Snøskredvarsel for Romsdal søndag 11.02.2018

2
Moderat
Publisert:

Generelt stabile forhold men vær forsiktig i leområde med fokksnø. Det finst lommer med svake lag under den vindtransporterte snøen.

Fokksnø

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
Flakskred
2 - Små
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
Flakskred
3 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Sterk vind vil flytte tilgjengelig laus snø inn i renner, søkk og lesider over 500moh. Det er begrensa mengder laus snø, så fokksnøflaka vil truleg ikkje bli store. Vedvarande svake lag av kantkorn og rim kan gje større skred ved medriving. Skredfaren vert vurdert til 2-moderat.
Snøoverflata ber preg av mykje vind, og trass i lite nysnø har det vore ein del fokksnø i det siste. Fuktig snø har tørka ut og vorte tilgjengeleg for snøtransport. Generelt består snødekket av fokksnøflak av varierande hardheit. Hardare, bærande og meir avblåst mot sør og vest. Avblåst på rygger. Gamle skarelag er enkelte stader blåst fram. Mjukare mot nord/aust. Snøen er noko mjukare og lausere i og rundt skog og i skjerma formasjoner. Mest snø i austlege hengretningar.
Langvarig kaldt og klart vær i januar har ført til at det flere stader er utvikla kantkornlag over og under skarelag. Eit skarelag som vart danna under vinterens mildeste periode (23.12), er særlig utbredt.
Det er laurdag observert snøfokk både i midtre og vestlege delar av regionen.
Nedbør
1 - 4 mm i døgnet
Vind
Frisk bris fra sør, endring til stiv kuling fra sørøst om ettermiddagen
Temperatur
-11 °C til -4 °C på 1400 moh
Plussgrader
Opp til 300 moh om formiddagen
Skydekke
Delvis skyet

For oppdatert værvarsel se yr.no
Nedbør
0 - 3 mm i døgnet
Vind
Stiv kuling fra sørøst, endring til liten kuling fra sørøst om kvelden
Temperatur
-12 °C til -4 °C på 1400 moh
Plussgrader
Opp til 300 moh natt til søndag
Skydekke
Delvis skyet

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: solveig@NVE (*****)

i kommune: MOLDE

Faretegn

Fersk vindtransportert snøOmråde: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Snøfokk på toppene i dag også, men litt mindre vind å flytte på etter gårsdagens vind. Vind fra Ø/SØ

Bilde fra regobs

Rapportert av: Urpu@Romsdal (****)

i kommune: RAUMA

Skredproblem

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Skredfarevurdering

2 Moderat

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Vær

Ikke nedbør-2.0 grader

Snødekke

110 cm snødybde0 cm nysnø siste døgn

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: Urpu@Romsdal (****)

i kommune: RAUMA

Faretegn

Fersk vindtransportert snøOmråde: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Ser det føyker bra i høyde

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: Ingrid@NVE (*****)

i kommune: FRÆNA

Faretegn

Fersk vindtransportert snøOmråde: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Vind frå SØ fører til snøføyke på fjelltoppane.

Bilde fra regobs

Rapportert av: ThomasN (Ukjent)

i kommune: FRÆNA

Skredproblem

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Skredaktivitet

Antall: 
Noen (2-5)
Størrelse: 
2 - Små
Type: 
Våte løssnøskred

Vær

Ikke observert0.0 grader

Faretegn

Ferske skredOmråde: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Små naturlig utløste løssnøskred som følge av solpåvirkning

Snødekke

0 cm snødybde10 cm nysnø siste døgn

Rapportert av: Jonasl (Ukjent)

i kommune: RAUMA

Faretegn

Fersk vindtransportert snøOmråde: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Kraftig vind over 900 moh, vindretning sør-østlig sektor

Bilde fra regobs

Rapportert av: solveig@NVE (*****)

i kommune: MOLDE

Faretegn

Fersk vindtransportert snøKraftig snøfokk fra Ø/SØ på toppene sør for Romsdalsfjorden

Bilde fra regobs

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: NESSET

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Faretegn

Rask temperaturstigning

Faretegn

Mye vann i snøenregn på snø

Rapportert av: knutinge@svv (*****)

i kommune: GJEMNES

Vær

Ikke nedbør0.0 grader

Bilde fra regobs

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.