Snøskredvarsel for Jotunheimen lørdag 26.05.2018

1
Liten
Publisert:

Generelt stabile forhold. Vær varsom i bratte solutsatte fjellsider der snøoverflaten blir våt og myk.

Våte løssnøskred

Ubunden snø

Vær varsom der skredproblemet er å finne i kombinasjon med terrengfeller. Kun enkelte spesielt utsatte områder er skredutsatt.
Løssnøskred
1 - Harmløst (sluff)
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Generelt stabile forhold og et forutsigbart snødekke, som styres av solpåvirkning og temperatursvingninger gjennom døgnet. Sol og mange varmegrader høyt til fjells varmer opp snøoverflaten på dagtid. Det kan være mulig for en skiløper å utløse små, våte løssnøskred i bratte fjellsider. Generelt drenerer snødekket vann godt. Vær oppmerksom på skavlbrudd og glideskred. Om natten kan lokal nattefrost gi skaredannelse.
Snødekket er gjennomfuktet og for det meste vått. Snøen har sunket sammen og det er store snøfrie områder på hauger og oppstikkende terrengformasjoner, og generelt mye barmark i sørhellinger. Snødekket drenerer generelt godt, men i høyfjellet kan det enkelte steder finnes gamle skarelag nede i snødekket som kan føre til opphopning av vann. Nedre snøgrense på ca 1100-1400 moh, lavest i vest. Lokalt dannes skare om natten. I de aller høyeste områdene kan det holde seg hardt noe utover dagen.
Over ca. 2000 moh kan det fortsatt finnes noe lagdeling i snødekket.
0 mm nedbør i døgnet.
Stille/svak vind.
3 °C til 13 °C på 1800 moh.
Til topps om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra vest.
2 °C til 12 °C på 1800 moh.
Plussgrader opp til 2400 moh natt til fredag.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.