Snøskredvarsel for Romsdal torsdag 19.01.2017

2
Moderat
Publisert:

Vindreiing og nysnø i fjellet vil ila. torsdag danne nysnøflak over 1000 moh. Våt snø kan bli ustabil på Romsdalshalvøya og under 1000 moh i indre Romsdal.

Skredfarevurdering

Under ca. 600 moh, der det har vore mildt nokre dagar, vil snøen no vere nokså stabil. På Romsdalshalvøya og mellom ca. 600 og 1000 moh i indre Romsdal, vil snøen bli ytterlegare bløytt opp av regn og mildver ila. torsdag, men mange våte skred gjekk i dette terrenget allereie onsdag. Over ca. 1000 moh vil det danne seg nysnøflak. Vinden ser ut til å dreie og minke idet snøfallet kjem, men ustabile flak kan likevel danne seg særleg i område som er utsett for vind frå vest og nordvest og som har mykje tilgjengeleg laussnø. Faregraden blir vurdert til 2-moderat for regionen, men sterkare vind enn frisk bris torsdag ettermiddag kan raskt vippe faregraden til 3-betydeleg. Følg med på stabiliteten i våtsnøen og omfanget av snøfokk høgt til fjells.

Nysnøflak

Nedføyket svakt lag med nysnø
Flakskred
2 - Små
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vær forsiktig i bratte heng under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg. Hold avstand til hverandre ved ferdsel i brat terreng. Unngå ferdsel i / ved terrengfeller. Skredproblemet finnes overalt hvor det ligger mye nysnø i bratt terreng. Se etter nysnø som binder seg sammen til myke flak og sprekker opp eller fester seg dårlig til den eldre snøen under. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk tegn.

Våte flakskred

Opphopning av vann i/over lag i snødekket
Flakskred
2 - Små
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Unngå langvarige opphold i løsneområder og utløpsområder for skred. Husk at selv små skred er tunge og kan skade deg, særlig nært terrengfeller. Vær bevisst på når på døgnet du beveger deg i bratt terreng, skredfaren kan variere mye gjennom døgnet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger. Følg med når snøoverflaten blir våt.
Eit snøfall sist helg ga tørre og kalde snøforhold i det meste av Romsdal. Den lause nysnøen la seg oppå ei relativt stabil snøpakke av smelteformer, skare og gammal fokksnø av ulik hardheit. I starten av veka auka vinden noko, og temperaturen steig gradvis. Onsdag føremiddag vart det målt plussgrader opp til om lag 900 moh. Det vart observert eit vått flakskred ved Gridsetskolten (1066 moh) i Rauma tysdag og fleire små laussnøskred onsdag ved Galtåtind (1124 moh) og Blånebba (1320 moh) i Rauma og i Skorgedalen i Vestnes.
Frå onsdag ettermiddag er det venta SV periodevis sterk kuling i fjellet. Snøbyger, vesentleg i ytre strøk, regn under ca.800-1200 moh. Mot kvelden opphald. 2-5 mm nedbør. Mot kvelden litt lågare temperatur. Torsdag er det venta V-SV periodevis sterk kuling i fjellet, utpå ettermiddagen minkande til V-NV opptil frisk bris. Snø, regn under ca 800-1200 moh. 20-40 mm. Utover dagen litt synkande temperatur.
Betydelig
3

Fredag er det venta V periodevis liten kuling. Snø, regn under ca 1000-1200 moh. 20-40 mm. Ingen store temperaturendringer.

Vinden tar seg opp, og i kombinasjon med til dels store snømengder er det for fredag venta at faregraden vil auke til 3 - betydeleg over om lag 1000 moh i indre Romsdal. På Romsdalshalvøya er det venta at faregraden vil vere 2 - moderat.

Om snøskredvarslene

Vi publiserer varsler daglig i perioden 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel en og to dager fram i tid som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10.