Snøskredvarsel for Lyngen mandag 18.03.2019

2
Moderat
Publisert:

Det er krevande å ferdast trygt i skredterreng. Vedvarande svake lag kan påverkast, særleg rundt tregrensa men også andre stadar. Nysnøflak kan vere ustabile.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn som betyr at dere påvirker svake lag og bør unngå skredterreng, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Nysnø- og fokksnøflak kan finnast i mange himmelretningar, både i austvendte leformasjonar danna laurdag, men det blir truleg også danna nye flak i vestvendte leformasjonar utover dagen. Desse treng noko tid på å stabilisere seg, og ein enkelt person kan løyse ut skred i disse. I snødekket finnast det også vedvarande svake lag av kantkorn. Mange stadar er det vanskelege å påverke desse sidan det ligg hard fokksnø over, men enkelte stadar, særleg rundt og under tregrensa trengst det berre liten tilleggslast for å løyse ut skred. Eventuelle skred på slike lag kan bli middels store til store, og det er mogleg å fjernutløyse skred. Ta difor konservative vegval, særleg rundt og under tregrensa, men også i høgda der snødekket er tynt.
I regionen kom det noko snø fredag og laurdag, tidvis i kombinasjon med vind. I terrenget vekslar det difor mellom å vere ubunden snø, særleg under tregrensa, og vindpåverka snø i overflata. På dei mest vindutsette terrengformasjonane er det avblåst.
Mellom eldre fokksnøflak og ei skare danna etter mildvêr 23. februar, er det observert vedvarande svake lag av kantkorn. Desse har stor utbreiing og finnast i dei fleste himmelretningar, men brotforplantningsevna varierer.
Den siste tida har det gått fleire skred på kantkornlag, særleg rundt tregrensa. Blant anna løyste skikøyrar ut skred ved Istinden med Lyngspollen og det er observert drønn fleire stadar, særleg vest i regionen.
1 - 2 nedbør mm i døgnet.
Bris fra nord., endring til bris fra nordøst om ettermiddagen.
-16 °C til -6 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra øst.
-16 °C til -7 °C på 1100 moh.
Klarvær.
Mest vind utsatte steder først på dagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Lyngen / TROMSØ

Snø

18.03.2019 kl. 15:34

575 moh

Rispudding (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Rispudding
ObsID: 186921

Lyngen / LYNGEN

Snø

18.03.2019 kl. 12:39

686 moh

Patrik@ObsKorps (****)

Skredfarevurdering

2 Moderat Store skredmasser ligger I dalbunn etter mildvær for et par uker siden. I høyden er det betydelige snømengder over skare. Ev svagt lag ligger altså dypt her. Det finnes rim i overflaten på V vendt terreng over 900 m på løssnø. God stabilitet i dette området. Med litt varmere vær onsdag så kan muligens kantkornlaget bli svekket opp mot tregrense. Varslet faregrad er riktig

Snødekke

Snøgrense på 0 moh Vindpakket myk Tørr

Vær

Ikke nedbør -5 °C 1 m/s 10% skyer

Faretegn

Rimkrystaller Over 900 m i V- vendte heng

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut Lite sannsynlig 1 - Små Få bratte heng

ObsID: 186962

Lyngen / TROMSØ

Snø

18.03.2019 kl. 09:44

538 moh

Rispudding (Ukjent)

Ulykke/hendelse

Snø Ski offpist

Skredhendelse

17. mar 12:00 (+01:00) Tørt flakskred 2 - Middels Personutløst Ø-vendt Brattheng Kun observert fra E6. Skred som tydelig har vært utløst av skiløper. Ser ut som en stor gruppe som har vært på tur. Mange skispor hvor et gikk ut på henget og ser ut til å ha utløst. Skispor går ut igjen, men skredet var ikke innmeldt

ObsID: 186853

Lyngen / LYNGEN

Snø

17.03.2019 kl. 16:24

756 moh

LyngenDavid@ObsKorps (****)

Tester

ECTN7@15cmQ2 Middels Sjikt i fokksnø, ingen propagering. Hadde neppe løsnet uten isolering.

Skredfarevurdering

2 Moderat Snødekket kjennes stabilt, det finnes kantkorn over/under skare men er ikke potent. Vind og videre utvikling av kantkorn. Varslet faregrad er for høy Har ikke fått ny snø, eller vind av betydning.

Snødekke

90 cm totalt Lett snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Skarepakke i bunn, myk fokksnø og løsnø på topp.

Vær

Ikke nedbør -2 °C 2 m/s fra NV ↘ 50% skyer Stort sett fint vær.

Faretegn

Drønn i snøen I skogen

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut Mulig 1 - Små Noen bratte heng N, NØ, Ø, SØ, S mellom 900 moh og 500 moh

Notater

Snøprofil som tidligere i uka: solid skarepakke i bunn med ymse myk snø på toppen som virker å sitte godt.

Skredaktivitet

17. mar. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet God sikt

ObsID: 186771

Lyngen / TROMSØ

Snø

17.03.2019 kl. 16:15

823 moh

MarkusA (Ukjent)

Tester

ECTN21@25cmQ2 Middels

ObsID: 186780

Lyngen / Lavangsdalen

Snø

17.03.2019 kl. 13:44

539 moh

Bjørn M (*****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  bjørn michaelsen Kommentar:  Skredet er midt i bildet og henget langs bekkefaret
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Bjørn Michaelsen Kommentar:  Skredet er midt i bildet og langs bekkefaret

Skredhendelse

17. mar 13:46 (+01:00) Tørt flakskred 2 - Middels Personutløst Ø-vendt Skredet startet på 477 moh og sluttet på 341 moh 50 cm høy og 30 m bred bruddkant I renne eller forsenkning Det ble et dobbeldropp skred der det første trigget den neste skålformasjonen under. Den nederste hadde bruddhøyde opp mot 1 meter. Vi så 7 stykk på vei opp siden ifm egen topptur lenger sør samme dag. Telte 7 spor ut av skredområdet på retur til Tromsø. Skredet hadde tatt de fleste nedover sporene. Det er umulig å si om noen ble tatt av skredet. Gruppen hadde trigget to mindre skred i samme type formasjon lenger oppe på vei ned. Bruddhøyde tyder på at skredet har løsnet rett over skaren i anvist kantkorn skredproblem. Noe vi også fant der vi var på tur lenger sør.

ObsID: 186904

Lyngen / TROMSØ

Snø

17.03.2019 kl. 13:30

868 moh

swordfish (Ukjent)

Notater

Kjørte ned renneformasjonen fra toppen av Middagsaksla. Vindpakket myk snø. Flaket seg ikke. Godt festet til underlaget som virket stabilt. De svake lagene som vi merket i skogen, ga ikke noen tegn her.

ObsID: 186789

Lyngen / BALSFJORD

Snø

17.03.2019 kl. 12:27

681 moh

Martin (Ukjent)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 2 Av:  Tester Opphavsrett:  Martin
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 2 Av:  Tester Opphavsrett:  Martin Stefan Kommentar:  Kristaller fra laget som går i brudd, 1mm raster

Tester

ECTP12@30cmQ1 Dårlig Bryter i 1-2mm FC mitt i fokksnøn

ObsID: 186730

Lyngen / LYNGEN

Snø

17.03.2019 kl. 12:20

900 moh

FrodeHansen@ObsKorps (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 5 Av:  Faretegn Opphavsrett:  FrodeHansen@ObsKorps Kommentar:  Godt rensket over rygger i fra skoggrensen.
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 5 Av:  Faretegn Opphavsrett:  FrodeHansen@ObsKorps Kommentar:  De to skredene fra torsdag i Gjerdelvdalen
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  FrodeHansen@ObsKorps Kommentar:  I skogen er det godt med kantkorn under toppdekket. Toppdekket virker seigt og livløst. Fikk ikke respons i testheng. Det er et islag nedi dekket som er i oppløsning, men gir klar lagdeling på sine steder. Det virker ikke som det har vært vindpåvirket under tregrensen. Toppdekket har seget godt sammen.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  FrodeHansen@ObsKorps Kommentar:  Over tregrensen er vi tilbake til lappeteppe, men hovedtrekket er at rygger er renblåst og lesidene s-ø-n er det mye kartonghard snø. Man må dypere i le (renner/daler/nedi sider) for å finne mykere snø. Kantkorn virker det å være overalt hvor vinden ikke har rensket, men mesteparten er låst under fokksnøen.
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  FrodeHansen@ObsKorps Kommentar:  Grov på et kjent løsnepunkt under Rørnestinden i konveksen. Det er godt utviklet kantkorn under pakka med fokksnø, men laget er godt bærende og det skal svært mye til får å trigge det svake laget, eller så må man ha stor presisjon fra overganger. Var bare ned i snøen på ett pkt på 1000moh. Generelt stabile forhold

Snødekke

Vær

Ikke nedbør -5 °C 0 m/s 50% skyer Var litt snøtransport fra vest i går.

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Ingen drønn, sprekker eller ferske skred.

ObsID: 186733

Lyngen / TROMSØ

Snø

17.03.2019 kl. 11:41

687 moh

RichardFjellaksel (***)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 3 Av:  Notater Opphavsrett:  RichardFjellaksel
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 3 Av:  Vær Opphavsrett: 
Bilde Av Notater
Bilde 3 av 3 Av:  Notater Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

2 Moderat Utifra det som jeg så var det ingen tegn på aktivitet i kantkornlaget. Var også begrenset aktivitet i det vindpåvirka laget, men snøen var mer vindpåvirka over 500moh. Kald temperatur stabiliserer. Vind sørger for pålagring, men virker som kantkorn har godt med bærende lag over seg. Varslet faregrad er for høy Farevarsel kan være for høy med tanke på begrenset aktivitet i kantkornlaget.

Vær

Ikke nedbør -7 °C 6 m/s fra Ø ←

Faretegn

Fersk vindtransportert snø En del vindtransport fra østlig retning i høyden.

Notater

På tur til tromsdalstinden. Observerte kantkorn på 60cm. Fokksnø gikk i brudd på ECTN4@20cmQ2 på nysnø. Ca. 1mm Kantkorn 60 cm fra overflata. Over kantkorn var det 40cm avrunda snø.

ObsID: 186722

Lyngen / BALSFJORD

Snø

17.03.2019 kl. 11:28

440 moh

Martin (Ukjent)

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Drønn i skoggrensa, mest sannsynlig kantkorn på skaren

ObsID: 186715

Lyngen / BALSFJORD

Snø

17.03.2019 kl. 11:13

339 moh

andrea@regobsTroms (*)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  andrea@regobsTroms
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  andrea@regobsTroms
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 5 Av:  Tester Opphavsrett: 
Bilde Av Tester
Bilde 4 av 5 Av:  Tester Opphavsrett: 
Bilde Av Tester
Bilde 5 av 5 Av:  Tester Opphavsrett: 

Snødekke

140 cm totalt Ikke snøfokk 10 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr

Vær

Ikke nedbør -1 °C fra S ↑ 30% skyer

Faretegn

Ferske skred Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Flere små ras årsaker av solen på baksiden av stortinden

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Skredproblem

Tørre flakskred Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget.

Tester

ECTP11@30cmQ1 Dårlig Bruddet gikk på kantkorn mellom skarelag. Skaren har delvis blitt spist opp. Nå er det flere skare lag med en blandning av kantkorn og rundete korn imellom. Jeg fikk ikke brudd på kantkorn en over skarelag et selv hvis disse var tilstede. Skaren på denne høyde er så porøs at det går å gå igjennom den. Lengre opp på fjellet er skaren fortsatt hård. Se Martins observasjon.

ObsID: 186770

Lyngen / TROMSØ

Snø

17.03.2019 kl. 11:00

683 moh

swordfish (Ukjent)

Vær

fra NØ ↙ Tilnærmet null vind i skogen. Sterk vind over skogen, hele veien til toppen av Middagsaksla. Mye snøtransport mot sør.

ObsID: 186791

Lyngen / D1906(55340) Lyngen 2018-2023

Snø

17.03.2019 kl. 10:00

558 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Mye vann i snøen kraftig solstråling

ObsID: 186668

Lyngen / LYNGEN

Snø

17.03.2019 kl. 08:52

407 moh

Ingrid@NVE (*****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett: 

Faretegn

Ferske skred Ser på webkamera at det har gått flakskred i tregrensa. Usikker på når det har gått.

ObsID: 186648

Lyngen / LYNGEN

Snø

16.03.2019 kl. 20:30

494 moh

LyngenDavid@ObsKorps (****)

Tester

ECTN22@35cmQ2 God

Skredfarevurdering

2 Moderat Utbredt kantkorn som ikke er potent, fravær av faretegn, likevel flere små skred rapportert. Pga varierende, og uvanlig vind ligger snøen ‘ukjent’, og skavler har dannet seg uvanlig, også sydvendt. Videre utvikling av kantkorn, Varslet faregrad er riktig Snøen oppleves som stabil, men litt sketsjy. Tikkende bomber flere plasser.

Snødekke

90 cm totalt Ikke snøfokk 2 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 200 moh Vindpakket myk Tørr Kunne se noe snøfokk fra toppene.

Vær

Ikke nedbør -3 °C 5 m/s fra SV ↗ 90% skyer Lette snøbyger ila dagen, lavt skydekke, noe vind

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Svært mye spor, så ingen drønn eller sprekker.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært vanskelig å løse ut Lite sannsynlig 2 - Middels Mange bratte heng N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 500 moh Små kantkorn, utbredt, men ikke potent

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut Lite sannsynlig 1 - Små Noen bratte heng N, NØ, Ø mellom 1000 moh og 400 moh

Notater

Snøprofil er som hovedsak en gjenfrosset pakke i bunn. Noen steder med et islag over med kantkorn dannelse under. Sort sett tykk skare med kantkorn over. På toppen av dette ligger varierende grad av løs og hard fokksnø. Mye god snø i terrengformasjoner.

Skredaktivitet

16. mar. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 186620

Lyngen / LYNGEN

Snø

16.03.2019 kl. 16:26

1205 moh

FrodeHansen@ObsKorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  FrodeHansen@ObsKorps Kommentar:  Vindtransport fra vest fra 800moh og opp
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Kommentar:  Bra vind fra vest på 1100 moh

Vær

Ikke nedbør

ObsID: 186589

Lyngen / LYNGEN

Snø

16.03.2019 kl. 16:00

598 moh

Daniel Larsen (Ukjent)

Snødekke

Moderat snøfokk 25 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

Skredproblem

Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. NV Kantkorn 1mm størrelse

Skredaktivitet

16. mar. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 186609

Lyngen / LYNGEN

Snø

16.03.2019 kl. 15:30

308 moh

Daniel Larsen (Ukjent)

Snødekke

Moderat snøfokk

Skredproblem

Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Det overliggende laget er mykt. N

ObsID: 186608

Lyngen / LYNGEN

Snø

16.03.2019 kl. 14:02

392 moh

FrodeHansen@ObsKorps (****)

Bilde Av Ulykke/hendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Ulykke/hendelse Opphavsrett:  Frode Hansen
Bilde Av Ulykke/hendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Ulykke/hendelse Opphavsrett: 

Ulykke/hendelse

To skikjørere utløste skred på tur ned like over skoggrensa. Gikk bra - er meldt til 112. Snø Påvirket ingenting Topptur

Skredhendelse

16. mar 13:02 (+01:00) Tørt flakskred 2 - Middels Personutløst N-vendt Leområder

ObsID: 186560

Lyngen / TROMSØ

Snø

16.03.2019 kl. 12:52

791 moh

Martin (Ukjent)

Vær

Snø 8 m/s 100% skyer Kraftigt bygevær

Tester

ECTN13@35cmQ1 Brudd i sjiktovergang i fokksnøen, men finner ingen fortplantingsevne.

Notater

En del sjiktoverganger i fokksnøen, ikke overraskende med tanke på snøfall og vind fra forskjellige kanter senaste ukan. Mildværskaren ligger på 95cm dybde, fortsatt kantkorn uppå men de sitter relativt gott på denne plassen, gir ikke heller resultat på ect. Lengre ned vid skoggrensa er det øvre tynnere skarelaget i ferd med o bli oppspist og omdannad til kantkorn. Her er dette laget fortsatt reaktivt og vi fikk en del små drønn og settningar.

ObsID: 186557

Lyngen / BALSFJORD

Snø

16.03.2019 kl. 10:19

464 moh

Lukas Heck (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Lukas Heck Kommentar:  Under gammel skare på 80 cm.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Lukas Heck

Snødekke

Vær

Snø -8 °C 6 m/s fra V → 85% skyer Vekslende vær med opphald og noe nedbør. Mest opphald. Dominerende vindretning fra V. Vekslende styrke, fra 2-9 m/s.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Nysnø fra i natt og i dag tidlig flytter seg en del.

Tester

CTN Fikk ikke utlsag på CT. Øverste del av snødekket med 10 cm nesten ubunden snø faller ned rundt spaden men ikke initialbrudd som ved 40x40 med brudd ved liten tilleggsbelatning med spadeklapping. Q2.

Skredaktivitet

16. mar. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Ikkje observert noe skred i morådet. Hverken gamle eller ferske.

ObsID: 186592

Lyngen / D1906(55340) Lyngen 2018-2023

Snø

16.03.2019 kl. 08:51

558 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 186483

Lyngen / Flatsteinsfjellet

Snø

15.03.2019 kl. 13:56

904 moh

Andreas@SVV (*****)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 5 Av:  Notater Opphavsrett:  Andreas@SVV Kommentar:  Fire profiler P1-P4. Kantkorn funnet på alle men bare de to nederste gir bruddforplantning. Her er også kornen større ca 1mm, ingen bindning mellom kornene (F) og glidelaget hardere.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Andreas@SVV
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Andreas@SVV Kommentar:  Kankorn ca 1mm eller noe mindre. (2mm grid)
Bilde Av Tester
Bilde 4 av 5 Av:  Tester Opphavsrett:  Andreas@SVV Kommentar:  Sklir ut på gammel hard snø. Et skarelag med kant under og over brekker.
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 5 av 5 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Andreas@SVV

Tester

ECTP13@30cmQ2 Middels P1 OG P2 gir ca samme reultat og bruddfoplanting. Høyere opp P3 og P4 får jeg brudd men ikke forplantning. Kantkorn imidlertid funnet til tops men nokk mindre størrelse under 1mm.

Skredfarevurdering

2 Moderat Finner kantkorn over hele fjellet men får bare bruddforplantning opp til ca 600m, se profil. Har ellers ingen faretegn. Mye mindre snø her i Tromsø og magefølelsen sier at man skal være svært uheldig å løse ut skred her. Ser heller ingen naturlige skred. Men likevel kantkorn finnes og ECT går ganske lett med bruddforplanting Q2 opp til ca 600m (p1 og P2) Noen snø imorn og som nokk gir større inspenning og dermed bedre brudforplantning på de svake laget. Så er det også mildvær pågang i.langtidsprognosen. Kan dette stabilisere område rundt skoggrensen? Hvor høyt går regnet? Varslet faregrad er riktig Tror faregraden i varslingsområdet er høyere på yttrestrøk og i vest (lavangsdalen) som fått mere snø. Svak 2er på dette fjellet, se adam.

Snødekke

100 cm totalt 0 cm nysnø Mye mindre snø enn i Tromsø området. Siste uventede snøfall i Tromsø har nesten ikke kommet her.

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Ingen oppsprekking eller drønn. Men finner kantkornlag under og over et skarelag i område mellom gammel og nysnø. Får ECT12P@30cmQ2 på P1 og P2 (Se profiler).

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut Mulig 2 - Middels Ikke gitt N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV under 0 moh Stabilitet som dårligst i tregrensen og noe over.

ObsID: 186402

Lyngen / TROMSØ

Snø

15.03.2019 kl. 11:15

421 moh

RuRo (Ukjent)

Skredfarevurdering

2 Moderat Varslet faregrad er riktig

Snødekke

Ikke snøfokk Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr

Vær

Ikke nedbør

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredproblem

Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter

ObsID: 186547

Lyngen / D1906(55340) Lyngen 2018-2023

Snø

15.03.2019 kl. 07:28

558 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 186324
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.