Snøskredvarsel for Nord-Troms mandag 18.03.2019

2
Moderat
Publisert:

Det er krevande å ferdast trygt i skredterreng. Vedvarande svake lag kan påverkast, særleg rundt tregrensa men også andre stadar. Nysnøflak kan vere ustabile.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn som betyr at dere påvirker svake lag og bør unngå skredterreng, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær forsiktig i bratte heng under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg. Hold avstand til hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Unngå ferdsel i / ved terrengfeller. Skredproblemet finnes overalt hvor det ligger mye nysnø i bratt terreng. Se etter nysnø som binder seg sammen til myke flak og sprekker opp eller fester seg dårlig til den eldre snøen under. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Nysnø- og fokksnøflak kan finnast i mange himmelretningar. I austvendte leformasjonar danna laurdag, og det blir truleg også danna nye flak i vestvendte leformasjonar utover dagen. Desse treng noko tid på å stabilisere seg, og ein enkelt person kan løyse ut skred i disse. I snødekket finnast det også vedvarande svake lag av kantkorn. Mange stadar er det vanskelege å påverke desse sidan det ligg hard fokksnø over, men enkelte stadar, særleg rundt og under tregrensa trengst det berre liten tilleggslast for å løyse ut skred. Eventuelle skred på slike lag kan bli middels store til store, og det er mogleg å fjernutløyse skred. Ta difor konservative vegval, særleg rundt og under tregrensa, men også i høgda der snødekket er tynt.
I regionen kom det noko snø fredag og laurdag, tidvis i kombinasjon med vind. I terrenget vekslar det difor mellom å vere ubunden snø, særleg under tregrensa, og vindpåverka snø. På dei mest vindutsette terrengformasjonane er det avblåst.
Mellom skare danna etter mildvær 23. februar og overliggende fokksnøflak, er det eit svakt lag av kantkorn under utvikling. Tidlegare har det vore lite aktivitet og avgrensa brotforplantningsevne i dette laget, men fareteikn som drønn, oppsprekking, og skred dei siste dagane tydar på at laget stadvis er godt nok utvikla til å kunne gi skred ved påverknad.
2 - 3 nedbør mm i døgnet.
Frisk bris fra nord., endring til bris fra nordøst om ettermiddagen.
-15 °C til -8 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.
Nedbør først på dagen i ytre strøk.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørøst.
-16 °C til -10 °C på 1100 moh.
Klarvær.
Mest vind utsatte steder først på dagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Nord-Troms / Gamanjunni

Snø

18.03.2019 kl. 10:16

1092 moh

Ingrid@NVE (*****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett: 

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Snøfokk på toppane. Vindstyrke 8 m/s, men i kast opp til 16 m/s. Vindretninga er SØ

ObsID: 186859

Nord-Troms / D1907(55340) Nord Troms 2017-2022

Snø

18.03.2019 kl. 07:56

27 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

18. mar 08:01 (+01:00) - 17. mar 08:01 (+01:00) Tørre flakskred 2 - Middels. Naturlig utløst Ø. Mellom 600 moh og 500 moh Gjelder Fv348 Langfjordbotn - Akkarvik,

ObsID: 186835

Nord-Troms / D1907(55340) Nord Troms 2017-2022

Snø

18.03.2019 kl. 07:56

moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Vær

Ikke nedbør -4 °C Arnøya (0moh) kl 06:00 0 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste 12 timer.

ObsID: 186836

Nord-Troms / NORDREISA

Snø

17.03.2019 kl. 12:05

610 moh

StigR@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  StigR
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snøprofil

7 lagdelinger observert 1 temperaturpunkter observert Ikke tatt stabilitetstest da jeg manglet sag og skarelaget var høyt og hardt.

Snødekke

180 cm totalt Ikke snøfokk 2 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr

Skredfarevurdering

2 Moderat Vindtransportert snø over tynt islag. Flakskred er mulig. Varslet faregrad er riktig

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

17. mar. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en meter 2 - Middels SV over 600 moh Tynt lag med kantkorn under skare/is. Funnet 2 islag. Kantkorn under nederste islag på 72 cm dybde.

Vær

Snø -7 °C fra NØ ↙ 90% skyer

ObsID: 186727

Nord-Troms / KÅFJORD

Snø

17.03.2019 kl. 11:15

483 moh

jan arild@obskorps (*****)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 1 Av:  Notater Opphavsrett:  jan arild@obskorps Kommentar:  Østvendt heng 450 moh. God stabilitet i snødekket. Fikk brudd med forplantning i tester under tregrensen

Snødekke

80 cm totalt Ikke snøfokk 3 cm nysnø Vindpakket hard Tørr Litt løssnø i skogen. Vindpakket hardt over tregrense. Gammel skare over rygger. Under tregrense sprekker fokksnøen opp rundt fot på et lag med kantkorn over gammel skare. Virker ikke å være mye spenninger i snødekket. Har gått enkelte små skred på dette kantkornlaget i bratte elvedaler, men virker nå mer stabil.

Skredfarevurdering

2 Moderat Skredproblemet er knyttet til et vedvarende svakt lag av kantkorn over et gammelt skarelag, og er utbredt i skog og rundt tregrensen. Høyere i fjellet virker dette laget mindre utviklet og godt beskyttet. Det er fortsatt mulig å løse ut skred spesielt i bratt terreng hvor det er pålagret fokksnø, slik som over rygger og elvedaler. Men fokksnøflak virker å tåle større belastning Været tilsier ingen endringer i sredfaren

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV mellom 600 moh og 100 moh

Vær

Ikke nedbør -2 °C 60% skyer

ObsID: 186723

Nord-Troms / D1907(55340) Nord Troms 2017-2022

Snø

17.03.2019 kl. 08:17

27 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv348 Langfjordbotn - Akkarvik,

ObsID: 186646

Nord-Troms / D1907(55340) Nord Troms 2017-2022

Snø

17.03.2019 kl. 08:17

moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Vær

Snø -1 °C Arnøya (0moh) kl 07:00 20 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste døgn.

ObsID: 186647

Nord-Troms / KÅFJORD

Snø

16.03.2019 kl. 12:46

283 moh

Markus (Ukjent)

Faretegn

Ferske sprekker

Drønn i snøen

ObsID: 186583

Nord-Troms / D1907(55340) Nord Troms 2017-2022

Snø

16.03.2019 kl. 08:13

moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv347 Lauksundskaret - Arnøyhamn,

Vær

Snø -2 °C Arnøya (0moh) kl 07:00 10 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste 12 timer.

ObsID: 186478

Nord-Troms / KÅFJORD

Snø

15.03.2019 kl. 12:33

1004 moh

jan arild@obskorps (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  jan arild@obskorps Kommentar:  10 cm 4F RG/20 cm 1F RG/7 cm 4F RGxf/7 cm P/K MF/ 70 cm P RG. Lav temperaturgradient over - i og under beg kant

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Tørr Lite endring i snødekket. Litt løssnø i skog og isolerte lommer i høyden. Ellers fokksnø av ulik hardhet. Gammel skarelag i overflaten over ryhgger

Skredfarevurdering

2 Moderat Skredfaren styres av et begynnende kantkornlag over det gamle skarelaget hvor det er pålagret fokksnø over. Skredproblemet er mest gjeldende i høyde mellom 100-600 moh. Over 700 meter høyde er kantkirnutviklingen begrenset og snødekket over for tykt og hardt. Kantkornutviklingen et mindre i Kåfjord enn observert i indre Troms torsdag Værutsiktene tilsier liten endring i skredfaren

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

15. mar. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV mellom 700 moh og 100 moh

ObsID: 186381

Nord-Troms / Aksla opp mot Kjelvågtinden

Snø

15.03.2019 kl. 12:30

710 moh

mbie@obskorps (*****)

Snødekke

80 cm totalt Ikke snøfokk 2 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 300 moh Vindpakket hard Tørr under skoggrensen er det ca 30 cm løs ubunden snø. Over skoggrensen er det varierende myke til hard vindpakket snø. I eksponert terreng over rygger etc er det hard vindpakket snø og hard skare fra sist mildværsperiode. I sørvestlige eksposisjoner er det myk vindpakket snø. fin skikjøring

Skredfarevurdering

2 Moderat stabiliteten i snødekket er god. Ingen skredaktivitet observert i omr Uløya til Arnøya via sjøveien i sørvestlige eksposisjoner. Været neste døgn tilsier ingen endring i faregrad eller påvirkning av snødekket. Kantkornlag vil fortsette å utvikle seg ved gjeldende værmelding og vil utgjøre et skredproblem. Varslet faregrad er riktig varslet faregrad er riktig ift mine observasjoner i omr Uløya-Arnøya via sjøveien.

Faretegn

Ingen faretegn observert det er ikke observert noen faretegn i området Uløya i dag

Skredaktivitet

15. mar. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Ingen skredaktivitet i området Uløya og heller ikke i fjellområdene mellom Uløya og Arnøya i sørlige og vestlige eksposisjoner

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 500 moh Finner nedsnødd kantkornlag i fokksnøen og rett over skarelag. Vanskelig å påvirke

Vær

Snø -4 °C 2 m/s fra NØ ↙ 90% skyer lett snøfall i perioder. Varierende skydekke og sikt i høyden

Tester

CTN God Det er et begynnende kantkornlag i fokksnøen og et kantkornlag over skarelaget fra siste mildvær. Ingen utslag på CT. God stabilitet i snødekket.

ObsID: 186449

Nord-Troms / KÅFJORD

Snø

15.03.2019 kl. 11:41

661 moh

jan arild@obskorps (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  jan arild@obskorps Kommentar:  Vestvendt. Lav/ingen temperaturgradient mellom skarelag og overilggende lag sv fokksnø. Kan ikke se kantkorndannelse på dette stedet
ObsID: 186367

Nord-Troms / KÅFJORD

Snø

15.03.2019 kl. 11:13

578 moh

jan arild@obskorps (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  jan arild@obskorps
ObsID: 186360

Nord-Troms / D1907(55340) Nord Troms 2017-2022

Snø

15.03.2019 kl. 07:40

moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv347 Lauksundskaret - Arnøyhamn,

Vær

Ikke nedbør -2 °C Arnøya (0moh) kl 06:00 0 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste døgn.

ObsID: 186326
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.