Snøskredvarsel for Jotunheimen fredag 26.05.2017

1
Liten
Publisert:

Generelt gunstige forhold. Høye dagtemperaturer og solinnstråling gir fare for mindre våte skred. Enkelte glideskred kan også forekomme.

Skredfarevurdering

Soloppvarming og høye temperaturer kan føre til at bindinger nede i snødekket svekkes av smeltevann. Vann kan også hope seg opp over skarelag. Dette kan lokalt gi glideskred. Vær oppmerksom på våte løssnøskred og skavlbrudd i bratte fjellsider, spesielt der sola står på. Varslet nedbørsmengde ventes ikke å påvirke stabiliteten i snødekket i vesentlig grad. Vær oppmerksom på sigesprekker og vær varsom i og i nærheten av drenerende terreng. Nattefrost vil danne skare og virke stabiliserende på overflaten. Skredfaren vurderes til 1-liten.

Våte løssnøskred

Ubunden snø
Løssnøskred
1 - Harmløst (sluff)
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Vær varsom der skredproblemet er å finne i kombinasjon med terrengfeller. Kun enkelte spesielt utsatte områder er skredutsatt.

Glideskred

Vann ved bakken/smelting fra bakken
Flakskred
2 - Små
Naturlig utløst
Få bratte heng

Unngå lengre opphold i og nedenfor heng med glidesprekker. Kun enkelte spesielt utsatte områder er skredutsatt.
Varmt vær og nedbør som regn til fjelltopphøyde siste tiden har ført til nedsmelting av snødekket. Vedvarende svake lag antas for det meste å ha blitt nøytralisert av mildvær. Vær oppmerksom på at tykke skarelag kan føre til opphopning av vann i snødekket. I den siste perioden er det rapportert om flere våte skred og skavlbrudd i regionen. Siste døgn var det så vidt nattefrost på ca. 1400 moh. Torsdag formiddag er det +1 grader ved Sognefjellshytta 1413 moh.
Fra torsdag ettermiddag ventes V liten kuling i fjellet, stiv kuling utsatte steder. Litt regn eller yr i vest, ellers for det meste skyet og oppholdsvær. 0-5 mm nedbør. Plussgrader opptil 1500 moh. Fredag ventes V liten kuling i fjellet. Stort sett oppholdsvær, perioder med sol. Stigende temperatur og plussgrader til topps.
Liten
1

Lørdag ventes V-SV av og til liten kuling. Opphold og perioder med sol. Varmt.

Situasjonen holder seg uendret med generelt stabile forhold. Våte skred som følge av varme og solinnstråling er skredproblemet. Skredfaren vurderes til 1-liten.

Om snøskredvarslene

Vi publiserer varsler daglig i perioden 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel en og to dager fram i tid som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10.