Snøskredvarsel for Romsdal onsdag 14.02.2018

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig i leområder med fokksnø. Det finnes områder med svake lag under den vindtransporterte snøen.

Fokksnø

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
Flakskred
2 - Små
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
Flakskred
3 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Sterk vind frå SØ vil føre til vidare oppbygging av fokksnøflak i leområder over skoggrensa. Vinden skal auke frå stiv kuling til liten storm på kvelden, som også fører til auka snøskredfare. Det finnast svake lag i snødekket, men desse er vanskeleg å påverke.
Vind frå S-SØ i helga påverka snøoverflata og førte til danning av fokksnøflak i høgda. Det er varierande hardheit på desse, men dei er i hovedsak mjuke. Oppstikkande terrengformasjonar og ryggar er avblåste, og stadvis er det skare i overflata.
Det er fleire svake lag med varierande utbredelse i snødekket. Kantkorn og rimlag fekk utvikla seg i kuldeperioda i midten av januar. Kantkornlaga ligg stadvis i forbinding med skarelaget som blei danna 23.12. Generelt er desse laga vanskeleg å påverke på grunn av bærande lag over.
Laurdag gjekk det eit lite flakskred på Tusten og nokre våte laussnøskred ved Trollkyrkja i Fræna.
Nedbør
0 mm i døgnet
Vind
Bris fra sør, endring til frisk bris fra sør om kvelden
Temperatur
-16 °C til -6 °C på 1400 moh
Plussgrader
Opp til 300 moh om kvelden
Skydekke
Delvis skyet

For oppdatert værvarsel se yr.no
Nedbør
0 mm i døgnet
Vind
Liten kuling fra sørøst, endring til liten storm fra sør om kvelden
Temperatur
-10 °C til -3 °C på 1400 moh
Plussgrader
Opp til 300 moh om ettermiddagen
Skydekke
Skyet

For oppdatert værvarsel se yr.no

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.