Snøskredvarsel for Romsdal onsdag 21.02.2018

2
Moderat
Publisert:

Bygevær om ettermiddagen fører til lokalt ustabile forhold. Vær forsiktig i leområder hvor det samler seg mye snø.

Nysnøflak

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær forsiktig i bratte heng under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg. Hold avstand til hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Unngå ferdsel i / ved terrengfeller. Skredproblemet finnes overalt hvor det ligger mye nysnø i bratt terreng. Se etter nysnø som binder seg sammen til myke flak og sprekker opp eller fester seg dårlig til den eldre snøen under. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
Flakskred
2 - Små
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

På kysten og vindutsette stader kan nysnøen kome med nok vind til at det byggjer seg opp nysnøflak. Desse kan påverkast av ein skikøyrar. Der snøen legg seg utan vind vil snødekket framleis opplevast som stabilt fram til sola evt kjem fram og aukar faren for laussnøskred. Desse kan løysas ut naturleg, men er begrensa til bratte sørvendte heng. Hugs også at vinden har lagt igjen skavlar gjennom vinteren som ikkje er påverka av mildvêr sidan før jul.
Store temperaturvariasjonar med fint vêr og solinnstråling dei siste dagane gir ulik snøoverflate avhengig av himmelretning og tid på dagen. Snødekket er ellers prega av kraftig vind frå SØ sist veke. I leheng kan vinden ha lagt igjen fokksnøflak med ulik hardheit, medan det i vindutsette områder er hard gamal fokksnø eller skare. Det har ikkje vore mildvêr av betyding sidan før jul over tregrensa.
Kantkornlaga ligg stadvis rundt skarelaget som vart danna 23.12. Generelt er desse laga vanskeleg å påverke på grunn av berande lag over.
På Romsdalshalvøya vart det løyst ut str.2 vått laussnøskred i bratt solvent heng måndag.
Rapportar tyder på at det enklare å finne jamn snøoverflate og god snø på Romsdalshalvøya enn i Rauma og Eiksdalsfjella.
Nedbør
1 - 2 mm i døgnet
Vind
Stille/svak vind fra sørøst, endring til frisk bris fra sørvest om kvelden
Temperatur
-17 °C til -6 °C på 1400 moh
Plussgrader
Opp til 200 moh om kvelden
Skydekke
Klarvær
Tilskyende utover ettermiddag/ kveld

For oppdatert værvarsel se yr.no
Nedbør
8 mm i døgnet, opp mot 20 mm i mest utsatt område
Vind
Frisk bris fra vest, endring til bris fra nordvest om ettermiddagen
Temperatur
-10 °C til -4 °C på 1400 moh
Plussgrader
Opp til 400 moh om formiddagen
Skydekke
Skyet
Overgang til bygevær, med lokal variasjon i nedbørmengde.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.