Snøskredvarsel for Jotunheimen onsdag 19.12.2018

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig i leområder og andre terrengformasjoner som har samlet vindtransportert snø.

Nysnø - flakskred

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær forsiktig i bratte heng under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg. Hold avstand til hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Unngå ferdsel i / ved terrengfeller. Skredproblemet finnes overalt hvor det ligger mye nysnø i bratt terreng. Se etter nysnø som binder seg sammen til myke flak og sprekker opp eller fester seg dårlig til den eldre snøen under. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
1 - Små
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag - flakskred

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn som betyr at dere påvirker svake lag og bør unngå skredterreng, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Nysnø og økende vind vil opprettholde skredproblemet med ustabile fokksnøflak over svake lag med nedføyket rim og kantkorn. Der fokksnøflakene er myke/tynne kan det være mulig for en skiløper å påvirke svake lag med overflaterim eller kantkorn. Fjernutløsning av flakskred kan være mulig. Drønn og skytende sprekker i snødekket er tydelige faretegn. Oppstikkende stein øker konsekvensene av eventuelle skredhendelser.
Snøoverflaten er i varierende grad vindpåvirket og det er mulig å finne fokksnø i flere himmelretninger. Fokksnøen veksler mellom harde og myke flak ettersom hvordan vinden har virket på snødekket. I skogen er snøen i mindre grad vindpåvirket. Den ferskeste fokksnøen ligger i N og V fjellsider. Snødybden vil variere fra nesten bart på vindutsatte plasser til over en meter i leområder. Det finnes tørr løssnø tilgengelig for vindtransport. Det er mindre snø enn normalt i regionen.
Kulden siste dagene har flere steder gitt overflaterim og kantkorndannelse i overflaten. Dette er bekreftet ved observasjoner. Der dette har føyket/snødd ned, kan dette utgjøre svake lag og skredproblem. Særlig i daler og vindskjermede steder vil dette skredproblemet være mest utbredt.
Søndag ble det meldt om et lite skiløperutløst skred utløst i bratt testheng.
Søndag målte Juvasshøe (1894moh) S storm, men mandag og tirsdag roligere vind. Mandag morgen hadde Tyin 9 cm nysnø.
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørøst., endring til frisk bris fra sørøst om kvelden.
-12 °C til -7 °C på 1800 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
5 - 10 nedbør mm i døgnet.
Liten kuling fra sørøst.
-12 °C til -8 °C på 1800 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.