Snøskredvarsel for Salten mandag 22.04.2019

3
Betydelig
Publisert:

Det er krevende forhold i fjellet. Mildvær og regn svekker snødekket også i høyden. Naturlig utløste skred ventes.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Unngå ferdsel i bratt terreng der skredproblemet finnes og i utløpssoner. Naturlig utløste skred er forventet. Følg med når snøoverflaten blir våt og myk. Skredfaren øker i takt med temperaturstigning og nedbørintensitet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Fokksnø (flakskred)

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø til den har fått stabilisert seg. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk.Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Våt snø (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Unngå ferdsel i løsneområder og utløpsområder for skred når snøoverflaten blir våt. Vær bevisst på når på døgnet du beveger deg i bratt terreng, skredfaren kan variere mye gjennom døgnet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.
3 - Store
Naturlig utløst
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Nedbøren fortsetter og den krevende situasjonen vedvarer. Først på dagen kan det fortsatt ligge ustabile fokksnøflak i høyfjellet. Stigende temperatur utover dagen gir regn høyt til fjells og vil svekke snødekket der. Det ventes naturlig utløste våte skred pga. regn. Det kan fortsatt være fare for enkelte naturlig utløste skred i kantkornlaget fra februar. Fuktighet fra mildværet vil etter hvert trenge ned til dette laget.
I helgen tok mildværet skikkelig tak i snødekket. Fukten har trengt langt ned og det meste av lagdelinger er fuktet, også de gamle vedvarende svake lag.
Fra slutten av februar har vi et vedvarende svakt lag av kantkorn dypt i snødekket. Laget er trolig mest utbredt over ca 600 moh.
Det har blitt observert flere naturlig utløste våte skred i helgen.
12 mm i døgnet, opp mot 25 mm i mest utsatt område.
Liten kuling fra sørvest.
-3 °C til 2 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 600 moh om formiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
8 mm i døgnet, opp mot 15 mm i mest utsatt område.
Bris fra sør., endring til liten kuling fra sørvest om ettermiddagen.
-4 °C til 5 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 2000 moh om ettermiddagen.
Skyet.
Stigende temperatur og regn til topps om ettermiddagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Salten / FAUSKE

Snø

20.04.2019 kl. 13:50

762 moh

Krille (**)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Krille
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Krille
Bilde Av Notater
Bilde 3 av 3 Av:  Notater Opphavsrett:  Krille Kommentar:  Fortsatt godt overheng på toppskavel på kvalhornet.

Vær

Ikke nedbør 4 °C

Skredaktivitet

20. apr. I løpet av dagen Våte løssnøskred Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst Mange bratte heng. Ø, SØ, S, SV

Notater

Gikk en kort tur senere på ettermiddagen. Startet ca 16:00. Gikk opp til ca 600moh. Veldigt bløt snø. Løs og fuktig ca 15-20 cm ned i snødekket hele veien. Fortsatt en god meter snø nede vedaltersmyra (P-plass til Kvalhornet).

ObsID: 192048
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.