Snøskredvarsel for Lofoten og Vesterålen torsdag 18.01.2018

1
Liten
Publisert:

Generelt stabile forhold, men vær likevel forsiktig i bratt terreng høyt til fjells der fokksnøen er myk.

Fokksnø

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Vær varsom der skredproblemet er å finne i kombinasjon med terrengfeller. Kun enkelte spesielt utsatte områder er skredutsatt. Se etter områder der vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk.
Flakskred
2 - Små
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Snødekket antas å være stabilt. I områder hvor det ligger snø tilgjengelig for transport vil vind kunne føre til dannelse av fokksnøflak i leområder, men omfanget og størrelsen er trolig begrenset. Skredfaren ventes å være 1 - liten.
Vinden har stått på fra sør og øst og dannet harde fokksnøflak i fjellet. Det har ikke kommet noe nedbør av betydning siden midten av forrige uke. Opptil 700 moh er snødekket er det et hardt skarelag som utgjør snøoverflaten. I lavereliggende områder består snøoverflaten av smelteriller og gjennomslagsskare som følge av mildvær forrige uke. Det er generelt lite løs snø tilgjengelig for vindtransport. Fjelltopper, klipper og knauser er avblåste.
Det er ikke registrert skredaktivitet de siste 3 døgn.
Åndstadblåheia målestasjon (500 moh) målte flere timer med 15 m/s vind. Himmeltindan (980 moh) målte periode med opp mot 12 m/s vind de siste dagene.
Nedbør
0 mm i døgnet
Vind
Stiv kuling fra sørøst, endring til liten kuling fra sørøst om ettermiddagen
Temperatur
-9 °C til -3 °C på 700 moh
Plussgrader
Opp til 100 moh om formiddagen
Skydekke
Delvis skyet

For oppdatert værvarsel se yr.no
Nedbør
0 mm i døgnet
Vind
Liten kuling fra sørøst
Temperatur
-12 °C til -6 °C på 700 moh
Plussgrader
Opp til 100 moh natt til torsdag
Skydekke
Delvis skyet

For oppdatert værvarsel se yr.no

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.