Snøskredvarsel for Jotunheimen søndag 14.01.2018

2
Moderat
Publisert:

Lokalt ustabile fokksnøflak i leområder. Svake lag med kantkorn og overflaterim kan påvirkes der snødekket er tynt. Merk at områder i skoggrensen også er utsatt

Fokksnø

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk tegn.
Flakskred
2 - Små
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag

Nedsnødd eller nedføyket overflaterim

Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
Flakskred
1 - Harmløst (sluff)
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Lite ny nedbør og lite tilgjengelig nysnø over skoggrensen, vil føre til at vinden kan herje uten at det vil legges opp nye flak av fokksnø. Om vinden får tak i løssnøen i skogen kan det dannes flak av fokksnø i og under skoggrensen. Fokksnøen fra tidligere i uken er generelt stabil, men det er fremdeles mulig å løse ut små skred der hvor fokksnølaget er tynt og/eller mykt. Lengere ned i snødekket har vi svake lag rundt skarelag og et svakt lag av kantkorn ved bakken. Det vil være mulig å påvirke disse, særlig der snødekket er tynt. Merk at det også er mulig å løse ut skred i fjellbjørkeskogen siden det både finnes snø som er bundet til flak og et svakt lag av kantkorn i snødekket! Observasjoner av nedsnødd overflaterim viser at det i noen områder også er mulig å løse ut skred på dette laget. Det varierer hvor mye som skal til for å løse ut skred, men vær særskilt obs rundt tregrensen! Skredfaren vurderes til faregrad 2 - moderat.
Snøoverflaten over skoggrensen er generelt preget av vind. Vind fra ulike retninger har lagt opp fokksnøflak av ulik mektighet og hardhet i fjellet. Der hvor vinden har fått tak er snødekket hardt og erodert. Snøen er også vindpåvirket nede i fjellbjørkeskogen, og det har dannet seg flak av fokksnø også her. Observasjoner fra torsdag viser at det likevel kan være løssnø tilgjengelig for vindtransport rundt og under tregrensen. Snødekket fremstår som relativt stabilt der snødekket er tykt.
Under fokksnøen er det et nedføyket lag med nysnø. Noen steder har dette laget utviklet seg til kantkorn, mens andre steder har nysnøen bundet seg godt sammen slik at dette laget ikke lenger er problematisk. I fjellbjørkeskogen er det observert lag av velutviklet kantkorn under islag. I tillegg finnes det kantkorn rundt skarelag i snødekket, samt et godt utviklet lag med kantkorn ved bakken. Observasjoner viser at overflaterim fra nyttårshelgen kan være intakt og nedsnødd enkelte steder.
Siden mandag er det ikke observert skredaktivitet.
En observasjon fra Sjodalen fredag viser til masse drønn og skytende sprekker like over tregrensen. Lørdag morgen var det tett tåke og mye rim på Tyin.
Nedbør
0 mm i døgnet
Vind
Liten kuling fra sørøst
Temperatur
-17 °C til -4 °C på 1800 moh
Skydekke
Klarvær

For oppdatert værvarsel se yr.no
Nedbør
0 mm i døgnet
Vind
Stiv kuling fra sør, endring til liten storm fra sør om kvelden
Temperatur
-15 °C til -8 °C på 1800 moh
Skydekke
Klarvær
Kan være et høyt tynt skydekke fra om ettermiddagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: aanon@forsvaret (*****)

i kommune: LOM

Faretegn

RimkrystallerOmråde: På dette stedet. Beskrivelse: Enkelte piter har innslag av overflaterim men dette er ikke en jevn utbredelse

Vær

Ikke observert0 grader

Stabilitetstest

GodECTP23@3cmQ3

Bilde fra regobs

Rapportert av: Øystein@forsvaret (Ukjent)

i kommune: LOM

Snødekke

130 cm snødybde0 cm nysnø siste døgn

Faretegn

Ingen faretegn observertØverste snølag på 10cm har begynt å flake seg, løser ut ved lav belastning. Lav forplantningsevne.

Vær

Ikke nedbør-8.0 grader

Stabilitetstest

GodECTN3@10cmQ3

Rapportert av: OnkelT@forsvaret (***)

i kommune: LOM

Snødekke

120 cm snødybde0 cm nysnø siste døgn

Faretegn

RimkrystallerOmråde: På dette stedet. Beskrivelse: Under flak på ca 10-15cm, forekomst av noe nedføyket rim.

Vær

Ikke nedbør0 grader

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Stabilitetstest

MiddelsECTN12@10cmQ2

Rapportert av: Mabe@forsvaret (Ukjent)

i kommune: LOM

Snødekke

120 cm snødybde0 cm nysnø siste døgn

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør0 grader

Skredproblem

Ubunden snø

Stabilitetstest

GodECTX@0cmIkke spesifisert

Bilde fra regobs

Rapportert av: aanon@forsvaret (*****)

i kommune: LOM

Snødekke

0 cm snødybde0 cm nysnø siste døgn

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Stabilitetstest

GodECTN5@5cmQ2

Stabilitetstest

GodECTX@0cmIkke spesifisert

Bilde fra regobs

Rapportert av: Knut@forsvaret (Ukjent)

i kommune: LOM

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør-7.6 grader

Stabilitetstest

Ikke gittCTN@0cmIkke spesifisert

Stabilitetstest

Ikke gittECTX@0cmIkke spesifisert

Bilde fra regobs

Rapportert av: Øystein@forsvaret (Ukjent)

i kommune: LOM

Snødekke

120 cm snødybde0 cm nysnø siste døgn

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør-7.0 grader

Stabilitetstest

GodECTN3@10cmQ2

Bilde fra regobs

Rapportert av: Leif@ObsKorps (*****)

i kommune: VANG

Snødekke

0 cm snødybde0 cm nysnø siste døgn

Skredfarevurdering

1 Liten

Skredproblem

Kantkornet snø over skarelag

Bilde fra regobs

Rapportert av: Leif@ObsKorps (*****)

i kommune: VANG

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Snø-11.0 grader

Stabilitetstest

GodECTN21@16cmQ3

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: Kristian@forsvaret (Ukjent)

i kommune: LOM

Snødekke

120 cm snødybde0 cm nysnø siste døgn

Vær

Ikke nedbør-5.6 grader

Stabilitetstest

Ikke gittECTX@0cmIkke spesifisert

Bilde fra regobs

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.