Snøskredvarsel for Lofoten og Vesterålen mandag 18.02.2019

2
Moderat
Publisert:

Nysnøen binder seg i myke flak. Vær forsiktig i utsatt terreng til nysnøen har stabilisert seg.

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær forsiktig i bratte heng under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg. Hold avstand til hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Unngå ferdsel i / ved terrengfeller. Skredproblemet finnes overalt hvor det ligger mye nysnø i bratt terreng. Se etter nysnø som binder seg sammen til myke flak og sprekker opp eller fester seg dårlig til den eldre snøen under. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Vind og ny nedbør, som snø over 600 moh, vil opprettholdde skredproblemet med nysnøflak i høyden. Over skogrensen kan det danne seg nye ustabile flak av nysnø i leheng, men de vil trolig være begrenset i størrelse. Særlig i Vesterålen og østover mot Ofoten antas skredproblemene å være mest aktuelle. Eventuelle fokksnøflak fra helgen ventes gradvis å stabilisere seg og vil være vanskeligere å løse ut.
Fredag og lørdag var det kraftig mildvær i regionen og det regnet til ca 700 moh. Snødekket i lavlandet ble da helt gjennomfuktet og er nå uten lagdeling. Søndag, meldes det at snøoverflaten har frosset på igjen etter mildværet og kan være utfordrende å ferdes på, på grunn av skaren. Over mildværsgrensen har det kommet mye snø og vært kraftig snøfokk og snøen er svært utgjevnt fordelt i terrenget etter det kraftige uværet.
Det har vært stor skredaktivitet de siste dagene som følge av regn på snødekket i lavlandet. Det er primært observert våte skred.
0 - 2 nedbør mm i døgnet.
Bris fra nordvest., endring til frisk bris fra sørøst om kvelden.
-9 °C til -1 °C på 700 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
10 - 15 nedbør mm i døgnet.
Frisk bris fra sørøst., endring til frisk bris fra nordøst om formiddagen.
-7 °C til 3 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 800 moh om ettermiddagen.
Skyet.
I Vesterålen SW frisk bris fra om ettermiddagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.