Snøskredvarsel for Lofoten og Vesterålen mandag 22.04.2019

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig i leområder og i bratte heng med myk våt snø. Hold avstand til fjellsider med glidesprekker.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Husk at selv små skred er tunge og kan skade deg, særlig ved skred i terrengfeller. Når du er på vei ned store heng bør du gradvis bevege deg ut av fallinja for å unngå å bli tatt igjen av små skred som du selv har utløst. Følg med når snøoverflaten blir våt og myk. Skredfaren øker i takt med temperaturstigning og nedbørintensitet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.
2 - Middels
Naturlig utløst
Få bratte heng

Glideskred

Vann ved bakken/smelting fra bakken

Unngå lengre opphold i og nedenfor fjellsider med ferske glidesprekker. Det er vanskelig å forutse når slike skred vil løsne.
2 - Middels
Naturlig utløst
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

En ny runde med regn og mildvær høyt til fjells kan på nytt sette fart på de våte skredene. Skredfaren ventes å øke i takt med nedbøren. Det ventes mest nedbør i Vesterålen. Mot de høyeste toppene kan det noen steder ligge noe fuktig nysnø, men denne ventes å stabilisere seg raskt.
Snøgrensa varierer i regionen, det er minst snø lengst vest i Lofoten. I helgen var det mildt med plussgrader høyt til fjells. Litt kjøligere på søndagen. Før mildværet besto snødekket i stor grad av smelteformer og var stabilt.
Fra slutten av februar har vi et vedvarende svakt lag av kantkorn dypt i snødekket, men laget er godt beskyttet av solide skarelag. Laget er trolig mest utbredt over min. 600 moh.
5 - 10 nedbør mm i døgnet.
Liten kuling fra sørvest.
-1 °C til 5 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 500 moh om formiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
10 - 15 nedbør mm i døgnet.
Frisk bris fra sørvest.
0 °C til 6 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 2000 moh om ettermiddagen.
Skyet.
Stigende temperatur og regn til topps fra om ettermiddagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Lofoten og Vesterålen / KVÆFJORD

Snø

22.04.2019 kl. 10:38

649 moh

barbro@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Mot V
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Mot Ø
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Mot S
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Mot V
Bilde Av Tester
Bilde 5 av 7 Av:  Tester Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Bruddet forplantet seg ikke. Men når jeg satte trykk bak blokka med spaden blokka raste ut @60cm, i to deler.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 6 av 7 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Flere våte løssnøskred ble observert. De fleste på over 500 moh, eller eventuelt i meget bratt terreng.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 7 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

110 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Våt løssnø Våt Den gamle snøpakken med vindpakket snø består nå for det meste av smelteformer, samt lag med is. Over tregrensa er det for det meste hard vindpakket snø som er nær mettet med fukt etter en del regn i det siste. Ellers fuktig og til dels «råtten» snø i skogen.

Skredfarevurdering

2 Moderat Stabilitetstest viste god stabilitet.Observerte flere naturlig utløste våte løssnøskred i bratt lende. Ingen glideskred observert. Ettermiddagens meldte regn vil medføre at snøen blir ytterligere mettet med regn. Flere våte løssnøskred forventes. Varslet faregrad er riktig

Skredproblem

Våte flakskred Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø Svært vanskelig å løse ut 2 - Middels over 600 moh ECT avdekket kun smelteformer i bruddet (ikke kantkorn) , så velger skredproblem til «Dårlig binding mot skare».

Våte løssnøskred Innen en meter Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 2 - Middels SØ, S, SV over 400 moh

Vær

Ikke nedbør 2 °C 6 m/s fra S ↑ 80% skyer

Tester

ECTN26@60cmQ2 God

Faretegn

Mye vann i snøen Område: For kommunen

Snøprofil

6 lagdelinger observert 10 temperaturpunkter observert

ObsID: 192254

Lofoten og Vesterålen / HADSEL

Snø

20.04.2019 kl. 14:20

381 moh

SRM (Ukjent)

Skredhendelse

20. apr 14:20 Sørpeskred 1 - Små Personutløst SV-vendt Skredet startet på 370 moh og sluttet på 340 moh Opphopning av vann i/over lag i snødekket 10 cm høy og 10 m bred bruddkant Brattheng Utløser 2-3 mindre skred

Ulykke/hendelse

Snø Påvirket ingenting Topptur

ObsID: 192156

Lofoten og Vesterålen / HADSEL

Snø

20.04.2019 kl. 14:11

502 moh

barbro@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Mot S
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Mot N
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Mot Ø

Vær

Ikke nedbør 20 m/s fra S ↑ 85% skyer

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 192026

Lofoten og Vesterålen / KVÆFJORD

Snø

20.04.2019 kl. 13:52

646 moh

Steinar@ObsKorps (*****)

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Flere tydelige drønn på rygger fra 400 moh

ObsID: 192025

Lofoten og Vesterålen / KVÆFJORD

Snø

20.04.2019 kl. 12:58

445 moh

Kristoffer@ObsKorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

Ikke snøfokk Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 400 moh Fuktig Snødekket er for det meste vått, men der som er mest skjermet fra solen var den fuktig.

Skredfarevurdering

2 Moderat Vi fant dette laget som gav middels store drønn, tydelige tegn på forplantningsegenskap, og den overliggende snøen var godt bundet sammen grunnet temp., men utbredelsen av dette er noe usikkert. Ellers så er det sigesprekker å se rundt om kring så glideskred kan forekomme. Og våte løssnøskred er fremdeles et aktuelt problem da snødekket er vått. Kommer en del nedbør i form av regn de neste 24 timene, så mulig det vil gå noen flakskred på dette laget av smelteomvandlet kant, og skavelbrudd er nok å forvente da belasningen på snødekket fortsetter å øke. Kommer det kulde på snødekket nå vil de stabiliseres raskt. Varslet faregrad er riktig Varslet faregrad er riktig, men basert på det vi så i dag mener jeg at våte løssnøskred fremdeles burde være et skredproblem.

Skredaktivitet

20. apr. I løpet av dagen Våte løssnøskred Noen (2-5). 1 - Små N, NØ, Ø Ser det er gått flere skred i fjellene hjemme. Trolig løssnøskred og noen skavelbrudd.

Vær

Ikke nedbør 13 °C 15 m/s fra SV ↗ 75% skyer

Skredproblem

Våte flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 400 moh Dette laget som kollapset på 450 moh i dag. Det er ikke kantkorn, men trolig tidligere kantkorn som nå er smelteomvandlet. Grunnet mangel av passende skredproblem velger jeg kant under skare.

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 0 moh

Faretegn

Drønn i snøen Fikk et par middels drønn når vi gikk over en rygg (450 moh). Gravde i snøen og fant et lag med smelteomvandlet kantkorn under et porøst skarelag.

Snøprofil

5 lagdelinger observert Profil på 450 mot Ø.

ObsID: 192001
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.