Snøskredvarsel for Salten torsdag 14.12.2017

Velg dato

2
Moderat
Publisert:

Ferske nysnøflak kan finnes i vindutsatt terreng. Hard snøoverflate og stabile forhold, men vær også forsiktig der det ligger fokksnø i bratte leformasjoner.

Nysnøflak

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær forsiktig i bratte heng under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg. Hold avstand til hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Unngå ferdsel i / ved terrengfeller. Skredproblemet finnes overalt hvor det ligger mye nysnø i bratt terreng. Se etter nysnø som binder seg sammen til myke flak og sprekker opp eller fester seg dårlig til den eldre snøen under. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk tegn.
Flakskred
1 - Harmløst (sluff)
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Fokksnø

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk tegn.
Flakskred
2 - Små
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Snøbyger og litt vind onsdag/tidlig torsdag kan ha ha skapt mindre nysnøflak på vindutsatte steder, disse kan være ustabile. Det er først og fremst i nordlige del av regionen det kommer litt nedbør. Den eldre fokksnøen er stort sett hard og bærende med skavler og sastrugi i høyfjellet. men det kan finnes ustabile flak i godt beskyttede formasjoner, typisk rundt skoggrensen. Vær fortsatt oppmerksom der fokksnøen er myk. Kantkornlag vil mange steder ligge under hard fokksnø og være vanskelig å påvirke, og det er ikke observert skredaktivitet i dette laget i det siste. Skredfaren forventes å være 2-moderat.
Vind opp i storm styrke har før og i løpet av sist helg flyttet mye snø inn i beskyttede formasjoner og lesider. Overflaten veksler mellom hard fokksnø og avblåste partier, men det finnes områder i skogen med mykere fokksnø. Det er store variasjoner i snømengde innad i regionen.
Kantkornlaget ligger nå dypt i snødekket, stort sett under bærende fokksnø.
Det er ikke observert skredaktivitet de 3 siste dagene.
Ifølge observasjoner har fokksnøen nå stabilisert seg bra, og trenger stor tilleggsbelasting for å løse ut.
Nedbør
2 mm i døgnet, opp mot 12 mm i mest utsatt område
Vind
Bris fra sørøst, endring til frisk bris fra vest om kvelden
Temperatur
-17 °C til -9 °C på 1400 moh
Plussgrader
Opp til 100 moh om kvelden
Skydekke
Delvis skyet
Usikkert hvor bygetråg treffer. Nedbørmengder kan derfor ha stor variasjon, fra ingenting til mye på kort tid mot kvelden.

For oppdatert værvarsel se yr.no
Nedbør
0 - 5 mm i døgnet
Vind
Bris fra sørøst
Temperatur
-17 °C til -8 °C på 1400 moh
Skydekke
Delvis skyet

For oppdatert værvarsel se yr.no

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.