Snøskredvarsel for Romsdal søndag 14.01.2018

2
Moderat
Publisert:

Ver varsom der det ligg fersk fokksnø, elles stabile forhold.

Fokksnø

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk tegn.
Flakskred
2 - Små
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Kraftig vind og tørr luft kan gi forhold for ny vindtransport, og gi skredproblemer med ferske fokksnøflak bak store henteområder. Utbreiinga av problemet, og storleiken på flaka er vurdert å være avgrensa i høgfjellet. Ved skoggrensa derimot, er det flekkvis med snø som er flyttbar for den kraftige vinden, og det kan gi skredproblemer med mjuke fokksnøflak her. Faregraden er vurdert til 2- moderat der snøen blir flytta med vinden.
Snøoverflata er prega av eldre og harde fokksnøflak frå uværet sist helg, og fønforholda tidlegare denne veka. På ryggar og vindutsette stader er skaren blåst fram. I høgare strøk er denne skaren i ferd med å bli porøs og mindre hard grunna kantkornutvikling. I skogen er det enkelte stader laus snø, og tynn mildværsskare. Fønforhold onsdag gav varm og tørr luft, men den tørre lufta heldt snødekket tørt.
Der snødekket er tynt er det observert kantkorn under skarelag, men dette utgjør ikke noe problem nå. Utbreiing av nedføyka rim er vurdert å være liten.
Det er ikke kommet observasjoner på skred av betydning de siste dagene.
Kaldt og klart og litt rimdanning i Isfjorden fredag.
Nedbør
0 mm i døgnet
Vind
Liten kuling fra sør
Temperatur
-12 °C til 0 °C på 1400 moh
Skydekke
Klarvær
Inversjon kan gi plussgrader i høyden først på dagen, synkende temperatur utover ettermiddagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no
Nedbør
0 mm i døgnet
Vind
Liten storm fra sør
Temperatur
-11 °C til -2 °C på 1400 moh
Plussgrader
Opp til 500 moh
Skydekke
Klarvær
Økende vind utover dagen, til kvelden kan hende full storm de mest utsatte stedene. Nullgradergrense er vanskelig å sette. Inversjon kan gi plussgrader i fjellet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: ThomasN (Ukjent)

i kommune: VESTNES

Faretegn

Fersk vindtransportert snøOmråde: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Snøfokk indikerer at det fortsatt er snø tilgjengelig for transport

Vær

Ikke nedbør2.0 grader

Rapportert av: Urpu@Romsdal (****)

i kommune: RAUMA

Snødekke

120 cm snødybde0 cm nysnø siste døgn

Faretegn

Fersk vindtransportert snøOmråde: På dette stedet. Beskrivelse: Begynte føyke middels på ettermiddagen

Skredproblem

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Vær

Ikke nedbør-6.0 grader

Skredfarevurdering

1 Liten

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: Halvor@NVE (*****)

i kommune: RAUMA

Snødekke

0 cm snødybde0 cm nysnø siste døgn

Bilde fra regobs

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: NESSET

Faretegn

Rask temperaturstigning

Skredfarevurdering

2 Moderat

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: VESTNES

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

0 Ikke vurdert

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: VESTNES

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

1 Liten

Rapportert av: Heisatur (Ukjent)

i kommune: VESTNES

Skredaktivitet

Antall: 
Ett (1)
Størrelse: 
2 - Små
Type: 
Tørre flakskred

Skredaktivitet

Antall: 
Ett (1)
Størrelse: 
2 - Små
Type: 
Tørre flakskred

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: Urpu@Romsdal (****)

i kommune: RAUMA

Snødekke

120 cm snødybde0 cm nysnø siste døgn

Skredproblem

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Skredfarevurdering

1 Liten

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: Urpu@Romsdal (****)

i kommune: RAUMA

Faretegn

RimkrystallerOmråde: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Små rim i overflate etter en kaldare og klar natt.

Vær

Ikke nedbør-1.0 grader

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: NESSET

Skredfarevurdering

2 Moderat

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.