Snøskredvarsel for Nord-Troms mandag 15.01.2018

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig i terrengformasjoner som har samlet fokksnø. Noen steder kan fokksnøen ha lagt seg over et svakt lag av overflaterim.

Fokksnø

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk tegn.
Flakskred
2 - Små
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag

Nedsnødd eller nedføyket overflaterim

Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
Flakskred
3 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Kraftig vind fra sør gjør at fokksnø vil legge seg i leheng mot N. Det er få observasjoner i regionen siden mildværet, dette gjør det vanskelig å si med sikkerhet hvor høyt mildværet har påvirket snødekket og hvor mye løssnø det fortsatt er tilgjengelig for snøtransport høyt til fjells. Lenger ned i snødekket er det noen få steder observert overflaterim, og det antas at svake lag fortsatt kan være tilstede i høyden. Det vil generelt være vanskelig å løse ut skred i dette laget siden den ligger under skare og fokksnø, MEN der snødekket er tynt eller ved større tilleggsbelastning som for eksempel en gruppe skikjørere eller en snøskuter, vil det være mulig å løse ut skred på dette laget. Det er nå ventet kulde og klarvær fremover, det kan gjøre at gamle kankornlag blir aktivert og at det dannes nye, på overflaten kan det dannes overflaterim. Snøskredfaren forventes å fortsatt holde seg på faregrad 2-moderat.
Fredag formiddag og lørdag ga mildvær plussgrader opp til ca. 700 moh. Søndag formiddag er det minusgrader i høyden og det har nå antageligvis dannet seg mildværskare opp til ca. 700 moh. Uken startet med snøbyger og kraftig vind fra vest, høyt til fjells bærer nok snødekket fortsatt preg av dette med avblåste rygger og harde gamle fokksnøflak i leområde. I lavlandet er snødekket mer preget av mildværet og ansees som stabilt.
Torsdag ble det observert nedføyket overflaterim i snødekket, dette ble dannet etter klarvær og kalde temperaturer forrige uke. En observasjon fra Kåfjord torsdag viser at laget er intakt i sørlige og vestlige heng. Det finnes også et kantkornlag i snødekket, men laget er for det meste tykt og viser liten evne til bruddforplantning.
Ingen registrert skredaktivitet de siste 3 døgn.
Det er generelt store variasjoner i snømengdene i regionen, med mest snø i ytre deler.
Nedbør
0 mm i døgnet
Vind
Frisk bris fra sørøst, endring til stiv kuling fra sør om kvelden
Temperatur
-15 °C til 0 °C på 1100 moh
Skydekke
Klarvær
Inversjon kan gi plussgrader i høyden først på dagen, synkende temperatur utover ettermiddagen. Kan være et tynt høyt skydekke.

For oppdatert værvarsel se yr.no
Nedbør
0 mm i døgnet
Vind
Storm fra sør
Temperatur
-17 °C til -5 °C på 1100 moh
Skydekke
Delvis skyet

For oppdatert værvarsel se yr.no

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.