Snøskredvarsel for Romsdal lørdag 13.01.2018

2
Moderat
Publisert:

Det finst fersk fokksnø i leformasjonar i terrenget. Skred er lettast å løyse ut der fokksnølaget er tynt eller mjukt.

Fokksnø

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk tegn.
Flakskred
2 - Små
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Snødekket har fått ein del vind siste tida, så det ligg no lite laus snø tilgjengelig for vinden. Gunstige temperaturar under fønforholda tidlegare i veka har stabilisert fokksnøen. Ny kraftig vind i fjellet og tørr luft kan imidlertid tørke ut snødekke såpass at snøen blir meir flyttbar for vind. Den kraftige vinden kan dermed gi skredproblem med ferske fokksnøflak bak store henteområder. Faregraden blir vurdert til 2- moderat for dei områda som får kraftig vind. Generelt stabile forhold der vinden ikkje får tak.
Snøoverflata er prega av fokksnøflak frå uværet sist helg, og fønforholda tidlegare denne veka. På ryggar og vindutsette stader er skaren blåst fram. I høgare strøk er denne skaren i ferd med å bli porøs og mindre hard grunna kantkornutvikling. I skogen er det enkelte stader laus snø, og tynn mildværsskare. Det har ikkje vore mildt høgt i fjellet sidan 23/12 og snødekket under mildværsskaren er hardt og stabilt. Fønforhold onsdag gav varm og tørr luft, men den tørre lufta heldt snødekket tørt.
Der snødekket er tynt er det observert kantkorn under skarelag, men dette utgjør ikke noe problem nå. Utbreiing av nedføyka rim er vurdert å være liten.
Det er ikke kommet observasjoner på skred av betydning de siste dagene.
Kaldt og klart og litt rimdanning i Isfjorden fredag.
Nedbør
0 mm i døgnet
Vind
Bris fra sørøst, endring til frisk bris fra sørøst om kvelden
Temperatur
-12 °C til 0 °C på 1400 moh
Skydekke
Klarvær

For oppdatert værvarsel se yr.no
Nedbør
0 mm i døgnet
Vind
Liten kuling fra sør
Temperatur
-12 °C til 0 °C på 1400 moh
Skydekke
Klarvær
Inversjon kan gi plussgrader i høyden først på dagen, synkende temperatur utover ettermiddagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.