Snøskredvarsel for Salten søndag 20.01.2019

3
Betydelig
Publisert:

Unngå terrengfeller og store bratte heng til nysnøen har stabilisert seg.

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Unngå bratte heng og terrengfeller under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg. Skredproblemet finnes overalt hvor det ligger mye nysnø i bratt terreng. Se etter nysnø som binder seg sammen til myke flak og sprekker opp eller fester seg dårlig til den eldre snøen under. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Mange bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Mye snø og mye vind de siste dagene har lagt opp store ustabile nysnøflak i leområder. Fortsatt mye vind, særlig tidlig på dagen, vil frakte tilgjengelig løs snø over i leområder. Det vil være lett å løse ut skred i den nyeste nysnøen og fokksnøen. Merk at lokale vindforhold kan ha lagt opp snø i flere himmelretninger. I bratte fjellsider med mye løs og ubunden snø vil det også være svært lett å løse ut tørre løssnøskred.
Det kan ha kommet opp mot 40 cm snø i løpet av de siste tre dagene, men det er store lokale variasjoner. Under skoggrensa ligger snøen stort sett ubunden på det gamle skarelaget. Over skoggrensen har vinden påvirket snøen og snødekket består av tynne nysnøflak, mye innblåst snø i lesider og noen avblåste områder.
Det er fortsatt vedvarende svake lag av kantkorn mot bakken, men det ventes at disse er låst av overliggende skarelag eller fokksnø. Observasjon fra området ved Valnesfjord viser at et kantkornlag er under utvikling mellom skarelag.
Freda ble det observert ett str 1 skred i SØ-vendt heng ved Heggmotinden.
I starten av denne uka var det lave temperaturer og klarvær, og overflaterim er dannet på snøoverflaten.
6 mm i døgnet, opp mot 14 mm i mest utsatt område.
Frisk bris fra nord., endring til bris fra sørøst om ettermiddagen.
-16 °C til -12 °C på 1400 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
6 mm i døgnet, opp mot 15 mm i mest utsatt område.
Liten kuling fra nordvest., endring til bris fra nordvest om ettermiddagen.
-16 °C til -9 °C på 1400 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.