200 moh, då det har vore påvirka av regn og kraftig mildveir.
Det var laurdag observert drønn i snøen på 929 moh nordaust for Nonshøa.
Observatør (vest for Storhornet) melder sundag om ca 20 cm tørr nysnø og snøfokk med vind frå NV. Sundag føremiddag er det snøvêr til havnivå og aukande vindstyrke i fjellet.
15 mm i døgnet, opp mot 25 mm i mest utsatt område.
Frisk bris fra sørvest., endring til stiv kuling fra nordvest om formiddagen.
-12 °C til -5 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 400 moh om formiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
20 mm i døgnet, opp mot 40 mm i mest utsatt område.
Liten storm fra nordvest., endring til liten kuling fra nordvest om kvelden.
-13 °C til -8 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 300 moh natt til mandag.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner siste 3 døgn (kartplassert).

Observasjoner siste 3 døgn

Trollheimen / D1604(45241) Gauldal/Oppdal 2013-2018

Snø

14.01.2019 kl. 22:50

603 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Mye snø og nordvestlig vind. FV511 Storlidalen - er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Fortsatt vind og mer snø/nordvest. Farligst for snøskred når nordvesten er på hell.

Vær

Snø -4 °C Storlidalen (600moh) kl 22:50 50 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste døgn.

Faretegn

Stort snøfall

ObsID: 175679

Trollheimen / D1604(45241) Gauldal/Oppdal 2013-2018

Snø

14.01.2019 kl. 22:41

603 moh

drift@svv (**)

Vær

Snø -4 °C Storlidalen (600moh) kl 22:41 50 cm nysnø akkumulert siste 12 timer. Snøfokk siste døgn.

ObsID: 175678

Trollheimen / SUNNDAL

Snø

14.01.2019 kl. 18:50

381 moh

Robert Ulfsnes (Ukjent)

Vær

Snø 3 m/s fra NV ↘ 100% skyer Det har vert bygevær, delvis en del vind, temp -3 i skrivende stund.

Snødekke

50 cm totalt Lett snøfokk 25 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr

ObsID: 175665

Trollheimen / D1505(45142) Indre Nordmøre 2015-2023

Snø

14.01.2019 kl. 12:54

73 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ferske skred

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

Skredaktivitet

14. jan 13:00 - 13. jan 13:00 Tørre løssnøskred 2 - Middels. Naturlig utløst SØ. Under 50 moh Gjelder Rv70 Gråura (Slipran) - Sunndalsøra, Skred observert ved Wennevold

ObsID: 175626

Trollheimen / oppdal vangshøa

Snø

14.01.2019 kl. 12:39

1306 moh

torolav@obskorps (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Naturlig utløst 3 - Store NØ, Ø, SØ, S over 900 moh Det er stor vindtransport no

Skredfarevurdering

3 Betydelig Det har snøa omlag 20-40 cm siste døgna. Stor variasjon pga hard vind i bygene. Det er vind opp i kuling ved skoggrensa. Observasjonen er frå det høgdenivå. Det er kald og tørr snø, men bærer preg av mykje vind, avrunda korn. Stabilisering vil ta tid, men temp gunstig (-4 grader). Det er svake lag i nysnøen som er problemet. Det er gode bindingar mot gammel snø. Her i skogbandet er gammelsnøen smelteformer av ulik hardhet. Tendens mot fukt i denne. Kjenner ikkje til korleis binding er mot gammel snø i høgda. Truleg dårlegare enn her, pga lågare temp. Dette tek tid å stabilsere, men gunstig temp. Her tilseier fg 3, men snømengden er truleg større i sentrale og vestlege deler av region, så fg 4 kan være rimelig

Vær

Snø -4 °C 12 m/s fra NV ↘ 100% skyer Bygevær med kuling og meir i bygene. Roligare mellom byger.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø store mengder, ca 30- 40 cm der vinden ikkje har flytta

Skredaktivitet

14. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Har ikkje sett noko, men det er heilt sikkert aktivitet over skoggrensa

Snøprofil

6 lagdelinger observert Forenkla profil frå skog. Det er vind i nysnøen, men fortsatt knyttnevefast. Det er ikkje svake lag av betydning i gml snø på dette høgdenivå

Snødekke

70 cm totalt Kraftig snøfokk 20 cm nysnø Vindpakket myk Tørr Det er vind i all snø, også langt ned i skogen

ObsID: 175624

Trollheimen / SUNNDAL

Snø

14.01.2019 kl. 12:06

175 moh

Erling Snøva (*)

Vær

Ikke nedbør -2 °C 8 m/s fra V → 100% skyer Perioder med hagl på formiddag mellom snøbygene

Snødekke

51 cm totalt Kraftig snøfokk 40 cm nysnø Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr

ObsID: 175620

Trollheimen / D1505(45142) Indre Nordmøre 2015-2023

Snø

14.01.2019 kl. 09:51

22 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

4 Stor Stor skredfare (vurdert fra veg). I følge varsom.no sitt varsel. FV312 Drivabru - Elverhøybru (Hovenvegen) er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Denne værtype vedvarer.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

Skredaktivitet

14. jan 09:58 - 13. jan 09:58 Tørre flakskred 2 - Middels. Naturlig utløst N. Mellom 1660 moh og 1560 moh Gjelder Fv312 Drivabru - Elverhøybru (Hovenvegen),

ObsID: 175561

Trollheimen / D1505(45142) Indre Nordmøre 2015-2023

Snø

13.01.2019 kl. 20:36

22 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). I følge Varsom sitt varsel. FV312 Drivabru - Elverhøybru (Hovenvegen) er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Større snømengder og økende vind ifølge værmeldinger.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv312 Drivabru - Elverhøybru (Hovenvegen),

ObsID: 175502

Trollheimen / Oppdal

Snø

13.01.2019 kl. 13:45

896 moh

kristofferkrogh@forsvaret (***)

Vær

Snø -5 °C 15 m/s fra V → 100% skyer

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Kraftig snøfokk/pålagring. Vind fra V/NV. Null sikt over skoggrensa.

Snødekke

Kraftig snøfokk 20 cm nysnø Vindpakket myk Tørr

ObsID: 175443

Trollheimen / Oppdal

Snø

13.01.2019 kl. 12:37

622 moh

kristofferkrogh@forsvaret (***)

Vær

Snø -4 °C 8 m/s fra NV ↘ 100% skyer

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 175424
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.