Snøskredvarsel for Jotunheimen onsdag 24.05.2017

1
Liten
Publisert:

Vær obs på våte løssnøskred i bratte fjellsider. Hold avstand til utløpssoner for våte skred. Vedvarende svakt lag kan gi våte flakskred.

Skredfarevurdering

Soloppvarming og varme temperaturer gjør at bindinger nede i snødekket svekkes av smeltevann. Dette kan lokalt gi glideskred. Vær oppmerksom på våte løssnøskred og skavlbrudd i bratte fjellsider. I nordvestlige del av regionen der nedbøren kommer som snø i høyden kan det dannes nysnøflak, men det ventes å ha svært begrenset omfang. Skarelag nede i snødekket kan samle vann og gi brudd i vedvarende svakt lag av kantkorn over skarelag. Dette skredproblemet antas å ha svært begrenset omfang. Nattefrost vil danne skare og virke stabiliserende på overflaten. Skredfaren vurderes til 1-liten, men kan lokalt være høyere der det finnes svake lag i snødekket.

Våte løssnøskred

Ubunden snø
Løssnøskred
2 - Små
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vær varsom der skredproblemet er å finne i kombinasjon med terrengfeller. Kun enkelte spesielt utsatte områder er skredutsatt.

Vedvarende svakt lag

Kantkornet snø over skarelag
Flakskred
2 - Små
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Kun enkelte spesielt utsatte områder er skredutsatt. Vær varsom der skredproblemet er å finne i kombinasjon med terrengfeller.
Varmt vær og nedbør som regn til fjelltopphøyde siste tiden har ført til nedsmelting av snødekket. Vedvarende svake lag antas for det meste å ha blitt ødelagt av mildvær. Vær oppmerksom på at tykke skarelag kan føre til opphopning av vann i snødekket og forsinkelse i nedsmelting av kantkornlag rundt skarelag. Observasjoner fra Sognefjellet og Bøverdalen forteller om mange mindre våte skred utløst av varmen. Det er også observert flere skavlbrudd. Siste døgn har det vært nattefrost over ca. 1300 moh. Tirsdag formiddag er det sol og +3 grader ved Sognefjellshytta 1413 moh.
Fra tirsdag ettermiddag ventes S bris. Opphold og en del sol. Nattefrost, plussgrader til topps på dagtid. Onsdag ventes V frisk bris i fjellet. Spredte regnbyger, men også litt sol av og til. 0-2 mm nedbør. Plussgrader opptil 1500 moh til fjelltopphøyde. Synkende temperatur.
Liten
1

Torsdag ventes V periodevis liten kuling i fjellet, på de mest utsatte plassene stiv kuling. Perioder med regn. 1-5 mm nedbør, stedvis i nord 5-10 mm. Nattefrost over ca 1400 moh. På dagen plussgrader opptil fjelltoppshøyde.

Nedbør, spesielt i nordlig del av regionen kan føre til økt frekvens av våte skred. Vær spesielt oppmerksom i og nærheten av skavler og terreng som drenerer vann og snø. Skredfaren vil øke noe, men vurderes for regionen som helhet til faregrad 1 – liten.

Om snøskredvarslene

Vi publiserer varsler daglig i perioden 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel en og to dager fram i tid som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10.