Snøskredvarsel for Romsdal mandag 01.05.2017

3
Betydelig
Publisert:

Flere nedsnødde svake lag kan føre til middels store skred. Fjernutløsning er mulig. I lavlandet kan det gå våte skred i bratt terreng.

Skredfarevurdering

Skredfaren vil variere i løpet av døgnet som følge av klarvær og solinnstråling. Faren vil dermed være størst når dagen er på det varmeste. De ferske fokksnøflakene kan påvirkes av en enkelt skiløper. Husk også at eldre fokksnøflak kan være ustabile, spesielt hvis de ligger på vedvarende svake lag eller der de blir myknet opp av sola. Våte løssnø- og våte flakskred er mulig der sola får tak i bratte fjellsider. Skavlene er nå store i fjellet og vil svekkes i varmen. Unngå ferdsel i nærheten av og under disse når dagen er på det varmeste. Snøskredfaren kan komme til å nå 3- betydelig når dagen er på det varmeste og vil være lavere tidlig på morgenen.

Vedvarende svakt lag

Kantkornet snø over skarelag
Flakskred
3 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Unngå ferdsel i skredterreng og i utløpsområder. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er sannsynlig. Det krever mye kunnskap å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.

Våte flakskred

Kantkornet snø over skarelag
Flakskred
3 - Middels
Naturlig utløst
Få bratte heng

Unngå ferdsel i løsneområder og utløpsområder for skred når snøoverflaten blir våt. Vær bevisst på når på døgnet du beveger deg i bratt terreng, skredfaren kan variere mye gjennom døgnet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.
Skredproblemene er knyttet til nysnøen fra siste uken. Det har blåst kraftig fra flere retninger, sist fra SØ. Det kan derfor ligge fokksnø i mange himmelretninger. Den eldre fokksnøen forventes å ha fått mer tid på å stabilisere seg og det vil dermed være den ferske fokksnøen fra fredag- lørdag som er mest ustabil. Under nysnøen hadde det gamle snødekket varierende overflate, men flere steder ble det observert rim i overflata og kantkorn rundt skarelag høyt i snødekket. Utbredelsen er usikker, men er verdt å følge med på i høyfjellet. Natt til søndag har det vært klart vær og nattefrost. Søndag finvær og stigende temperaturer.
Fra søndag ettermiddag ventes rolig vind. Opphold og pent vær. Plussgrader opp til ca 800-1000 moh. Mandag ventes rolig vind. Pent vær. Plussgrader opp til ca 1400-1600 moh.
Betydelig
3

Tirsdag ventes rolig vind. Pent vær. Plussgrader opp til ca 1700-1900 moh.

Skredfaren vil variere i løpet av døgnet som følge av klarvær og solinnstråling. Faren vil dermed være størst når dagen er på det varmeste. De ferske fokksnøflakene kan påvirkes av en enkelt skiløper. Husk også at eldre fokksnøflak kan være ustabile, spesielt hvis de ligger på vedvarende svake lag eller der de blir myknet opp av sola. Våte løssnø- og våte flakskred er mulig der sola får tak i bratte fjellsider. Skavlene er nå store i fjellet og vil svekkes i varmen. Unngå ferdsel i nærheten av og under disse når dagen er på det varmeste. Snøskredfaren kan komme til å nå 3- betydelig når dagen er på det varmeste og vil være lavere tidlig på morgenen.

Om snøskredvarslene

Vi publiserer varsler daglig i perioden 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel en og to dager fram i tid som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10.