Snøskredvarsel for Jotunheimen søndag 18.03.2018

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig i leområder med fokksnø. Det finnes områder med svake lag under den vindtransporterte snøen.

Fokksnø

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
Flakskred
2 - Små
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag

Nedsnødd eller nedføyket overflaterim

Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
Flakskred
2 - Små
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag

Kantkornet snø over skarelag

Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
Flakskred
3 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Sterk vind vil bygge opp ferske fokksnøflak i østvendte til sørvendte leheng som vil være enkle for en skiløper å løse ut. I store deler av regionen ligger det eldre fokksnøflak i vestlige til nordlige hellinger etter vinden torsdag og fredag. Disse har lagt seg over svake lag av nysnø og rim. Dette rimlaget virker ikke å dominere vest i regionen, men har vist seg godt frem i Bøverdalen. Når vi har kalde temperaturer vil det ta tid før denne snøen stabilisere seg. Det gir en situasjon med fokksnøproblem i mange himmelretninger, men det vil sannsynligvis være de ferskeste som er mest potente. Det finnes flere svake lag av kantkorn og rimkrystaller nede i snødekket. Det kreves generelt større tilleggsbelastning for å påvirke disse lagene, men dersom disse lagene påvirkes kan det gå større skred. Lag av kantkorn og rim vil være lettest å påvirke der snødekket er tynt eller mykt. I bratte sydvendte fjellsider vil varme fra sola kunne forårsake naturlige utløste løssnøskred.
Snøoverflaten består av noe løs snø og flak av varierende hardhet. Flakene ligger over lag av løsere snø. Øst i regionen ligger flakene på et rimlag. Noe vindpakket snø på rygger og fjelltopper. Bratte sydvendte skjerma sider kan ha en tynn solskare. Det ligger flere områder av regionen et rimlag i overflaten.
Vi har et komplekst snødekke med flere vedvarende svake lag fra tregrensen og oppover. Høyt oppe i snødekket finnes et lag av nedsnødd og nedføyka rim. Lengre ned er det et lag av kantkorn over et skarelag. Dypt og nær bakken har kantkorn utviklet seg til begerkrystaller.
På Tyin og i Leirdalen gikk det fredag fjernutløst tørt flakskred av str. 2. Det ble også rapportert inn om flere tørre flakskred i nord-nordvestvendte heng, str. 1. i regionen. I bratte, syd- og vestvendte heng er det observert flere naturlig utløste løssnøskred av str. 1.
Det er observert tydelige tegn på stor vindpåvirkning i terrenget. Vinddyner, drønn og skytende sprekker i rapportert inn fra hele regionen i løpet av de siste tre dagene.
Nedbør
0 - 3 mm i døgnet
Vind
Liten kuling fra nordvest, endring til stiv kuling fra nordvest om formiddagen
Temperatur
-16 °C til -7 °C på 1800 moh
Skydekke
Delvis skyet

For oppdatert værvarsel se yr.no
Nedbør
0 mm i døgnet
Vind
Bris fra vest
Temperatur
-23 °C til -10 °C på 1800 moh
Skydekke
Delvis skyet

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: stigwk@nrh (Ukjent)

i kommune: VANG

Vær

Ikke observert

Bilde fra regobs

Rapportert av: Ørjan (****)

i kommune: VÅGÅ

Faretegn

Ferske sprekkerOmråde: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Bilde fra regobs

Rapportert av: BAO@Spiterstulen (Ukjent)

i kommune: LOM

Faretegn

Ferske skredOmråde: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Skredhendelse

3 - MiddelsSkavlfall

Skredaktivitet

Antall: 
Noen (2-5)
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Skavl

Bilde fra regobs

Rapportert av: Ørjan (****)

i kommune: VÅGÅ

Skredaktivitet

Antall: 
Noen (2-5)
Størrelse: 
2 - Små
Type: 
Tørre flakskred

Bilde fra regobs

Rapportert av: Walter (Ukjent)

i kommune: VÅGÅ

Faretegn

Drønn i snøenOmråde: På dette stedet. Beskrivelse: Overgang fra løs snø til litt hardere pakket snø

Vær

Ikke nedbør-9.0 grader

Skredproblem

Ikke gitt

Rapportert av: Ørjan (****)

i kommune: VÅGÅ

Faretegn

Ingen faretegn observert

Stabilitetstest

GodCTN@0cmIkke spesifisert

Vær

Ikke observert

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Bilde fra regobs

Rapportert av: Knut (Ukjent)

i kommune: VANG

Skredhendelse

3 - MiddelsTørt flakskred

Rapportert av: Leif@Wyssen (*****)

i kommune: VANG

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Rapportert av: 91Larsen (Ukjent)

i kommune: VANG

Vær

Ikke observert

Bilde fra regobs

Rapportert av: Albert (*****)

i kommune: VÅGÅ

Faretegn

Drønn i snøenOmråde: På dette stedet. Beskrivelse:

Vær

Ikke observert-10.0 grader

Snødekke

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.