Snøskredvarsel for Trollheimen fredag 16.03.2018

3
Betydelig
Publisert:

Det finnast ferske fokksnøflak i leområder. Det er også vedvarande svake lag høgt i snødekket som kan påverkast av ein skikøyrar.

Fokksnø

Nedføyket svakt lag med nysnø

Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø til den har fått stabilisert seg. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk.Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
Flakskred
3 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Unngå ferdsel i skredterreng og i utløpsområder. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er sannsynlig. Det krever mye kunnskap å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
Flakskred
2 - Små
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Auka vind frå Ø-SØ torsdag og fredag vil føre til vindtransport av laussnø og danne ferske, ustabile fokksnøflak i leområder. Det er også fleire svake lag av kantkorn høgt i snødekket, som er mogleg å påverke, både under eldre og nyare fokksnøflak. Det er generelt eit komplekst snødekke i regionen.
Det er mykje laussnø i terrenget, og mengdene er størst i nordvendte, skjerma terrengformasjonar. Under laussnøen er snøen påverka av SØ-leg vind i varierande grad. Det er både mjuke og harde flak, og på dei mest vindutsette områda er det avblåst med gamal skare i overflata. I bratte sørvendte sider har det blitt danna smelte-fryseskare. Kaldt vêr i ei lenger periode har ført til oppbyggande omdanning av snøkrystallar, og fleire lag er delvis eller heilt omdanna til kantkorn.
Der godt utvikla kantkornlag er tynne og ligg mellom relativt hardare lag er det god brotforplantningsevne. Generelt er det likevel lite fareteikn i snødekket, og lite spenningar i overliggande flak. Også lenger nede i snødekket finnst godt utvikla kantkornlag, men desse ligg under svært harde lag, vil vere vanskeleg å påverke, og reknast dermed som stabile.
Tirsdag vart det fjernutløyst eit lite skred ved Ruten, heilt nord i regionen.
Nedbør
0 mm i døgnet
Vind
Liten kuling fra sørøst, endring til bris fra sørøst om ettermiddagen
Temperatur
-19 °C til -8 °C på 1400 moh
Plussgrader
Opp til 300 moh om ettermiddagen
Skydekke
Klarvær

For oppdatert værvarsel se yr.no
Nedbør
0 mm i døgnet
Vind
Frisk bris fra sørøst, endring til stiv kuling fra sørøst om kvelden
Temperatur
-17 °C til -8 °C på 1400 moh
Plussgrader
Opp til 100 moh om ettermiddagen
Skydekke
Klarvær

For oppdatert værvarsel se yr.no

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.