Snøskredvarsel for Lyngen torsdag 18.04.2019

2
Moderat
Publisert:

Milde temperaturar medfører fare for enkelte store, naturleg utløyste skred. Vedvarende svakt lag djupt i snødekket er truleg svært vanskeleg å påverke.

Våt snø (flakskred)

Opphopning av vann i/over lag i snødekket

Unngå langvarige opphold i løsneområder og utløpsområder for skred. Husk at selv små skred er tunge og kan skade deg, særlig nært terrengfeller. Vær bevisst på når på døgnet du beveger deg i bratt terreng, skredfaren kan variere mye gjennom døgnet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger. Følg med når snøoverflaten blir våt.
3 - Store
Naturlig utløst
Få bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Husk at selv små skred er tunge og kan skade deg, særlig ved skred i terrengfeller. Når du er på vei ned store heng bør du gradvis bevege deg ut av fallinja for å unngå å bli tatt igjen av små skred som du selv har utløst. Følg med når snøoverflaten blir våt og myk. Skredfaren øker i takt med temperaturstigning og nedbørintensitet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Temperaturstigninga frå onsdag vil halde fram, og i tillegg er det meldt sol, som også vil bidra til å varme opp snøen. Faren for naturlig utløste skred avtar noko no som snødekket har fått første runde med mildvær, men i enkelte heng kan det fortsatt forekomme naturlig utløyste skred. I låglandet er det hovudsakleg laussnøskred som er skredproblem, medan det høgare til fjells kan gå våte flakskred i forbindelse med gamle fokksnøflak. Auka belastning på snødekket som følgje av skavlbrot og andre skred kan også utløyse store skred. Det gamle laget med kantkorn frå slutten av februar lurer fortsatt i snødekket, men ligg mest sannsynleg for djupt til å verte påverka.
I helga var det bygevêr, tidvis sterk vestavind og mildt. Sidan har det vore noko lettare, men skya vêr. Fokksnøflak i samband med bygevêret ventast stort sett å ha stabilisert seg. Under mildværsgrensa på rundt 700-800 moh er dei øverste 10-15 cm av snødekket vått.
Djupt i snødekket finnast det eit vedvarande svakt lag av kantkorn i samband med skare, danna etter mildvêr 23. februar. Laget har stor utbreiing, men det ligg djupt og under hard snø. Mildværet dei neste dagane kan gjere at det blir lettare å påverke.
Mandag og tirsdag gjekk det fleire naturlege og personutløyste store flakskred i regionen, både i fjella rundt Lyngseidet, i rennene på Lakselvtindane og i Lavangsdalen.
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørvest.
-5 °C til 2 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1000 moh om kvelden.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørvest., endring til frisk bris fra sørvest om ettermiddagen.
-3 °C til 4 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1200 moh om formiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Lyngen / LYNGEN

Snø

18.04.2019 kl. 14:00

689 moh

FrodeHansen@ObsKorps (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  FrodeHansen@ObsKorps Kommentar:  Noen hundre meter bredt vått flakskred. Østvendt. Trolig gått mellom kl 10 og 13
ObsID: 191755

Lyngen / D1906(55340) Lyngen 2018-2023

Snø

18.04.2019 kl. 13:07

558 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Middels solinnstråling, varmeste dag hittil i år Minkende skredfare mot kvelden. Uforandret skredfare neste døgn.

Faretegn

Mye vann i snøen kraftig solstråling

Rask temperaturstigning

ObsID: 191769

Lyngen / LYNGEN

Snø

18.04.2019 kl. 10:37

671 moh

LyngenDavid@ObsKorps (****)

Skredaktivitet

18. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Lang tur, god sikt.

Skredfarevurdering

2 Moderat Hardt og stabilt i morrest, mykere snø i sol utover dagen. Slush i lavlandet. Hardt og stabilt i N sektor. Ingen ft foruten snøsmelting. Kk ligger dypt, er ikke potent. Stedvis rikelig 5-7cm mellom skarelag. Timing og valg av sektor essensielt, og man kan ferdes som om FG 1. Siden det finnes potensielle problem vurderes FG til 2. Etterhvert som snødekket blir tynnere blir det også kortere vei til kk. Mer mildvær og våtsnøproblem. Varslet faregrad er riktig Stemmer, men usikker på om den trengs å øke til 3 i morgen, da det tar tid for tegnet å nå svake lag, og vil uansett komme som snø i høyden der kk er værst.

Faretegn

Mye vann i snøen Område: Fylket/varslingsregion. Beskrivelse: Gjelder under tregrensen Ø og S sektor utover dagen.

Skredproblem

Våte flakskred Opphopning av vann i/over lag i snødekket Innen en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært vanskelig å løse ut Mulig 2 - Middels Mange bratte heng Ø, SØ, S, SV mellom 1200 moh og 600 moh Økende utover dagen.

Våte løssnøskred Vann ved bakken/smelting fra bakken Innen en meter Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut Mulig 1 - Små Noen bratte heng Ø, SØ, S, SV under 300 moh Hardt i morrest, slush i skogen i e.m.

Vær

Ikke nedbør 7 °C 3 m/s fra V → 2% skyer Strålende!

Snødekke

120 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 1000 moh. Snøgrense på 20 moh. Grense for lagdelt snø er på 100 moh Annet Fuktig Både snødekkehardhet og overflatefuktighet varierer med høyde: våtere i bunn, tørt i høyden, mykere i Ø og S. Ellers mye hard vindpåvirket snø over 800.

ObsID: 191785

Lyngen / LYNGEN

Snø

17.04.2019 kl. 14:00

1179 moh

linda_medskipaabeina (Ukjent)

Skredaktivitet

17. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør 7 m/s fra V → 50% skyer Tynt skydekke holdt tempen litt nede idag

Snødekke

Fuktig Nokså gjennomfuktet snødekke i denne fjellsiden. Grov ikke, men store melt-freeze krystaller til bunns i snøen der snødekket var litt tynnere (i nærheten av ryggen). Solskred er eneste skredproblem i denne fjellsida, evt om det fins noen skjulte kantkorn nedi der som ikke er gjennomfukta. De fins ikke nært ryggen.

ObsID: 191610

Lyngen / D1906(55340) Lyngen 2018-2023

Snø

17.04.2019 kl. 13:46

558 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør 5 °C Hatteng (0moh) kl 13:46

ObsID: 191592

Lyngen / TROMSØ

Snø

17.04.2019 kl. 13:20

393 moh

ev.he (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  ev.he
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  ev.he
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 3 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  ev.he Kommentar:  Bild fra 14/4 viser glidsprekker

Skredhendelse

17. apr 13:20 Glideskred 3 - Store Naturlig utløst SØ-vendt Svaberg Skredet har mest trolig gått igår eller idag. Glidsprekker observert kvelden 14/4.

ObsID: 191574

Lyngen / TROMSØ

Snø

16.04.2019 kl. 15:44

1160 moh

Martin (***)

Snødekke

Snødekke genomfuktet i hvert fall opp til 350, med liten skare fra natta nesten fra bunn. I høyden rundt 1000m fortsatt litt fuktig overflate, men ikke omdanna snø. Et lag med ca 1cm nerføyka nysnø fanns på 20-50cm dype under den fuktiga fokksnøen også rundt 1000m, det gikk i brudd både lett og glatt. Vi observerte det i både østvendte og vestvendte bratte heng. Flaket over var mykt (4f-f), så det burde absolutt gå at påvirke fra enskild skiløper.

ObsID: 191450

Lyngen / BALSFJORD

Snø

16.04.2019 kl. 15:44

744 moh

Johan@svv (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 4 Av:  Tester Opphavsrett:  Johan Kristofers Kommentar:  Blokket satte seg bare ved brudd og ville ikke skli ut hvis en ikke tvang det til det. Tenker at lagret med kant er såpass tykt/mykt at mye av energien forsvinner i laget når det kollapser.
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Johan Kristofers Kommentar:  Nordvendt side. Her var det hardt hele dagen i dag.
Bilde Av Notater
Bilde 4 av 4 Av:  Notater Opphavsrett:  Johan Kristofers Kommentar:  Vil til slutt oppfordre de som leser å vurdere om de skal oppgradere spaden sin etter hvert. Denne har jeg hatt noen år og ikke brukt veldig mye mer enn hva en kan forvente. Ble rimelig overrasket i dag da den knakk etter hva jeg mener var helt vanlig gravig i lagdelt snø. Utmattingsslitasje skal ikke undervurderes!

Skredaktivitet

16. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet En god del skred som gått tidligere dager men i dag var det nokså rolig. Sannsynligvis grunnet litt kjøligere temperaturer (og litt vind) i høyden og klart vær natten til i dag vilket bidratt til at snødekket var frosset i dag tidlig.

Tester

@51cmQ3 God Lille blokktest gikk til brudd ved stor tilleggsbelastning.

Notater

Skredfarevurdering

2 Moderat Pass på hvis det blir varmt og på plasser der du merker at snødekket begynner å bli fuktig. Husk at bergoverflater (som iblant er ovenfor skikjørere på veg opp/ned) lagrer varme og er en plass hvor små våte løssnøskred kan begynne, som i sin tur kan løse ut større flakskred når belastningen på snødekket øker. Varme vil gi mer ustabile forhold. Varslet faregrad er riktig

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en meter Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 500 moh I dag og i denne siden var det såpass stabilt at jeg nesten ikke hadde sagt at dette var et problem. I andre sider, hvis det blir varmt og det blir mye vann i snødekket, kan det eventuelt bli problematisk. Det har gått store naturlige skred tidligere i sider hvor solen tatt, så det er grunn å tro at store naturlige skred vil fortsette å gå når det blir varmt igjen.

Vær

Ikke nedbør -1,6 °C 3 m/s fra SV ↗ 5% skyer

Snødekke

Ikke snøfokk Vindpakket hard I dag tok ikke solen noe særlig ovenfor 200 moh i denne nordvendte siden.

Snøprofil

6 lagdelinger observert 8 temperaturpunkter observert 1 Tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 191468

Lyngen / TROMSØ

Snø

16.04.2019 kl. 14:30

821 moh

Julia@rkh (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Julia@rkh Kommentar:  Flere sydvendte skred. Et mindre skred som gikk i går, det større skredet som ligger oppe langs ryggen midt i bildet har gått i dag ca mellom 12 og 13, det samme med et større skred litt ned til høyre i bildet også ca str 3. Ikke sett på vei opp tidligere i dag.
ObsID: 191449

Lyngen / Flatsteinsfjellet

Snø

16.04.2019 kl. 14:15

904 moh

Andreas@SVV (*****)

Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 1 av 4 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Andreas@SVV Kommentar:  Profil 850. Svakt lag på 120cm. ECTX men kom når spaden sattes bak.
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 2 av 4 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Andreas@SVV Kommentar:  PROFIL PÅ 650m. ECTP25@110cmQ1
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 3 av 4 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Andreas@SVV Kommentar:  Når laget kollapser synes dette på kanten som blir på toppen av profilen.
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 4 av 4 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Andreas@SVV Kommentar:  To profiler tatt på 650m, og 850m.

Skredfarevurdering

2 Moderat To profiler tatt på 650m og 850m, se kart. Begge profiler viser det svage vedvarendelaget på ca 1-2m dybde. Laget er ca 5cm tykt og 4f hardt. Nedre profil gir ECTP25@120cmQ1. Øver profil ECTX. Men da spade settes bak går det ut på dette forholdsvis løse lag. Q2 brudd her og noe mer ujevnt. Det skal vanvittig mye til å trigge dette. Antar fare størst for naturlige skred der solen varmt opp. Igår kveld var det skred på infralyd anlegget i Lavangsdalen, samt et skred inrapportet på lakselvtindane. Idag har det vært skred i soloppværmte sider fra Lavangstind nord for Sjursnes. Varmen er det som skal til for å løse ut skred. Skredfare en svært avhenging i varmt det blir og om det fryser godt på natten eller ikke. Dersom det er overskyet og dagen sen når nye høyere tempraturer kommer det gå mange store skred. Men om det fryser på natten og det ikke blir like varmt på dagen så kan liten eller ingen aktivitet forventes. Både snøsig (økte skjærspeninger) og svekkelse av bindningene i det svaktlag antas som utløsingsårsaker. Varslet faregrad er riktig Det var ganske hardt og stabilt hvor jeg gikk opp på nordsiden av flatsteinsfjellet . Men andre plasser mer eksponert av solen var skredfaren høyere en 2.

ObsID: 191448

Lyngen / Saltdalstindene

Snø

16.04.2019 kl. 14:00

831 moh

Carlo (Ukjent)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 2 Av:  Tester Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett: 

Skredaktivitet

16. apr. I løpet av dagen Våte løssnøskred Ett (1). 1 - Små. Naturlig utløst Ikke mellom 800 moh og 0 moh Løssnøskred i fra sørvestvendt bratt side fra Saltdalstind! Dette er en av 2 valg på normal kjørerute ned! I skredet var det mye snø som klumpet seg!!

Tester

CTH25@45cmQ3 God Vanskelig å løyse ut!

CTE3@10cmQ2 Stabilitetstest indikerte lett utløsning på første snødeling på 10 cm fra overflate, Neste lagdeling 45 cm var megetvanskelig å løyse ut (CT25). Hard skare/smelteomvandlet snø på 70 cm fra overflate!

CTE3@10cm Dårlig

Faretegn

Ferske skred Løssnøskred

Vær

Ikke nedbør 4 °C 2 m/s fra NØ ↙ 65% skyer Delvis skyet

Snødekke

185 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 5 moh Våt løssnø Slush fra 200 - 800 moh! Delvis tørr løssnø fra 800- 1250 moh(10cm)

ObsID: 191461

Lyngen / D1906(55340) Lyngen 2018-2023

Snø

16.04.2019 kl. 12:28

558 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Oppvarming pga solinnstråling kan gi små våte løssnøskred. Uforandret skredfare neste døgn.

Faretegn

Ferske skred

ObsID: 191460

Lyngen / TROMSØ

Snø

16.04.2019 kl. 12:15

849 moh

AstridL (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  AstridL

Skredhendelse

16. apr 12:15 Vått flakskred 1 - Små Naturlig utløst S-vendt 20 cm høy og 50 m bred bruddkant Brattheng Har også fått flere våte løssnøskred

ObsID: 191430
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.