Snøskredvarsel for Jotunheimen onsdag 26.04.2017

3
Betydelig
Publisert:

Unngå leområder hvor et svakt lag kan ligge begravet i snødekket. Det er lettest å trigge skred der snødekket er tynt, f. eks. nær rygger og på kuler.

Skredfarevurdering

Små endringer i skredfaren onsdag Fersk vindtransportert snø i S-SV-heng. I tillegg ligger det et vedvarende svakt lag av kantkorn under siste ukes fokksnø. Vekten av en skiløper kan være nok til å løse ut skred på dette laget. I bratte solvendte leheng kan stabiliteten til fokksnøen svekkes, og faren øker for naturlig utløste skred. Skredfaren vurderes til faregrad 3-betydelig.

Vedvarende svakt lag

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø
Flakskred
3 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Unngå ferdsel i skredterreng og i utløpsområder. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er sannsynlig. Det krever mye kunnskap å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.

Fokksnø

Nedføyket svakt lag med nysnø
Flakskred
2 - Små
Liten tilleggsbelastning
Mange bratte heng

Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø til den har fått stabilisert seg. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk.Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk tegn.
Det har kommet moderate mengder med snø mandag, med en del vind fra NØ-Ø og relativt kaldt. Det finnes kantkornlag i nede i snødekket. Det er mange vindutsatte steder med hard vinderodert fokksnø fra tidligere hardt vestavær. Dette ligger nå under siste døgns ferske og mykere nysnø/fokksnø og vindtransporterte snø. Observasjoner tyder på at det mange steder har blitt dannet et vedvarende svakt lag av kantkorn mellom nysnø/fersk fokksnø og eldre snø. Det svake laget bryter lett, og har evne til bruddforplantning. Torsdag, fredag og lørdag ble det meldt om naturlig utløste og skiløperutløste skred, sannsynligvis på dette laget. Mandag ble det også meldt om ferskt skred i nysnøen som har gått på nedføyket svakt lag med løs ubunden snø.
Fra tirsdag ettermiddag ventes N-NØ periodevis liten kuling i fjellet. Spredte snøbyger, også perioder med sol. 0-5 mm nedbør. Stort sett minusgrader. Onsdag ventes N-NV frisk bris, perioder med liten kuling. Spredte snøbyger. Perioder med sol. Stort sett minusgrader. 0-5 mm nedbør.
Betydelig
3

Fra onsdag ettermiddag ventes NV frisk bris, perioder med liten kuling. Spredte snøbyger. Perioder med sol. Stort sett minusgrader. 0-5 mm nedbør. Torsdag ventes rolige vindforhold, om kvelden NØ frisk bris. Litt snø. 3-10 mm nedbør.

Små endringer i skredfaren torsdag. Det tar tid før fokksnøen stabiliserer seg. Det er et vedvarende svakt lag av kantkorn under siste ukes fokksnø. Vekten av en skiløper kan være nok til å løse ut skred på dette laget. Det er lokale forskjeller i regionen, og skredfaren ligger på 3 der vinden har flyttet på mest snø, mens den er nærmere 2 i områder med mindre snø og vind, slik som i Øvre Valdres. Skredfaren vurderes til faregrad 3-betydelig.

Om snøskredvarslene

Vi publiserer varsler daglig i perioden 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel en og to dager fram i tid som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10.