Snøskredvarsel for Lyngen onsdag 18.04.2018

3
Betydelig
Publisert:

Sol og plussgrader kan gi naturlig utløste skred, det blir lettere å påvirke dype svake lag. Skred kan bli store. Hold avstand til bratt terreng og utløpssoner.

Vedvarende svakt lag

Kantkornet snø under skarelag

Unngå ferdsel i skredterreng (løsne og utløpsområder). Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
Flakskred
3 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Våte løssnøskred

Ubunden snø

Unngå ferdsel i bratt terreng der skredproblemet finnes og i utløpssoner. Naturlig utløste skred er forventet. Følg med når snøoverflaten blir våt og myk. Skredfaren øker i takt med temperaturstigning og nedbørintensitet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.
Løssnøskred
2 - Små
Naturlig utløst
Mange bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Snøskredfaren vil variere i løpet av dagen og øke i takt med soloppvarming og stigende temperatur. Mildværet fører til at fuktigheten trenger stadig dypere ned i snødekket, og svekker bindingene i vedvarende svake lag. Skavlbrudd, skred i fuktig fokksnø og løssnøskred kan også trigge større skred i svake lag som ligger dypere ned i snødekket. Skred som går i disse vedvarende svake lagene kan bli store og potensielt nå ned mot vei eller bebyggelse, men det er vanskelig å anslå når bindingene er tilstrekkelig svekket til at de løsner.
Sol og plussgrader i fjellet har fuktet snødekket ganske høyt opp de siste dagene, og i lavlandet trenger fuktigheten stadig dypere ned i snødekket. I skyggesider i høyden kan snøen fortsatt være tørr. Snødekket er ellers preget av tidligere vind, og stedvis med oppstikkende steiner og rygger. I områder med nattefrost vil det danne seg skare på toppen av snødekket.
Snødekket er komplekst med flere vedvarende svake lag av kantkorn lenger ned i snødekket. Mange skred og faretegn den siste tiden tilsier at vedvarende svake lag har stor utbredelse. Enkelte steder ligger de under store mengder snø eller under harde lag av fokksnø. Det gjør at man kan få færre faretegn.
Det er observert flere naturlig utløste skred ifm. mildvær siden fredag, både små løssnøskred og flakskred opp til str. 3/4 ned i vedvarende svake lag.
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra vest.
-4 °C til 3 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1300 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.
Nattefrost mange steder.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Stille/svak vind fra sørøst.
-6 °C til 2 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 700 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: linda_medskipaabeina (Ukjent)

i kommune: TROMSØ

Skredaktivitet

Antall: 
Mange (10 eller mer)
Størrelse: 
4 - Store
Type: 
Våte flakskred

Faretegn

Ferske skred

Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

Snødekke

0 cm nysnø siste døgn

Vær

Ikke nedbør

4.0 grader

Fritekst

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: HåkonS@rkh (Ukjent)

i kommune: TROMSØ

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Faretegn

Drønn i snøen

Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Snødekke

220 cm snødybde

Rapportert av: Fredrik@SBO (***)

i kommune: LYNGEN

Faretegn

Ferske skred

Skikjører utløst troligt vis i dag, det som er observert i går er lenger sør, bild nr 2

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Patrik@ObsKorps (****)

i kommune: LYNGEN

Skredaktivitet

Antall: 
Noen (2-5)
Størrelse: 
3 - Middels
Type: 
Våte løssnøskred

Vær

Ikke observert

0.0 grader

Faretegn

Ferske skred

Våte lössnöskred i Ö-heng

Skredfarevurdering

2 Moderat

Skredproblem

Ubunden snø

Skredproblem

Kantkornet snø ved bakken

Stabilitetstest

God

ECTP22@32cmQ2

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Fredrik@SBO (***)

i kommune: LYNGEN

Faretegn

Ferske skred

Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: FrodeHansen@ObsKorps (****)

i kommune: LYNGEN

Skredaktivitet

Antall: 
Noen (2-5)
Størrelse: 
2 - Små
Type: 
Våte flakskred

Faretegn

Rask temperaturstigning

Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Skredfaren virker uløselig knyttet til solsider og dermed soloppvarming. Der det raste ut flere 10-talls solutløste skred på mandag virker snødekket nå å ha sendt ned de mest ustabile massene.

Snødekke

50 cm snødybde

0 cm nysnø siste døgn

Vær

Ikke nedbør

8.0 grader

Skredfarevurdering

2 Moderat

Skredproblem

Kantkornet snø ved bakken

Skredproblem

Kantkornet snø over skarelag

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: helgeloc (Ukjent)

i kommune: TROMSØ

Skredhendelse

3 - Middels

Vått flakskred

Rapportert av: FrodeHansen@ObsKorps (****)

i kommune: LYNGEN

Ulykke/hendelse

Opplysningene om snøens beskaffenhet er antakelser.

Nestenulykke

Vær

Ikke nedbør

10.0 grader

Skredhendelse

3 - Middels

Vått flakskred

Rapportert av: KatjaPe (Ukjent)

i kommune: TROMSØ

Skredaktivitet

Antall: 
Ett (1)
Størrelse: 
3 - Middels
Type: 
Tørre flakskred
Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: HannahV@regobsTroms (*)

i kommune: TROMSØ

Skredaktivitet

Antall: 
Ett (1)
Størrelse: 
2 - Små
Type: 
Ikke gitt
Klikk her for bilder og hele observasjonen

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.