Snøskredvarsel for Lyngen mandag 18.03.2019

2
Moderat
Publisert:

Det er krevande å ferdast trygt i skredterreng. Vedvarande svake lag kan påverkast, særleg rundt tregrensa men også andre stadar. Nysnøflak kan vere ustabile.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn som betyr at dere påvirker svake lag og bør unngå skredterreng, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Nysnø- og fokksnøflak kan finnast i mange himmelretningar, både i austvendte leformasjonar danna laurdag, men det blir truleg også danna nye flak i vestvendte leformasjonar utover dagen. Desse treng noko tid på å stabilisere seg, og ein enkelt person kan løyse ut skred i disse. I snødekket finnast det også vedvarande svake lag av kantkorn. Mange stadar er det vanskelege å påverke desse sidan det ligg hard fokksnø over, men enkelte stadar, særleg rundt og under tregrensa trengst det berre liten tilleggslast for å løyse ut skred. Eventuelle skred på slike lag kan bli middels store til store, og det er mogleg å fjernutløyse skred. Ta difor konservative vegval, særleg rundt og under tregrensa, men også i høgda der snødekket er tynt.
I regionen kom det noko snø fredag og laurdag, tidvis i kombinasjon med vind. I terrenget vekslar det difor mellom å vere ubunden snø, særleg under tregrensa, og vindpåverka snø i overflata. På dei mest vindutsette terrengformasjonane er det avblåst.
Mellom eldre fokksnøflak og ei skare danna etter mildvêr 23. februar, er det observert vedvarande svake lag av kantkorn. Desse har stor utbreiing og finnast i dei fleste himmelretningar, men brotforplantningsevna varierer.
Den siste tida har det gått fleire skred på kantkornlag, særleg rundt tregrensa. Blant anna løyste skikøyrar ut skred ved Istinden med Lyngspollen og det er observert drønn fleire stadar, særleg vest i regionen.
1 - 2 nedbør mm i døgnet.
Bris fra nord., endring til bris fra nordøst om ettermiddagen.
-16 °C til -6 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra øst.
-16 °C til -7 °C på 1100 moh.
Klarvær.
Mest vind utsatte steder først på dagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner siste 3 døgn (kartplassert).

Observasjoner siste 3 døgn

Lyngen / TROMSØ

Snø

18.03.2019 kl. 15:34

575 moh

Rispudding (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Rispudding
ObsID: 186921

Lyngen / LYNGEN

Snø

18.03.2019 kl. 12:39

686 moh

Patrik@ObsKorps (****)

Skredfarevurdering

2 Moderat Store skredmasser ligger I dalbunn etter mildvær for et par uker siden. I høyden er det betydelige snømengder over skare. Ev svagt lag ligger altså dypt her. Det finnes rim i overflaten på V vendt terreng over 900 m på løssnø. God stabilitet i dette området. Med litt varmere vær onsdag så kan muligens kantkornlaget bli svekket opp mot tregrense. Varslet faregrad er riktig

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut Lite sannsynlig 1 - Små Få bratte heng

Vær

Ikke nedbør -5 °C 1 m/s 10% skyer

Snødekke

Snøgrense på 0 moh Vindpakket myk Tørr

Faretegn

Rimkrystaller Over 900 m i V- vendte heng

ObsID: 186962

Lyngen / TROMSØ

Snø

18.03.2019 kl. 09:44

538 moh

Rispudding (Ukjent)

Skredhendelse

17. mar 12:00 Tørt flakskred 2 - Middels Personutløst Ø-vendt Brattheng Kun observert fra E6. Skred som tydelig har vært utløst av skiløper. Ser ut som en stor gruppe som har vært på tur. Mange skispor hvor et gikk ut på henget og ser ut til å ha utløst. Skispor går ut igjen, men skredet var ikke innmeldt

Ulykke/hendelse

Snø Ski offpist

ObsID: 186853

Lyngen / LYNGEN

Snø

17.03.2019 kl. 16:24

756 moh

LyngenDavid@ObsKorps (****)

Notater

Snøprofil som tidligere i uka: solid skarepakke i bunn med ymse myk snø på toppen som virker å sitte godt.

Skredfarevurdering

2 Moderat Snødekket kjennes stabilt, det finnes kantkorn over/under skare men er ikke potent. Vind og videre utvikling av kantkorn. Varslet faregrad er for høy Har ikke fått ny snø, eller vind av betydning.

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut Mulig 1 - Små Noen bratte heng N, NØ, Ø, SØ, S mellom 900 moh og 500 moh

Skredaktivitet

17. mar. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet God sikt

Stabilitetstest

ECTN7@15cmQ2 Middels Sjikt i fokksnø, ingen propagering. Hadde neppe løsnet uten isolering.

Vær

Ikke nedbør -2 °C 2 m/s fra NV ↘ 50% skyer Stort sett fint vær.

Snødekke

90 cm totalt Lett snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Skarepakke i bunn, myk fokksnø og løsnø på topp.

Faretegn

Drønn i snøen I skogen

ObsID: 186771

Lyngen / TROMSØ

Snø

17.03.2019 kl. 16:15

823 moh

MarkusA (Ukjent)

Stabilitetstest

ECTN21@25cmQ2 Middels

ObsID: 186780

Lyngen / Lavangsdalen

Snø

17.03.2019 kl. 13:44

539 moh

Bjørn M (*****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  bjørn michaelsen Kommentar:  Skredet er midt i bildet og henget langs bekkefaret
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Bjørn Michaelsen Kommentar:  Skredet er midt i bildet og langs bekkefaret

Skredhendelse

17. mar 13:46 Tørt flakskred 2 - Middels Personutløst Ø-vendt Skredet startet på 477 moh og sluttet på 341 moh 50 cm høy og 30 m bred bruddkant I renne eller forsenkning Det ble et dobbeldropp skred der det første trigget den neste skålformasjonen under. Den nederste hadde bruddhøyde opp mot 1 meter. Vi så 7 stykk på vei opp siden ifm egen topptur lenger sør samme dag. Telte 7 spor ut av skredområdet på retur til Tromsø. Skredet hadde tatt de fleste nedover sporene. Det er umulig å si om noen ble tatt av skredet. Gruppen hadde trigget to mindre skred i samme type formasjon lenger oppe på vei ned. Bruddhøyde tyder på at skredet har løsnet rett over skaren i anvist kantkorn skredproblem. Noe vi også fant der vi var på tur lenger sør.

ObsID: 186904

Lyngen / TROMSØ

Snø

17.03.2019 kl. 13:30

868 moh

swordfish (Ukjent)

Notater

Kjørte ned renneformasjonen fra toppen av Middagsaksla. Vindpakket myk snø. Flaket seg ikke. Godt festet til underlaget som virket stabilt. De svake lagene som vi merket i skogen, ga ikke noen tegn her.

ObsID: 186789

Lyngen / BALSFJORD

Snø

17.03.2019 kl. 12:27

681 moh

Martin (Ukjent)

Bilde Av Stabilitetstest
Bilde 1 av 2 Av:  Stabilitetstest Opphavsrett:  Martin
Bilde Av Stabilitetstest
Bilde 2 av 2 Av:  Stabilitetstest Opphavsrett:  Martin Stefan Kommentar:  Kristaller fra laget som går i brudd, 1mm raster

Stabilitetstest

ECTP12@30cmQ1 Dårlig Bryter i 1-2mm FC mitt i fokksnøn

ObsID: 186730

Lyngen / LYNGEN

Snø

17.03.2019 kl. 12:20

900 moh

FrodeHansen@ObsKorps (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 5 Av:  Faretegn Opphavsrett:  FrodeHansen@ObsKorps Kommentar:  Godt rensket over rygger i fra skoggrensen.
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 5 Av:  Faretegn Opphavsrett:  FrodeHansen@ObsKorps Kommentar:  De to skredene fra torsdag i Gjerdelvdalen
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  FrodeHansen@ObsKorps Kommentar:  I skogen er det godt med kantkorn under toppdekket. Toppdekket virker seigt og livløst. Fikk ikke respons i testheng. Det er et islag nedi dekket som er i oppløsning, men gir klar lagdeling på sine steder. Det virker ikke som det har vært vindpåvirket under tregrensen. Toppdekket har seget godt sammen.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  FrodeHansen@ObsKorps Kommentar:  Over tregrensen er vi tilbake til lappeteppe, men hovedtrekket er at rygger er renblåst og lesidene s-ø-n er det mye kartonghard snø. Man må dypere i le (renner/daler/nedi sider) for å finne mykere snø. Kantkorn virker det å være overalt hvor vinden ikke har rensket, men mesteparten er låst under fokksnøen.
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  FrodeHansen@ObsKorps Kommentar:  Grov på et kjent løsnepunkt under Rørnestinden i konveksen. Det er godt utviklet kantkorn under pakka med fokksnø, men laget er godt bærende og det skal svært mye til får å trigge det svake laget, eller så må man ha stor presisjon fra overganger. Var bare ned i snøen på ett pkt på 1000moh. Generelt stabile forhold

Vær

Ikke nedbør -5 °C 0 m/s 50% skyer Var litt snøtransport fra vest i går.

Snødekke

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Ingen drønn, sprekker eller ferske skred.

ObsID: 186733

Lyngen / TROMSØ

Snø

17.03.2019 kl. 11:41

687 moh

RichardFjellaksel (***)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 3 Av:  Notater Opphavsrett:  RichardFjellaksel
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 3 Av:  Vær Opphavsrett: 
Bilde Av Notater
Bilde 3 av 3 Av:  Notater Opphavsrett: 

Notater

På tur til tromsdalstinden. Observerte kantkorn på 60cm. Fokksnø gikk i brudd på ECTN4@20cmQ2 på nysnø. Ca. 1mm Kantkorn 60 cm fra overflata. Over kantkorn var det 40cm avrunda snø.

Skredfarevurdering

2 Moderat Utifra det som jeg så var det ingen tegn på aktivitet i kantkornlaget. Var også begrenset aktivitet i det vindpåvirka laget, men snøen var mer vindpåvirka over 500moh. Kald temperatur stabiliserer. Vind sørger for pålagring, men virker som kantkorn har godt med bærende lag over seg. Varslet faregrad er for høy Farevarsel kan være for høy med tanke på begrenset aktivitet i kantkornlaget.

Vær

Ikke nedbør -7 °C 6 m/s fra Ø ←

Faretegn

Fersk vindtransportert snø En del vindtransport fra østlig retning i høyden.

ObsID: 186722
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.