Snøskredvarsel for Salten onsdag 18.04.2018

3
Betydelig
Publisert:

Når mildværet klarer å trenge ned til de dype vedvarende svake lagene kan det gå store naturlige utløste skred. Hold avstand til bratt terreng og utløpssoner.

Våte flakskred

Kantkornet snø under skarelag

Unngå ferdsel i løsneområder og utløpsområder for skred når snøoverflaten blir våt. Vær bevisst på når på døgnet du beveger deg i bratt terreng, skredfaren kan variere mye gjennom døgnet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.
Flakskred
3 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Våte løssnøskred

Ubunden snø

Unngå ferdsel i bratt terreng der skredproblemet finnes og i utløpssoner. Naturlig utløste skred er forventet. Følg med når snøoverflaten blir våt og myk. Skredfaren øker i takt med temperaturstigning og nedbørintensitet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.
Løssnøskred
2 - Små
Naturlig utløst
Mange bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Snødekkeoppbygningen er dårlig i hele Nord-Norge. Foreløpig er det få steder varmen/fuktighet har klart å trekke ned til det meget utbredte vedvarende svake laget som ligger stort sett dypt i snødekket. Onsdag ettermiddag kommer det inn noe regn, som kan være med på å svekke stabiliteten. Skavler eller mindre våte løssnøskred kan utløse større skred. Der nattefrosten uteblir vil faren for skred øke. Husk også på at i høyfjellet hvor snøen fortsatt er tørr kan skiløper påvirke/fjernutløse tørre flakskred.
De siste dagene har det vært plussgrader til nær fjelltopphøyde. Snøoverflaten er fuktet de fleste steder, men nattefrost har stort sett gitt skare på morgenen. I høyden er det stor forskjell på nordvendte sider med tørr snø og sør-vendte sider som har blitt sterkt påvirket av sola.
Det finnes et utbredt vedvarende svakt lag av kantkorn etter kuldeperioden februar - mars stort sett i hele Nord-Norge. Stedvis ligger det mye og hard snø over ca.40-70 cm.
I Middagsskaret ved Aurnestindan ble der søndag rapportert om et flakskred str 4 i solpåvirket bratt terreng mot SV. Det har generelt vært en del skredaktivitet de siste dagene med mange naturlig utløste skred str 1-3, både flakskred og våte løssnøskred.
Det har blitt rapportert om kraftige drønn/kollapser i snødekket flere steder i regionen de siste dagene.
2 - 5 nedbør mm i døgnet.
Bris fra sør., endring til frisk bris fra sørvest om ettermiddagen.
-2 °C til 2 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1600 moh om formiddagen.
Delvis skyet.
Nattefrost mange steder.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Stille/svak vind fra øst.
-4 °C til 2 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1300 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: SindreH@ObsKorps (***)

i kommune: FAUSKE

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Faretegn

Drønn i snøen

Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Har observert flere drønn/kollaps i snødekket på vei opp til obspunkt (under tregrensa)

Snødekke

88 cm snødybde

0 cm nysnø siste døgn

Vær

Ikke nedbør

7.0 grader

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Skredproblem

Kantkornet snø under skarelag

Stabilitetstest

Middels

CTM13@22cmQ2

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: SALTDAL

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: LeneP@forsvaret (***)

i kommune: BODØ

Fritekst

Tilleggsbilder og info ifm skredhendelse rapportert inn i regobs 15.04 kl 17:12. Terrenghelling i utløsningsområde 35-40 grader. Skredet løsnet på ca 760 moh. Skredtunge stanset på ca 440 moh. Høydeforskjell fra bruddkant til skredtunge ca 320 høydemeter. Lengde på skredbane er ca 700 meter. Bruddkant ca 150m bred og ca 1 meter høy på det tykkeste. Skredet ble trigget av første skiløper da vedkommende passerte over bruddkanten i venstre kant. Samtidig som hovedskred løsnet, løsnet det også et lite skred ved skiene som kan ses til venstre for skredet. Skispor i bildene er kjørt samme dag.

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: LeneP@forsvaret (***)

i kommune: BODØ

Skredaktivitet

Antall: 
Noen (2-5)
Størrelse: 
2 - Små
Type: 
Våte flakskred
Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: LeneP@forsvaret (***)

i kommune: FAUSKE

Skredaktivitet

Antall: 
Noen (2-5)
Størrelse: 
2 - Små
Type: 
Våte løssnøskred
Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: STEIGEN

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Rapportert av: idab@svv (***)

i kommune: BODØ

Skredaktivitet

Antall: 
Ikke gitt
Størrelse: 
1 - Harmløst (sluff)
Type: 
Skavl

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snødekke

100 cm snødybde

Vær

Ikke nedbør

5.6 grader

Skredfarevurdering

2 Moderat

Fritekst

Vestheng: lilla blokk test gav ikke noe utslag Sørheng: lilla blokk test gikk med ganske mye kraft under skarelag på 0,45 m dybde. Lagret består av smeltomvandlat.

Skredproblem

Ubunden snø

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: kjus@nortind (***)

i kommune: FAUSKE

Skredaktivitet

Antall: 
Ett (1)
Størrelse: 
3 - Middels
Type: 
Våte flakskred

Faretegn

Ferske skred

Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: I meget bratt solpåvirket terreng. Ellers ingen skredaktivitet i fjellet. God sikt over stort område idag.

Snødekke

130 cm snødybde

0 cm nysnø siste døgn

Vær

Ikke nedbør

6.0 grader

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Skredproblem

Kantkornet snø under skarelag

Skredproblem

Ikke gitt

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Bjørn Tore (Ukjent)

i kommune: BODØ

Skredaktivitet

Antall: 
Noen (2-5)
Størrelse: 
2 - Små
Type: 
Skavl

Faretegn

Drønn i snøen

Flere drønn i snø over tre grense.

Faretegn

Ferske sprekker

Drønn og sprekker som sprakk 15-20meter rundt oss.

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: STEIGEN

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.