Snøskredvarsel for Trollheimen søndag 13.01.2019

3
Betydelig
Publisert:

Unngå leområder med fersk fokksnø. Unngå også områder der snødekket over svakt lag er tynt, eksempelvis nær rygger og på konvekse terrengformasjoner.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø til den har fått stabilisert seg. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk.Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Stadvis mykje nedbør og kraftig vind med endrande retning frå SV til NV vil gje stor snøtransport inn i leområder mot N-Ø-S. Dette auka pålagring og byggjer ferske fokksnøflak over 500 moh. Skredfaren vil vere størst i dei områda som får mest nedbør.
Det har komme opptil 20 cm snø i lett vind frå V det siste døgnet. Snøoverflata ber preg av vinden den siste tida og N-Ø-S leområder har akkumulert mykje snø den siste veka. I høgda har ein fått ein del fokksnøflak, mens det lågare nede framleis ligg mykje ubunden snø i terrenget. Vestvendte sider, samt toppar og ryggar er avblesne. Det gamle snødekket vert vurdert stabilt opp til ca 1200 moh, då det har vore påvirka av regn og kraftig mildveir.
Det er laurdag observert drønn i snøen på 929 moh nordaust for Nonshøa.
Det er laurdag morgon observert fleire naturleg utløyste tørre flakskred i Drivdalen.
Laurdag føremiddag er det snøvêr til havnivå og førebels rolege vindforhold i fjellet.
3 - 6 nedbør mm i døgnet.
Frisk bris fra vest., endring til bris fra vest om formiddagen.
-11 °C til -7 °C på 1400 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
15 mm i døgnet, opp mot 25 mm i mest utsatt område.
Frisk bris fra sørvest., endring til stiv kuling fra nordvest om formiddagen.
-12 °C til -5 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 400 moh om formiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: SUNNDAL

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Faretegn

Stort snøfall

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Rapportert av: kristofferkrogh@forsvaret (***)

i kommune: Oppdal

Vær

Snø

-5.0 grader

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Kraftig snøfokk/pålagring. Vind fra V/NV. Null sikt over skoggrensa.

Snødekke

20 cm nysnø siste døgn

Rapportert av: kristofferkrogh@forsvaret (***)

i kommune: Oppdal

Vær

Snø

-4.0 grader

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Rapportert av: lillerodvann (*)

i kommune: Oppdal

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Vær

Ikke observert

-5.0 grader

Stabilitetstest

God

ECTN21@30cmIkke spesifisert

Skredproblem

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Tiltagende vindtransport, til østvendte heng

Snødekke

95 cm snødybde

15 cm nysnø siste døgn

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Snorre (Ukjent)

i kommune: Oppdal

Vær

Snø

-3.0 grader

Snøprofil (2012)

Noen ujevne skarelag under nysnø, med løsere lag imellom (fist). Nysnøen har festet nokså godt på gammelt snødekke

99937

Faretegn

Stort snøfall

Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

Snødekke

100 cm snødybde

20 cm nysnø siste døgn

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Erling Snøva (*)

i kommune: SUNNDAL

Vær

Snø

0.1 grader

Snødekke

17 cm snødybde

9 cm nysnø siste døgn

Rapportert av: DW (**)

i kommune: Oppdal

Skredfarevurdering

2 Moderat

Vær

Ikke nedbør

6.8 grader

Stabilitetstest

God

ECTX@0cmIkke spesifisert

Snødekke

0 cm snødybde

20 cm nysnø siste døgn

Rapportert av: Hans Erik@ferdaråd (***)

i kommune: Oppdal

Notater

Mye løs snø i skogen, der det tidvis drønner i det gamle snødekket. Virket som nysnøen fra det siste døgnet sitter godt til det eldre snødekket. Kommet 10-15 cm nysnø siste døgn som ligger ubunden i NØ formasjoner helt opp til 1200 moh, mulig høyere, antydning til mer fokksnø i N og Ø sektor, ligger her på smelteskare men virker til å ha godt feste. Fremdeles lite snø generelt og ujevnt fordelt, mens nedbøren fra tidligere i uken ligger mer SØ ligger det siste snøfallet NØ og N. Det eldre snødekket virker til å ha fryst til, den nedre halvdelen (utelatt fra profil) er gjentatte skarelag med løsere snø innimellom, noen steder 35 cm med denne "pakken". Gravd ned til bakke to steder (NØ, 950 MOH OG Ø 1150 MOH) uten å finne kantkorn eller beger.

Skredfarevurdering

2 Moderat

Vær

Ikke observert

Skredproblem

Kantkornet snø over skarelag

Skredproblem

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: trygvesande (Ukjent)

i kommune: Oppdal

Stabilitetstest

Middels

ECTN19@20cmQ3

Rapportert av: Hans Erik@ferdaråd (***)

i kommune: Oppdal

Vær

Ikke nedbør

-9.0 grader

Stabilitetstest

Middels

CTH29@35cmQ2

Snøprofil

Antall Lag: 6

Total dybde: 64,50 cm

Stabilitetstest

Middels

ECTN13@35cmQ2

Stabilitetstest

Middels

CTH13@15cmQ3

Snøprofil (2012)

99839

Snøprofil (2012)

35cm, svakt lag med 4f delvis nedbrutt 1mm og noe kant, bryter lett og glatt.

99840

Klikk her for bilder og hele observasjonen
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.