Snøskredvarsel for Jotunheimen søndag 17.02.2019

2
Moderat
Publisert:

Det finnes svake lag i snødekket som kan trigges av en skiløper eller skuter der snødekket er tynt. Fokksnø i høyden kan også gi skred.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn som betyr at dere påvirker svake lag og bør unngå skredterreng, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Fokksnø (flakskred)

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Vedvarende svake lag kan være mulig å påvirke der snødekket er tynt/mykt og der det ikke har blitt påvirket av mildværet i like stor grad. I høyfjellet vil det i le-heng finnes fokksnø med sjiktoverganger. Lavere ned i terrenget vil mildværet fortsatt kunne gjøre det mulig å løse ut små, våte løssnøskred, men med synkende temperaturer ventes dette problemet å være avtagende og det er derfor ikke med som eget skredproblem.
Det har de siste dagene vært mildvær opptil 1300 m høyde. Over dette har vinden lagt opp fokksnøflak i fjellsider hovedsaklig vendt mot N-Ø. På de mest vindutsatte stedene er det lokalt avblåst ned til gammel fokksnø og skarelag. Lavere ned i terrenget er snødekket vindpåvirket i mindre grad. Her er snøoverflaten isteden påvirket av mildvær og det finnes stedvis skarelag oppå den fuktige snøen.
Det finnes kantkornlag nede i snødekket i store deler av regionen. Mest aktuelt er kantkorn som ligger nedføyket innad i fokksnø og kantkorn over skarelag. Det er også observert kantkorn og begerkrystaller ned mot bakken mange steder. Det finnes lommer med rim flere steder nede i snødekket. Disse svake lagene antas å være mest aktive i de områdene hvor mildværet har hatt minst påvirkning.
Det er observert flere mindre løssnø og flakskred i siste par dager, feks ved Lom og Tyin. Det ble observert drønn i snøen ved Vang fredag formiddag.
Lørdag morgen har temperaturen i fjellet sunket noe og det er minus 2 grader på Juvasshytta lørdag morgen. Det har vært oppholdsvær og lange perioder med klarvær siste døgn, men tilskyende natt til lørdag.
6 mm i døgnet, opp mot 15 mm i mest utsatt område.
Stiv kuling fra sørvest., endring til frisk bris fra vest om formiddagen.
-12 °C til -1 °C på 1800 moh.
Plussgrader opp til 1200 moh natt til lørdag.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 1 nedbør mm i døgnet.
Bris fra sørvest., endring til liten kuling fra sørvest om kvelden.
-7 °C til -1 °C på 1800 moh.
Plussgrader opp til 1200 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: Albert (*****)

i kommune: LOM

Skredfarevurdering

2 Moderat

Rapportert av: Albert (*****)

i kommune: LOM

Stabilitetstest

God

ECTN14@12cmQ2

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Skredproblem

Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø

Vær

Snø

0.0 grader

Snøprofil (2012)

Slik bryter det på 7-8 middels harde slag på LBT. Samme utslag ved spadeprøve.

105161

Snødekke

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Albert (*****)

i kommune: LOM

Skredaktivitet

Antall: 
Ett (1)
Størrelse: 
4 - Svært store
Type: 
Våte flakskred
Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Albert (*****)

i kommune: LOM

Snødekke

90 cm snødybde

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Even@obskorps (***)

i kommune: VANG

Skredaktivitet

Antall: 
Ett (1)
Størrelse: 
1 - Små
Type: 
Våte løssnøskred
Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Even@obskorps (***)

i kommune: VANG

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Stabilitetstest

Dårlig

ECTPV@23cmQ2

Stabilitetstest

Dårlig

ECTPV@20cmQ1

Vær

Ikke nedbør

2.0 grader

Skredproblem

Kantkornet snø ved bakken

Snøprofil (2012)

104918

Snøprofil (2012)

104919

Snødekke

37 cm snødybde

Snøprofil

Antall Lag: 5

Total dybde: 36,00 cm

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Even@obskorps (***)

i kommune: VANG

Faretegn

Drønn i snøen

Område: På dette stedet. Beskrivelse:

Rapportert av: emilso (Ukjent)

i kommune: VANG

Stabilitetstest

Ikke gitt

ECTP12@43cmQ2

Vær

Ikke nedbør

1.0 grader

Snødekke

Snøprofil

Antall Lag: 15

Total dybde: 144,00 cm

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Even@obskorps (***)

i kommune: VANG

Stabilitetstest

Dårlig

ECTP2@35cmQ1

Skredproblem

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Snøprofil (2012)

104902

Snødekke

1 cm snødybde

Snøprofil

Antall Lag: 6

Total dybde: 85,00 cm

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: paul@wyssen (***)

i kommune: VANG

Skredhendelse

1 - Små

Tørt flakskred

Klikk her for bilder og hele observasjonen
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.