Snøskredvarsel for Romsdal onsdag 07.02.2018

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig i områder med ferske nysnøflak. Den kan ligge på svake lag som kan løses ut av skiløper.

Nysnøflak

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær forsiktig i bratte heng under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg. Hold avstand til hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Unngå ferdsel i / ved terrengfeller. Skredproblemet finnes overalt hvor det ligger mye nysnø i bratt terreng. Se etter nysnø som binder seg sammen til myke flak og sprekker opp eller fester seg dårlig til den eldre snøen under. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk tegn.
Flakskred
2 - Små
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag

Nedsnødd eller nedføyket overflaterim

Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
Flakskred
2 - Små
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Snø og litt vind gir skredproblemer med ferske fokksnøflak i leområder. Fokksnøflaka kan enkelte stader legge seg på overflaterim. På slike stader er det lett å løyse ut skred. Vær derfor varsom i skjerma områder og forsenkninger i terrenget. Størst utbreiing av skredproblemet i områder som får mest snø. Faregraden blir vurdert til 2- moderat.
Lett, tynt dunsnølag har søndag lagt seg på over det heile. Siste større snøfall var tidlig forrrige veke da det kom 10-30 cm nysnø i regionen (mest i ytre strøk). Dette har gitt ei laus og mjuk snøoverflate som er gradvis meir vindpåvirket over tregrensa. Vidare ned i snødekket finnes eldre fokksnøflak, skarelag og smelteformer.
Langvarig kaldt og klart vær i januar har ført til at det flere steder er utviklet kantkornlag over og under skarelag. Eit skarelag som vart danna under vinterens mildeste periode (23.12), er særlig utbredt.
Det er ikkje registrert skredaktivitet dei siste tre dagane.
Tirsdag og onsdag sist veke var det kraftig vind fra Ø og SØ som ga stor snøforflytning. Siden har det vært kaldt og fint vintervær og relativt lite vind. Klarvær og utstråling har gitt rimdannelse på snøoverflaten noen steder. Dunsnøen søndag har mest truleg lagt seg på eit intakt rimlag.
Nedbør
0 mm i døgnet
Vind
Bris fra sørvest
Temperatur
-19 °C til -7 °C på 1400 moh
Skydekke
Klarvær

For oppdatert værvarsel se yr.no
Nedbør
7 mm i døgnet, opp mot 18 mm i mest utsatt område
Vind
Bris fra sørvest
Temperatur
-13 °C til -6 °C på 1400 moh
Plussgrader
Opp til 200 moh om ettermiddagen
Skydekke
Skyet
Minst nedbør i indre strøk.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: Ohopstad (Ukjent)

i kommune: GJEMNES

Skredfarevurdering

0 Ikke vurdert

Snødekke

10 cm nysnø siste døgn

Vær

Snø-2.0 grader

Rapportert av: Urpu@SkredAS (****)

i kommune: RAUMA

Stabilitetstest

MiddelsECTP11@20cmQ1

Skredfarevurdering

2 Moderat

Faretegn

Drønn i snøenOmråde: På dette stedet. Beskrivelse: Fikk 1 stk "3 meters drønn". Rimlaget på 20 cm som kollapset.

Snødekke

100 cm snødybde

Fritekst

Diverse skredbaner.

Skredproblem

Nedsnødd eller nedføyket overflaterim

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: Urpu@SkredAS (****)

i kommune: RAUMA

Fritekst

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: BjørnM (Ukjent)

i kommune: NESSET

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør

Fritekst

Fokksnø og litt is-skare over ca 860 moh

Bilde fra regobs

Rapportert av: Urpu@SkredAS (****)

i kommune: RAUMA

Vær

Ikke nedbør-6.0 grader

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: Halvor@NVE (*****)

i kommune: RAUMA

Skredfarevurdering

2 Moderat

Snødekke

Vær

Yr

Skredproblem

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: NESSET

Skredfarevurdering

2 Moderat

Faretegn

Ingen faretegn observert

Rapportert av: solveig@NVE (*****)

i kommune: RAUMA

Snødekke

Vær

Ikke observert

Bilde fra regobs

Rapportert av: Halvor@NVE (*****)

i kommune: RAUMA

Skredfarevurdering

2 Moderat

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.