Snøskredvarsel for Svartisen søndag 14.01.2018

2
Moderat
Publisert:

Vær varsom der det ligger fersk vindtransportert snø, ellers stort sett stabile forhold.

Fokksnø

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk tegn.
Flakskred
2 - Små
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det ventes at snødekket i lavere strøk nå er stabilt etter flere dager med mildvær og påfølgende synkende temperaturer. Fokksnø i høyden antas å være stabil og krever stor tilleggsbelastning for å kunne påvirkes. Tilgjengelig fuktighet i snødekket, kulde og klarvær kan sette i gang dannelse av nye lag av kantkorn og lag av overflaterim. Kantkorn vil være best utviklet på steder der snødekket er tynt. Skredfaren ventes som 2- moderat
I lavereliggende områder består snøoverfaten av smelteriller og gjennomslagsskare som følge av mildvær de siste dagene. En observasjon torsdag i naboregionen Salten, viser at snøoverflaten er glassert. Over mildværsgrensen, ca 500 moh, består overflaten av fokksnø, og denne ligger ujevnt fordelt i terrenget. Hardheten på fokksnøen varierer fra harde flak til mykere flak. Det er generelt lite løs snø tilgjenglig for vindtransport.
Observasjon fra indre del av regionen tidligere i uka viser at det er et kantkornlag under oppbygging i høyden. Dette kantkornlaget er mest utviklet rundt steiner og der fokksnølaget er tynt. Lørdag ble det observert kantkornlag under skarelaget fra mildværet i romjula, dette laget fins over 900 moh og krever stor tilleggsbelastning.
Etter skredaktiviteten i forbindelse med mildværet tidligere denne uka, er det ikke observert flere skred. Lørdag ble det observert et naturlig utløst lite flakskred over 700 moh, i en sørvestvendt bolleformasjon, sør i regionen
Lørdag formiddag viser temperaturmålinger at det er mildere i fjellet enn i lavlandet. Tverrfjellet målestasjon (930 moh) har + 2 grader, imens Reipa (9 moh) har - 3 grader. Lørdag ble det observert overflaterim i og rett over skoggrensa Det er observert en del rygger og steiner som stikker fram som følge av mildværsperioden. Fredag er det observert fersk vindtransportert snø
Nedbør
0 mm i døgnet
Vind
Frisk bris fra sør
Temperatur
-11 °C til 1 °C på 1100 moh
Plussgrader
Opp til 500 moh
Skydekke
Klarvær
Nullgradergrense er vanskelig å sette. Inversjon kan gi plussgrader høyt til fjells og lavere temperaturer i lavlandet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
Nedbør
0 mm i døgnet
Vind
Frisk bris fra sørøst, endring til sterk kuling fra sørøst om kvelden
Temperatur
-14 °C til -3 °C på 1100 moh
Skydekke
Klarvær
Synkende temperatur utover dagen. Kan være et tynt høyt skydekke.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: vegar (Ukjent)

i kommune: RANA

Faretegn

RimkrystallerOmråde: På dette stedet. Beskrivelse: Rim observert opptil overgangssone, ca 600moh. Ingen rim i høyere opp.

Vær

Ikke nedbør0 grader

Bilde fra regobs

Rapportert av: Irlink (Ukjent)

i kommune: RANA

Faretegn

Rimkrystaller

Snødekke

0 cm snødybde0 cm nysnø siste døgn

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Skredaktivitet

Antall: 
Ett (1)
Størrelse: 
1 - Harmløst (sluff)
Type: 
Tørre flakskred

Vær

Ikke nedbør-3.0 grader

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: IskaldK2 (Ukjent)

i kommune: RANA

Faretegn

Rimkrystaller

Snødekke

0 cm snødybde0 cm nysnø siste døgn

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Skredaktivitet

Antall: 
Ett (1)
Størrelse: 
1 - Harmløst (sluff)
Type: 
Tørre flakskred

Vær

Ikke nedbør0 grader

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: AnneMariaLeune@ObsKorps (****)

i kommune: RANA

Faretegn

RimkrystallerObservert i og over skogsgrensen.

Snødekke

0 cm snødybde0 cm nysnø siste døgn

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Skredaktivitet

Antall: 
Ett (1)
Størrelse: 
1 - Harmløst (sluff)
Type: 
Tørre flakskred

Vær

Ikke nedbør-3.0 grader

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: Thosko (Ukjent)

i kommune: RANA

Faretegn

Rimkrystaller

Snødekke

0 cm snødybde0 cm nysnø siste døgn

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Skredaktivitet

Antall: 
Ett (1)
Størrelse: 
1 - Harmløst (sluff)
Type: 
Tørre flakskred

Vær

Ikke nedbør0 grader

Bilde fra regobs

Rapportert av: AnneMarte@Helgeland (Ukjent)

i kommune: RANA

Snødekke

0 cm snødybde0 cm nysnø siste døgn

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: Gøran@ObsKorps (****)

i kommune: RANA

Snødekke

100 cm snødybde1 cm nysnø siste døgn

Skredproblem

Kantkornet snø under skarelag

Skredfarevurdering

1 Liten

Stabilitetstest

GodECTP24@42cmQ2

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Vær

Ikke nedbør-6.0 grader

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: AnneMariaLeune@ObsKorps (****)

i kommune: RANA

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Snødekke

0 cm snødybde0 cm nysnø siste døgn

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Skredfarevurdering

2 Moderat

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Vær

Ikke nedbør-2.0 grader

Bilde fra regobs

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.