Snøskredvarsel for Sunnmøre lørdag 25.03.2017

3
Betydelig
Publisert:

Unngå leområder hvor det samler seg fersk fokksnø i høgda. Regn og høge temperaturer kan gi naturleg utløyste våte laussnøskred.

Skredfarevurdering

Ny nedbør, tilgjengeleg ubunden snø og sterk vind frå SV fører til stor snøtransport inn i N-, Ø- og S-vendte renner, søkk og lesider. Dette aukar pålagring og byggjer opp ferske fokksnøflak frå tregrensa og oppover. Stigande temperatur og regn heilt til topps vil auka last og svekke bindingar i snøen. I bratt terreng kan ein få våte laussnøskred. Faregraden vert vurdert til 3-betydeleg.

Fokksnø

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen
Flakskred
3 - Middels
Naturlig utløst
Mange bratte heng

Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø til den har fått stabilisert seg. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk.Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk tegn.

Våte løssnøskred

Ubunden snø
Løssnøskred
2 - Små
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Unngå ferdsel i bratt terreng der skredproblemet finnes og i utløpssoner. Naturlig utløste skred er forventet. Følg med når snøoverflaten blir våt og myk. Skredfaren øker i takt med temperaturstigning og nedbørintensitet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.
Det har kome 10-20 cm snø siste døgnet, og mykje snø dei siste dagane (40-50 cm). Snødekket bere preg av sterk vind som har dreie frå NV til SV. Toppar og ryggar er avblåst med hard overflate, og det har vore stor snøtransport inn i N-Ø-S renner, søkk og lesider. Ein observatør midt i regionen melder fredag om svært mykje nysnø (knedjupt) og vindtransport frå V i 700 moh. Ein skiløpar løyste fredag ut eit skred i området nær skianlegget i Stordalen. Dette i eit heng som samlar mykje snø i vind frå NV. Skredet gjekk frå hengkanten (tynt snødekke). Det er tidlegare observert vedvarande svake lag (kantkorn og rim) i det gamle snødekket. Desse er framleis observert over 1000-1200 moh, men det skal truleg mykje til (kraftig regnvêr heilt opp) for å eventuelt aktivere desse laga. Fredag føremiddag er det sterk vind frå V-SV i fjellet, overskya og nedbør som snø til 100moh.
Resten av fredag ventes SV periodevis sterk kuling i fjellet. 10-15 mm nedbør, mest i indre strøk. Nedbør som snø over 400-600 moh. Lørdag ventes SV-V stiv kuling i fjellet, fra om ettermiddagen liten kuling. Snøbyger, regnbyger under 700-1000 moh, flest byger første del av dagen. 2-10 mm nedbør. Stigende temperatur, om kvelden plussgrader til fjelltoppshøyde.
Betydelig
3

Søndag ventes SV-V periodevis stiv kuling i fjellet, mest vind i indre strøk. Regnbyger, snøbyger over 600-1100 moh, høyest snøgrense først på dagen. Fra om ettermiddagen oppholdsvær. 5-15 mm nedbør.

Pågåande sterk vind frå SV, ny nedbør og framleis varmegrader høgt til fjells gir ingen vesentleg endring i skredfaresituasjonen. Skredfaren vert vurdert til 3 betydeleg.

Om snøskredvarslene

Vi publiserer varsler daglig i perioden 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel en og to dager fram i tid som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10.