Snøskredvarsel for Jotunheimen torsdag 15.02.2018

3
Betydelig
Publisert:

Krevende forhold. Unngå leområder hvor det legger seg opp ferske nysnøflak. Svake lag i snødekket gir en utfordrende situasjon.

Fokksnø

Nedføyket svakt lag med nysnø

Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø til den har fått stabilisert seg. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk.Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
Flakskred
3 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag

Kantkornet snø over skarelag

Unngå ferdsel i skredterreng og i utløpsområder. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er sannsynlig. Det krever mye kunnskap å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
Flakskred
3 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Mange bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Vindtransport vil danne ustabile fokksnøflak i leheng. Det vil være lett å løse ut skred i fokksnøflak som i mange heng ligger over et svakt lag av løsere snø. Skred som løsner kan bli middels store (str 3) i noen heng. Nysnø kan ha bundet seg i myke flak også under skoggrensa. Vedvarende svake lag kan påvirkes der snødekket er tynt eller mykt.
Det ligger stedvis mye løs snø som vinden kan flytte på, men det varierer lokalt. Generelt er snøen gradvis mer vindpåvirket med stigende høyde over skoggrensen, men det er stor variasjon i høyfjellet.
Snødekket er sammensatt, med flere vedvarende svake lag av kantkorn omkring skarelag og mot bakken. Utbredelsen og hvor aktive lagene er varierer. Det varierer hvor mye som skal til for å påvirke kantkornlagene på grunn av stor variasjon i overliggende snø. Det er observert nedføyket rim, men utbredelsen av dette laget er usikkert.
Det ble meldt om noen små flakskred i Leirdalen tirsdag, og små harmløse løssnøskred ved Tyin.
Tirsdag ble det rapportert om overflaterim, som lå på et lag av løs og lett nysnø.
Nedbør
4 - 6 mm i døgnet
Vind
Liten kuling fra sør, endring til liten storm fra sør om kvelden
Temperatur
-13 °C til -7 °C på 1800 moh
Skydekke
Skyet

For oppdatert værvarsel se yr.no
Nedbør
10 mm i døgnet, opp mot 18 mm i mest utsatt område
Vind
Liten storm fra sør, endring til liten kuling fra sørøst om kvelden
Temperatur
-14 °C til -9 °C på 1800 moh
Skydekke
Skyet

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: Leif@ObsKorps (*****)

i kommune: VANG

Faretegn

Fersk vindtransportert snøOmråde: For kommunen. Beskrivelse: Økende vindtransport med nysnø

Vær

Snø-7.0 grader

Snødekke

5 cm nysnø siste døgn

Bilde fra regobs

Rapportert av: Leif@ObsKorps (*****)

i kommune: VANG

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Stabilitetstest

MiddelsECTN11@11cmQ3

Faretegn

RimkrystallerOmråde: På dette stedet. Beskrivelse: Delvis nedbrutt rimkrystaller under fokksnø

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Snødekke

5 cm nysnø siste døgn

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: Leif@ObsKorps (*****)

i kommune: VANG

Faretegn

Ferske sprekkerOmråde: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Oppsprekking ved keyssing av sporet.

Snødekke

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: Leif@Wyssen (*****)

i kommune: VANG

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Snødekke

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: Leif@ObsKorps (*****)

i kommune: VANG

Vær

Snø-7.0 grader

Snødekke

133 cm snødybde2 cm nysnø siste døgn

Bilde fra regobs

Rapportert av: Christen@norskluftambulanse (Ukjent)

i kommune: VÅGÅ

Stabilitetstest

GodECTX@0cmIkke spesifisert

Faretegn

Fersk vindtransportert snøOmråde: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

Skredfarevurdering

2 Moderat

Vær

Ikke nedbør-12.0 grader

Rapportert av: Albert (****)

i kommune: LUSTER

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Skredproblem

Kantkornet snø over skarelag

Faretegn

RimkrystallerOmråde: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Store rimkrystaller på 3-4 cm laus og fjærlett snø fra siste døgn.

Skredfarevurdering

2 Moderat

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: Albert (****)

i kommune: LOM

Skredaktivitet

Antall: 
Noen (2-5)
Størrelse: 
2 - Små
Type: 
Tørre flakskred

Snødekke

Bilde fra regobs

Rapportert av: Leif@Wyssen (*****)

i kommune: VANG

Skredaktivitet

Antall: 
Flere (6-10)
Størrelse: 
1 - Harmløst (sluff)
Type: 
Tørre løssnøskred

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: Albert (****)

i kommune: LOM

Vær

Ikke nedbør-15.0 grader

Bilde fra regobs

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.