Snøskredvarsel for Trollheimen onsdag 18.04.2018

3
Betydelig
Publisert:

Det finnes vedvarende svake lag i høyden. Sol og varme temperaturer høyt til fjells gir økt risiko for våte løssnø-og flakskred. Vær oppmerksom på skavlbrudd.

Våte løssnøskred

Ubunden snø

Unngå ferdsel i bratt terreng der skredproblemet finnes og i utløpssoner. Naturlig utløste skred er forventet. Følg med når snøoverflaten blir våt og myk. Skredfaren øker i takt med temperaturstigning og nedbørintensitet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.
Løssnøskred
2 - Små
Liten tilleggsbelastning
Mange bratte heng

Våte flakskred

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Unngå ferdsel i løsneområder og utløpsområder for skred når snøoverflaten blir våt. Vær bevisst på når på døgnet du beveger deg i bratt terreng, skredfaren kan variere mye gjennom døgnet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.
Flakskred
Ikke gitt
Ikke gitt
Ikke gitt
Ikke gitt

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Solinnstråling og generelt høge temperaturar i fjellet vil svekke bindingar i snødekket. Dette kan gje våte laussnøskred, spesielt i bratt og sørvendt terreng. Det kan òg påvirke vedvarande svake lag som framleis er eit problem i nord- og skuggesider i høgda. Våte flakskred på desse laga kan verte opp i storleik 3. Skredfaren vil variere mykje gjennom dagen og vere høgst når dagen er på det varmaste, spesielt i soleksponerte sider. Skred kan utløysast naturleg, og det er fare for skavlbrot.
Snøoverflata varierar mellom våt omvandla snø på dagtid og enkelte stadar skare tidleg på morgonen. I områder utan nattefrost er snøen våt store delar av døgnet. Snødekket er generelt påvirka av den høge temperaturen dei siste dagane. Snøgrensa varierer noko og ligg mellom havnivå og 200 moh, lågast i nordsider og indre strok.
Det kan framleis vere vedvarande svake lag i øvste meteren i snødekket. Det øvste laget kantkorn ligg under snøfallet frå forrige veke. Lenger nede i snødekket finst det eit godt utvikla kantkornlag som ga skred tidleg i påska. Desse laga reknast for å vere nøytralisert i lågareliggande- og bratt solvendt terreng til topps, men kan framleis vere intakte i høgda og i skuggesider.
Det har gått mange våte løssnø- og flakskred av ulik storleik i mange himmelretningar dei siste dagene. Måndag blei det observert eit vått flakskred utløst av eit lite løssnøskred. Dette kan tyde på at eldre vedvarende svake lag framleis er tilstade og aktive.
1 - 2 nedbør mm i døgnet.
Bris fra sørvest.
0 °C til 6 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 2000 moh om kvelden.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Stille/svak vind fra sørøst., endring til liten kuling fra sør om ettermiddagen.
-2 °C til 5 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 2000 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: SUNNDAL

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Faretegn

Rask temperaturstigning

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: SUNNDAL

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Faretegn

Rask temperaturstigning

Rapportert av: torolav@obskorps (*****)

i kommune: Oppdal

Vær

Ikke nedbør

4.0 grader

Skredaktivitet

Antall: 
Noen (2-5)
Størrelse: 
2 - Små
Type: 
Våte løssnøskred

Snødekke

100 cm snødybde

0 cm nysnø siste døgn

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Faretegn

Mye vann i snøen

Litt utstråling i morgontimar gav litt uttørking.

Skredproblem

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Skredproblem

Ubunden snø

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: SUNNDAL

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Faretegn

Ingen faretegn observert

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: SUNNDAL

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Faretegn

Rask temperaturstigning

Rapportert av: torolav@obskorps (*****)

i kommune: Oppdal

Vær

Ikke nedbør

4.0 grader

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: SUNNDAL

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Faretegn

Ingen faretegn observert

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: SUNNDAL

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Faretegn

Rask temperaturstigning

Rapportert av: torolav@obskorps (*****)

i kommune: Oppdal

Vær

Ikke nedbør

5.0 grader

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Snødekke

50 cm snødybde

0 cm nysnø siste døgn

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Faretegn

Mye vann i snøen

Bløtt tvers gjennom så det drenerer godt

Skredproblem

Ubunden snø

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: SUNNDAL

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Faretegn

Rask temperaturstigning

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.