Snøskredvarsel for Trollheimen fredag 16.02.2018

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig i leområder med fokksnø. Det finnes områder med svake lag under den vindtransporterte snøen.

Fokksnø

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
Flakskred
2 - Små
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Vedvarende svakt lag

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
Flakskred
3 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Vedvarende svakt lag

Nedsnødd eller nedføyket overflaterim

Unngå ferdsel i skredterreng og i utløpsområder. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er sannsynlig. Det krever mye kunnskap å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
Flakskred
3 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Stormen onsdag og torsdag har ført til oppbygging av fokksnøflak i nordleg og austleg sektor, og desse treng tid til å stabilisere seg. Sjølv om det framleis er vind i fjellet er det venta at snøoverflata no er så hard at det vil vere mindre snø tilgjengeleg for transport. Utover dagen kan nye små flak bygge seg opp ettersom det er venta noko nedbør. Det er også både rimlag og kantkornlag nede i snødekket som kan påverkast, og problematikk knytt til desse er størst i indre og sørlege delar av regionen.
Mykje vind den siste tida har påverka snøoverflata og danna fokksnø med varierande hardheit over skoggrensa. Til tross for lite nysnø er det snø tilgjengeleg til vindtransport.
Det finnast fleire svake lag i snødekket, både begravd rim og kantkorn. Rimlaget finnast i hovudsak i skjerma lommer og forsenkingar i sørlig og austlig sektor. Kantkornlag finnast også fleire stadar, men det er mest dominerande i og under tregrensa. Laga er tjukke mange stadar og vil dermed ha dårlegare forplantningsevne. Dei svake laga er mest utbredt i indre og sørlege delar av i regionen.
Det er ikkje observert skredaktivitet dei siste døgna.
Ved Storhornet, vest for Oppdal, var det liten storm natt til torsdag.
Nedbør
1 - 5 mm i døgnet
Vind
Liten storm fra sør, endring til stiv kuling fra sør om kvelden
Temperatur
-11 °C til -4 °C på 1400 moh
Plussgrader
Opp til 200 moh
Skydekke
Delvis skyet

For oppdatert værvarsel se yr.no
Nedbør
3 - 8 mm i døgnet
Vind
Liten kuling fra sør, endring til bris fra sørvest om ettermiddagen
Temperatur
-12 °C til -4 °C på 1400 moh
Plussgrader
Opp til 100 moh
Skydekke
Delvis skyet

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: torolav@obskorps (*****)

i kommune: Oppdal

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Skredproblem

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Skredproblem

Nedsnødd eller nedføyket overflaterim

Snødekke

50 cm snødybde0 cm nysnø siste døgn

Vær

Ikke nedbør-7.0 grader

Faretegn

Fersk vindtransportert snøHard vind inatt, rolig nå

Skredfarevurdering

2 Moderat

Faretegn

RimkrystallerNedføyka rim er fortsatt tilstades

Bilde fra regobs

Rapportert av: Eivind@SVV (****)

i kommune: Hemne

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Skredproblem

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Snødekke

83 cm snødybde0 cm nysnø siste døgn

Vær

Ikke nedbør-3.0 grader

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Skredfarevurdering

2 Moderat

Faretegn

Ferske sprekkerLokalt brudd rundt skia

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: Eivind@SVV (****)

i kommune: Hemne

Snødekke

Vær

Ikke nedbør1.0 grader

Bilde fra regobs

Rapportert av: torolav@obskorps (*****)

i kommune: SURNADAL

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Stabilitetstest

GodECTX@0cmIkke spesifisert

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Snødekke

70 cm snødybde1 cm nysnø siste døgn

Vær

Ikke nedbør-2.0 grader

Faretegn

Fersk vindtransportert snøDet føyka godt over ryggane idag

Skredfarevurdering

2 Moderat

Rapportert av: torolav@obskorps (*****)

i kommune: SUNNDAL

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.