Snøskredvarsel for Jotunheimen fredag 16.03.2018

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig i leområder med fokksnø. Det finnes områder med svake lag under den vindtransporterte snøen.

Fokksnø

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
Flakskred
2 - Små
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag

Kantkornet snø over skarelag

Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
Flakskred
3 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

I store deler av regionen ligger det ferske fokksnøflak vestlige til nordlige hellinger, etter vinden torsdag. Disse har lagt seg over svake lag av nysnø og rim. Når vi har kalde temperaturer vil det ta tid før denne snøen stabilisere seg, og det vil være lett for en skiløper å løse ut skred av str. 2. I bratte sydvendte fjellsider vil varme fra sola kunne forårsake naturlige utløste løssnøskred str. 1. Det finnes flere svake lag av kantkorn og rimkrystaller nede i snødekket. Det kreves generelt større tilleggsbelastning for å påvirke disse lagene, men dersom disse lagene påvirkes kan det gå større skred. Lag av kantkorn og rim vil være lettest å påvirke der snødekket er tynt eller mykt.
Snøoverflaten består av mye løs nysnø (10 -30 cm) og flak av varierende hardhet. Flakene ligger over lag av løsere snø. Øst i regionen ligger flakene på et rimlag over et tynt skarelag. Noe vindpakket snø på rygger og fjelltopper. I store deler av regionen har vi et godt utviklet rimlag i snøoverflaten.
Vi har et komplekst snødekke med flere vedvarende svake lag fra tregrensen og oppover. Høyere oppe i snødekket finnes et lag av nedsnødd rim. Lengre ned er det et lag av kantkorn over et skarelag. Dypt og nær bakken har kantkorn utviklet seg til begerkrystaller.
I bratte, syd- og vestvendte heng tar solen godt når den er fremme og det er observert flere naturlig utløste løssnøskred av str. 1.
Observasjoner viser at det er mulig for en skiløper å påvirke de svake lagene i snødekket. Det er observert drønn i hele regionen i løpet av de siste tre dagene.
Nedbør
0 mm i døgnet
Vind
Frisk bris fra sørøst, endring til frisk bris fra sørøst om ettermiddagen
Temperatur
-23 °C til -12 °C på 1800 moh
Skydekke
Delvis skyet

For oppdatert værvarsel se yr.no
Nedbør
0 - 1 mm i døgnet
Vind
Frisk bris fra sørøst, endring til liten kuling fra sørøst om kvelden
Temperatur
-17 °C til -10 °C på 1800 moh
Skydekke
Delvis skyet

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: Nrhfjone (Ukjent)

i kommune: VANG

Skredaktivitet

Antall: 
Ett (1)
Størrelse: 
1 - Harmløst (sluff)
Type: 
Skavl

Rapportert av: Nrhfjone (Ukjent)

i kommune: VANG

Faretegn

Ferske skredOmråde: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Mange ferske små skred, mye fokksnø

Rapportert av: Vegardf@forsvaret (*****)

i kommune: VÅGÅ

Skredaktivitet

Antall: 
Noen (2-5)
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Tørre løssnøskred

Skredfarevurdering

2 Moderat

Faretegn

Ingen faretegn observertOmråde: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

Vær

Ikke nedbør-15.0 grader

Snødekke

Rapportert av: NRH Howard (Ukjent)

i kommune: VANG

Fritekst

Bilde fra regobs

Rapportert av: aanon@forsvaret (*****)

i kommune: LOM

Ulykke/hendelse

Skikjører traverserte henget til ca midten av henget og løste ut skredet fra henget. Skikjører sa selv at henget løste ut på hans overside, dvs han har ikke vært øverst da det løsnet.Påvirket ingenting

Skredhendelse

2 - SmåTørt flakskred

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: stian@forsvaret (Ukjent)

i kommune: LOM

Skredhendelse

2 - SmåTørt flakskred

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Stabilitetstest

DårligECTPV@40cmQ1

Stabilitetstest

DårligECTPV@40cmQ1

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: Johanne@NRH (Ukjent)

i kommune: VANG

Faretegn

Fersk vindtransportert snøOmråde: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Mykje i leheng! Stadvis over 1 m

Bilde fra regobs

Rapportert av: KE@forsvaret (Ukjent)

i kommune: LOM

Vær

Ikke observert

Rapportert av: Vegardf@forsvaret (*****)

i kommune: VÅGÅ

Skredaktivitet

Antall: 
Ett (1)
Størrelse: 
3 - Middels
Type: 
Ikke gitt

Skredhendelse

Ikke gittIkke gitt

Rapportert av: aanon@forsvaret (*****)

i kommune: LOM

Skredaktivitet

Antall: 
Ett (1)
Størrelse: 
1 - Harmløst (sluff)
Type: 
Tørre flakskred

Bilde fra regobs

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.