Snøskredvarsel for Jotunheimen onsdag 13.02.2019

3
Betydelig
Publisert:

Snødekket er komplekst. Vær forsiktig i leområder med fokksnø. Det finnes områder med svake lag under den vindtransporterte snøen.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø til den har fått stabilisert seg. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk.Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Mange bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Unngå ferdsel i skredterreng (løsne og utløpsområder). Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er sannsynlig. Det krever mye kunnskap å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Kuling fra V, om kvelden noe minkende. Varmegrader opp til ca. 1100 moh. Litt snø natt til onsdag, sludd i lavere strøk i vest. Over mildværsgrensa vil det fortsette med pålagring av fokksnø i lehellinger mot NØ til SV. Mest sannsynlig blir det ikke så mildt at det oppstår våtsnøskred. Det vil kunne være lett å løse ut middels store skred i den ferske fokksnøen. Det finnes overflaterim, kantkorn over skarelag og begerkrystaller ved bakken. Forholdene skifter raskt og over korte avstander. Vær varsom i områder med tynt snødekke og der fokksnøen er myk. Her vil det være enklere å påvirke svake lag med nedsnødd kantkorn/rim i snødekket. Skredproblemene gir samlet sett faregraden 3-betydelig for de mest utsatte deler av regionen.
Det siste døgnet kom det 10-15 cm nysnø nordvest i regionen. Ellers fra 10 til opp mot 30 cm nysnø i regionen siste uke. Over ca. 1100 moh er nysnøen i varierende grad vindpåvirket. Fastheten og utbredelsen på de ferske flakene virker å øke med høyden. Vindretningen har vært slik at det tidligere er lagt opp mest fokksnø i hellinger som vender mot V til N, men mandag kuling fra NV og snøfokk. Lavere ned i terrenget er nysnøen lite vindpåvirket. Det er mest løs snø på skjermede flater og i søkk.
Det finnes kantkornlag nede i snødekket i store deler av regionen. Mest aktuelt er kantkorn som ligger nedføyket innad i fokksnø og kantkorn over skarelag. Det er også observert kantkorn og begerkrystaller mot bakken mange steder. Det finnes lommer med rim flere steder nede i snødekket.
Natt til tirsdag flakskred utløst av reinsdyr i Vågå. Mandag et lite, naturlig utløst tørt flakskred mot Ø i vegkrysset ved Tyin, delvis ut i veibanen. Søndag naturlig utløst skred ved Rustegge, trolig p.g.a. skavlbrudd i V-vendt heng. Det er de siste dagene også registrert små naturlig utløste nysnø-/fokksnøflak i brattheng ved Filefjell og omkring Tyin.
NV-vinden har minket først på tirsdag, men fra tirsdag ettermiddag V kuling og litt snø. Fra mandag til tirsdag morgen kom det 10-15 cm nysnø lengst nordvest i regionen, lite eller ingen nedbør i sør. Søndag ble det registrert drønn i snødekket langs Tyin og i høyfjellet nord for Tyinholmen. Lørdag og fredag observasjoner av drønn i snødekket også i andre deler av regionen.
2 mm i døgnet, opp mot 8 mm i mest utsatt område.
Stiv kuling fra nordvest., endring til stiv kuling fra sørvest om ettermiddagen.
-13 °C til -6 °C på 1800 moh.
Plussgrader opp til 700 moh om kvelden.
Skyet.
Mest nedbør vest i regionen.

For oppdatert værvarsel se yr.no
3 mm i døgnet, opp mot 9 mm i mest utsatt område.
Sterk kuling fra vest., endring til stiv kuling fra sørvest.
-9 °C til -3 °C på 1800 moh.
Plussgrader opp til 1100 moh om kvelden.
Skyet.
Nedbør vesentlig i vest.

For oppdatert værvarsel se yr.no
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.