Snøskredvarsel for Nord-Troms onsdag 13.02.2019

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig i leområder der det har samlet seg fersk fokksnø, typisk bak rygger, i søkk og renneformasjoner.

Fokksnø (flakskred)

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Kuling vil legge opp ferske fokksnøflak i leområder og disse vil trenge noe tid på å stabilisere seg. Variasjoner i vindstyrke og retning gjennom dagen gjør at fokksnø vil dannes i flere himmelretninger. Utbredelsen vil variere med hvor mye løs snø som er tilgjengelig for transport, vær oppmerksom i områder hvor det har kommet en del snø de siste dagene. Områder med lite snø tilgjengelig for transport, samt lo-sider hvor det ikke er fersk vindtransportert snø, er mindre utsatt. Vær oppmerksom på at det kan være kantkorn under fokksnøen, utvis varsomhet der snødekket er mykt og tynt.
Over tregrensa er snøoverflaten vindpakket og hard mange steder, men i skjermede områder fins det litt løs snø. Snødekket er generelt ujevnt fordelt i terrenget. Iløpet av de siste tre dagene er det kommet inntil 30 cm nysnø i regionen, mest i Storfjord.
Det er observert begynnende kantkorndannelse under hard fokksnø i det gamle snødekket. Det har foreløpig vært få faretegn fra slike vedvarende svake lag. Stabilitetstester tilsier at disse lagene er vanskelig å påvirke.
Det er ikke registrert skredaktivitet de siste tre døgn
Iløpet av det siste døgnet er det kommet 25 cm nysnø på Arnøya, og det er observert fersk vindtransportert snø i samme område. Det kom en del snø i regionen forrige uke, mest ved Arnøya og nord i regionen, og observasjoner tyder på at denne snøpakken er stabilisert. Observatør melder om drønn fra snødekket og dårlig stabilitet på kantkorn i snøprofil ved Oteren, helt sør i regionen.
3 - 5 nedbør mm i døgnet.
Frisk bris fra sørvest., endring til bris fra sørøst om ettermiddagen.
-11 °C til -5 °C på 1100 moh.
Skyet.
Lite lavtrykk like utenfor kysten, vindvarsel meget usikkert.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 1 nedbør mm i døgnet.
Liten kuling fra sørøst., endring til frisk bris fra sør om kvelden.
-13 °C til -6 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.
Av og til SE stiv kuling.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: KVÆNANGEN

Skredfarevurdering

2 Moderat

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Rapportert av: Ingrid@NVE (*****)

i kommune: KÅFJORD

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Område: For kommunen. Beskrivelse: Ser på webkamera at det er snøfokk, både på gamanjunni og nordnesfjellet. Vind frå sø, rundt 10m/s.

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: KÅFJORD

Vær

Snø

-2.0 grader

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: KÅFJORD

Vær

Snø

0.0 grader

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Rapportert av: torben@obskorps (***)

i kommune: STORFJORD

Faretegn

Drønn i snøen

Område: På dette stedet. Beskrivelse:

Rapportert av: torben@obskorps (***)

i kommune: STORFJORD

Skredproblem

Kantkornet snø under skarelag

Skredproblem

Kantkornet snø ved bakken

Snødekke

40 cm snødybde

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Stabilitetstest

Dårlig

ECTPV@30cmQ1

Faretegn

Drønn i snøen

på dette platået. Tynt snødekke over svak kul form

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: KÅFJORD

Vær

Snø

0.0 grader

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Rapportert av: StigR (Ukjent)

i kommune: KÅFJORD

Skredfarevurdering

2 Moderat

Skredproblem

Ikke gitt

Snødekke

130 cm snødybde

10 cm nysnø siste døgn

Vær

Ikke observert

-8.0 grader

Faretegn

Ingen faretegn observert

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: KÅFJORD

Vær

Snø

-2.0 grader

Faretegn

Ingen faretegn observert

  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.