Snøskredvarsel for Lofoten og Vesterålen mandag 01.05.2017

2
Moderat
Publisert:

Bygevær gir nysnøflak og fokksnø i fjellet, vær også obs på vedvarende svakt lag øst i regionen.

Skredfarevurdering

Skredfaren ventes å øke noe med varslet bygeaktivitet, det ventes ustabile nysnøflak og fokksnøflak over 300-400 moh. Det er også vedvarende svake lag i det gamle snødekke i høyden. Disse kan påvirkes, spesielt der snødekket er tynt. Under skogrensen ventes regn å gi små våte løssnøskred i bratt terreng. I helgen har det vært forhold for å danne rim og kantkorn i overflaten, vær obs hvis dette har skjedd, da det utgjøre et potent svakt lag under nysnøflak og fokksnøflak fra uværet som ventes. Skredfaren vurderes til 2-moderat. Det er alltid en del usikkerhet ved bygevær og skredfare, da det kan være store lokale variasjoner i nedbørmengde og vind. Vær obs på at skredfaren derfor fort kan øke til 3-betydelig, dette er mest sannsynlig øst i regionen.

Nysnøflak

Nedføyket svakt lag med nysnø
Flakskred
2 - Små
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vær forsiktig i bratte heng under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg. Hold avstand til hverandre ved ferdsel i brat terreng. Unngå ferdsel i / ved terrengfeller. Skredproblemet finnes overalt hvor det ligger mye nysnø i bratt terreng. Se etter nysnø som binder seg sammen til myke flak og sprekker opp eller fester seg dårlig til den eldre snøen under. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk tegn.

Vedvarende svakt lag

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø
Flakskred
3 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.

Tørre løssnøskred

Ubunden snø
Løssnøskred
1 - Harmløst (sluff)
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Eventuelle skred bli vanligvis utløst av deg selv eller andre som ferdest i terrenget. Vurder utløpsområder og gjør sporvalg i forhold til dette. Når du er på vei ned store heng bør du gradvis bevege deg ut av fallinja for å unngå å bli tatt igjen av små løssnøskred som du selv har utløst. Husk at selv et lite skred kan få konsekvenser nært terrengfeller.Skredproblemet finnes overalt hvor det ligger nysnø i bratt terreng.
Det finnes fortsatt mye fin ubunden snø i sider som har ligget i le, men særlig i høyden har det vært snøfokk. På Hinnøya og Vesterålen er det observert aktive kantkornlag, som gjerne er aktive lenge og må bli tatt hensyn til framover. Sammen med temperaturøkning blir det observert at skavler brekker. Dette kan trigge skred. Godværet gir også solskare i toppen av snødekket. Kaldt klart vær på natten gir både kantkornutvikling under dette skarelaget og rim på natten. Rimet overlever i skyggesider. Disse tingene utgjør ikke noe problem nå, men må følges med på ved væromslag. Søndag morgen var det null grader, svak vind og opphold på Ånstadblåheia målestasjon (500 moh).
Fra søndag ettermiddag ventes NØ opptil frisk bris. Tilskyende, om kvelden litt snø, vesentlig i Vesterålen. 0-2 mm. Ingen store temperaturendringer. Mandag ventes NV periodevis liten kuling utsatte steder. Snøbyger, regn under ca 300-400 moh. 5-20 mm, mest nedbør i Vesterålen. Ingen store temperaturendringer.
Moderat
2

Tirsdag ventes NV frisk bris. Enkelte snøbyger, fra om ettermiddagen stort sett opphold. Regn under ca 200-300 moh. 2-5 mm. Ingen store temperaturendringer.

Skredfaren ventes ikke endre seg vesentlig, hovedproblemet er ustabile nysnøflak og fokksnøflak over 300-400 moh. Det er også vedvarende svake lag i det gamle snødekke i høyden. Disse kan påvirkes, spesielt der snødekket er tynt. Under skogrensen ventes regn å gi små våte løssnøskred i bratt terreng. I helgen har det vært forhold for å danne rim og kantkorn i overflaten, vær obs på hvis dette har skjedd så kan dette utgjøre et potent svakt lag under nysnøflak og fokksnøflak fra uværet som ventes. Skredfaren vurderes til 2-moderat.

Om snøskredvarslene

Vi publiserer varsler daglig i perioden 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel en og to dager fram i tid som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10.