Snøskredvarsel for Romsdal torsdag 12.04.2018

3
Betydelig
Publisert:

Komplekse forhold med fleire vedvarande svake lag. Ver forsiktig i solvendte heng, særleg utover dagen, her kan skred løysast ut naturleg.

Vedvarende svakt lag

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Unngå ferdsel i skredterreng (løsne og utløpsområder) spesiellt når snøoverflaten blir våt. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er sannsynlig. Det krever mye kunnskap å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær bevisst på når på døgnet du beveger deg i bratt terreng, skredfaren kan variere mye gjennom døgnet. Vær ekstra forsiktig når temperaturen stiger.
Flakskred
3 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Våte løssnøskred

Ubunden snø

Unngå ferdsel i bratt terreng der skredproblemet finnes og i utløpssoner. Naturlig utløste skred er forventet. Følg med når snøoverflaten blir våt og myk. Skredfaren øker i takt med temperaturstigning og nedbørintensitet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.
Løssnøskred
2 - Små
Naturlig utløst
Mange bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det er no sola som styrer skredproblema og dette gir store døgnvariasjonar. På hard skare om morgonen vil skredfaren opplevast lågare. Kantkornlaga i snødekket er venta å stabilisere seg ved oppbløyting, men utvis aktsemd høgt til fjells og i skuggesider der snødekket over blir vått for første gong. Plussgrader opp mot fjelltopphøgde torsdag vil framleis gje våte laussnøskred i mange bratte solvende heng. Hugs også at når heile snødekket no vert vått, aukar faren for glideskred. Ver varsom ved glidesprekker.
Før helga kom det opptil 40 cm nysnø i regionen, og denne vart i løpet av søndag påverka av mildvær opp til om lag 1200 moh. Solinnstråling og nattefrost har dei siste dagane gitt store variasjonar i overflata gjennom døgnet og i ulike himmelretningar. Tørr snø er no tilgjengeleg berre i skuggevendte sider over 1200 moh.
Det finst vedvarande svake lag på to djupner i snødekket. Det eine nivået er under snøen som kom før helga der kantkorn ligg under skare. Lenger nede i snødekket ligg det kantkornlag som ga skred tidleg i påska. Der snødekket blir fuktig, vil desse laga gradvis stabiliserast.
På søndag gjekk det mange våte laussnøskred grunna mildvêret, nokre av desse løyste også ut våte flakskred.
Natt til onsdag har utstråling og klårvêr på ny danna skare, men inversjon har ikkje gitt så låge temperaturar i fjellet som føregåande natt.
0 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørøst., endring til liten kuling fra sørøst om kvelden.
-6 °C til 3 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1500 moh om ettermiddagen.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørøst.
-6 °C til 2 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1500 moh om ettermiddagen.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: Martine Slåtten (***)

i kommune: RAUMA

Faretegn

Ferske skred

Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Er nok ikke fra i dag. Var tilstede i dag tidlig før solen hadde fått tatt skikkelig.

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Martine Slåtten (***)

i kommune: RAUMA

Faretegn

Ferske skred

Område: På dette stedet. Beskrivelse: Posisjon markert hvor skredene på bildet har gått. Nok ikke gått i dag da de var der tidlig i dag før sola hadde tatt skikkelig.

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Halvor@NVE (*****)

i kommune: RAUMA

Skredaktivitet

Antall: 
Mange (10 eller mer)
Størrelse: 
3 - Middels
Type: 
Våte flakskred

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Stabilitetstest

Dårlig

ECTP3@50cmQ1

Skredproblem

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Snødekke

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Urpu@Romsdal (****)

i kommune: RAUMA

Faretegn

Drønn i snøen

Flere drønn på flata her. 50- meters

Rapportert av: paul@wyssen (***)

i kommune: RAUMA

Skredhendelse

2 - Små

Vått flakskred

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: paul@wyssen (***)

i kommune: RAUMA

Faretegn

Ferske sprekker

Glidning av større flak kan observeres ved sammenligning av bilder av glidesprekk i Dølsteinfonna mellom kl. 1430 tirsdag 10. april og onsdag 11. april.

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Urpu@SkredAS (****)

i kommune: RAUMA

Skredaktivitet

Antall: 
Flere (6-10)
Størrelse: 
2 - Små
Type: 
Våte løssnøskred

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Fritekst

Stabilitetstest

God

ECTN18@15cmQ2

Skredproblem

Kantkornet snø over skarelag

Snødekke

150 cm snødybde

Faretegn

Rimkrystaller

Rimkrystaller i overflate der sola ikke har ødelagt de.

Faretegn

Ferske skred

Så flere ferske skred opp til str 2, pga sol og varme .

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Kjetil Søvik (Ukjent)

i kommune: RAUMA

Vær

Ikke observert

Snødekke

Faretegn

Drønn i snøen

Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Gjentatte drønn. Skogsterreng fra 650moh til 750moh(ca20-25grader)

Faretegn

Ferske sprekker

Område: På dette stedet. Beskrivelse: Drønn påfulgt av skrytende sprekker

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: paul@wyssen (***)

i kommune: RAUMA

Skredaktivitet

Antall: 
Mange (10 eller mer)
Størrelse: 
2 - Små
Type: 
Våte løssnøskred

Skredhendelse

Ukjent

Vått løssnøskred

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Ingrid@NVE (*****)

i kommune: RAUMA

Skredaktivitet

Antall: 
Flere (6-10)
Størrelse: 
3 - Middels
Type: 
Våte løssnøskred
Klikk her for bilder og hele observasjonen

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.