Snøskredvarsel for Jotunheimen lørdag 25.03.2017

3
Betydelig
Publisert:

Lokalt ustabile fokksnøflak i leområder. Svake lag med kantkorn og rim kan påvirkes der snødekket er tynt.

Skredfarevurdering

Fremdeles kraftig vind fra V vil legge opp nye ustabile flak av fokksnø, særlig vest i regionen. Forøvrig virker den gamle fokksnøen å være relativt stabil. Skred i fokksnøen kan løses ut med liten tilleggsbelastning. Mindre skred som løsner i fokksnø kan også påvirke vedvarende svake lag og føre til at skredene blir større. Observasjoner av naturlige utløste skred den siste tiden viser at det fremdeles kan gå skred på laget av kantkorn. Når mildværet kommer, kan det gå naturlig utløste mindre skred. Om solen titter frem er solhelninger mest utsatt. Faregraden vurderes til 3-betydelig.

Fokksnø

Nedføyket svakt lag med nysnø
Flakskred
2 - Små
Liten tilleggsbelastning
Mange bratte heng

Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø til den har fått stabilisert seg. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk.Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk tegn.

Vedvarende svakt lag

Kantkornet snø over skarelag
Flakskred
3 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Unngå ferdsel i skredterreng og i utløpsområder. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er sannsynlig. Det krever mye kunnskap å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
Vind og snøfokk den siste tiden har lagt opp flak av fokksnø over et løsere lag med nysnø. Snøoverflaten består i all hovedsak av vindpåvirket snø med varierende hardhet. Det finnes flere vedvarende svake lag i snødekket. Kantkorn ved bakken og høyere opp i snødekket, samt et rimlag har stort utbredelse. Det er eksempler på at desse fremdeles kan påvirkes med liten tilleggsbelastning. Tirsdag ble det rapportert om et naturlig utløst skred ved Bessheim. Onsdag gikk det et naturlig utløst stort skred i østvendt terreng, trolig på kantkorn over skare, ved Sulgjelet i Bøverdalen. De siste dagene er det ikke observert skredaktivitet. Solen har tatt i solhelningene og det er dannet tynne skarelag høyt i snøen. Rundt disse er det også observert begynnende kantkorn. Fokksnøen er rapportert å være relativt stabil ihvertfall opp til 1200 moh. Fredag formiddag var det litt tørr snø å spore på Tyinkrysset og like under 0 grader C.
Resten av fredag ventes V opptil sterk kuling i fjellet, om kvelden liten storm. Snø. 1-10 mm nedbør, mest i vest. Lørdag ventes minking til V sterk kuling i fjellet. Om kvelden stiv kuling. Noen snøbyger i vest, ellers oppholdsvær. 0-4 mm nedbør. Stigende temperatur, om kvelden plussgrader til fjelltoppshøyde.
Betydelig
3

Søndag ventes V-NV periodevis sterk kuling i fjellet. Tidlig på dagen noen snøbyger i vest, regnbyger under ca 1000-1300 moh. Ellers oppholdsvær og sol. 0-4 mm nedbør.

Plussgrader høyt til fjells og sol gjør at det kan gå naturlig utløste våte snøskred flere steder i regionen. Det finnes vedvarende svake lag i snødekket, og det milde været kan etterhvert også svekke bindingene i dette laget og føre til våte flakskred. Skredfaren vurderes til 3 – betydelig.

Om snøskredvarslene

Vi publiserer varsler daglig i perioden 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel en og to dager fram i tid som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10.