Snøskredvarsel for Romsdal mandag 09.04.2018

3
Betydelig
Publisert:

Det er eit komplekst snødekke, med nysnøflak i mange himmelretningar og fleire vedvarande svake lag. Ferdsel i skredterreng frårådast.

Vedvarende svakt lag

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Unngå ferdsel i skredterreng (løsne og utløpsområder). Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er sannsynlig. Det krever mye kunnskap å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
Flakskred
3 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Nysnøflak

Nedføyket svakt lag med nysnø

Unngå bratte heng og terrengfeller under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg. Skredproblemet finnes overalt hvor det ligger mye nysnø i bratt terreng. Se etter nysnø som binder seg sammen til myke flak og sprekker opp eller fester seg dårlig til den eldre snøen under. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
Flakskred
2 - Små
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det er eit komplekst snødekke i regionen med nysnøflak i mange himmelretningar og fleire vedvarande svake lag. Det har vore gunstige temperaturar for stabilisering av nysnøflak, men dei kan framleis vere ustabile i høgda, og auka vind kan danne nye i leområder mot vest der det er snø tilgjengeleg for transport. Dei vedvarande svake laga har ikkje stabilisert seg. Desse er velutvikla og kan gi middels store til store skred, særleg der det er kantkornlag under skare. Det er lett å løyse ut skred, enten med direkte påverknad eller ved fjernutløysing. Utover dagen kan det gå våte skred i områder der sola får tak. Ferdsel i skredterreng kan få alvorlege konsekvensar og frårådast.
Dei siste dagane har det kome opptil 40 cm nysnø i regionen, og denne har i ettertid blitt påverka av vind frå varierande retning og mildvær. Høgda til mildværsgrensa har variert mykje i regionen, men nokre stadar har den vore opptil ca. 700 moh. Nysnøen ligg på bærande skare i alle himmelretningar opp til tregrensa, og gjennombrotskare vidare opp til om lag 900 moh. Høgare ligg den på snø som er vindpåverka i varierande grad.
Det finst vedvarande svake lag på to dybder i snødekket. Det eine nivået er i overgangen mellom nysnøen og det eldre snødekket, der det er observert kantkornlag i overflata, kantkornlag under skare (600-900 moh), og overflaterim før siste snøfall. Dette har vist seg å ha gunstige eigenskapar for å gi skred dei siste dagane, og ved påverknad blir det drønn når kantkornlag under skare kollapsar. Lenger nede i snødekket er det eit anna kantkornlag som ga skred tidleg i påska.
Fredag ettermiddag gjekk det fleire middels store til store flakskred i regionen. Det gjekk blant anna skred både på Harstadfjellet, frå Steinberget og frå Blånebba. I alle tilfella var det personar i området og skreda kan ha blitt fjernutløyst.
0 - 1 nedbør mm i døgnet.
Frisk bris fra øst.
-8 °C til -2 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 600 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
1 - 3 nedbør mm i døgnet.
Bris fra sørvest., endring til bris fra nordøst om formiddagen.
-7 °C til 0 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 700 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.
Nedbør først på dagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: NESSET

Faretegn

Rask temperaturstigning

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Faretegn

Ferske skred

Rapportert av: Halvor@NVE (*****)

i kommune: RAUMA

Vær

Ikke nedbør

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: NESSET

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Urpu@Romsdal (****)

i kommune: RAUMA

Skredaktivitet

Antall: 
Flere (6-10)
Størrelse: 
2 - Små
Type: 
Våte løssnøskred

Snødekke

150 cm snødybde

5 cm nysnø siste døgn

Skredproblem

Kantkornet snø under skarelag

Faretegn

Ferske skred

Ser ut som at det har gått noen str 1 og 2 løssnøskred i bratte fjellsider ganske nylig.

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Urpu@Romsdal (****)

i kommune: RAUMA

Vær

Ikke nedbør

2.0 grader

Faretegn

Rask temperaturstigning

Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Vært en ganske varm natt i høyden.

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: knutinge@svv (*****)

i kommune: GJEMNES

Vær

Snø

1.0 grader

Faretegn

Drønn i snøen

Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Noe svak drønning i skogen

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Faretegn

Stort snøfall

Område: For kommunen. Beskrivelse: Våt snø til havnivå i hele ettermiddag

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: VESTNES

Faretegn

Mye vann i snøen

regn på snø

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: RAUMA

Faretegn

Mye vann i snøen

regn på snø

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: NESSET

Faretegn

Mye vann i snøen

regn på snø

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Rapportert av: Urpu@Romsdal (****)

i kommune: RAUMA

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Ser det føyker godt på nabotoppen. Det er kaldere enn meldt, i alle fall enda.

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.