Snøskredvarsel for Jotunheimen torsdag 21.02.2019

2
Moderat
Publisert:

Ustabil, fersk vindtransportert snø i høyden. Det finnes også svake lag i snødekket som kan påvirkes av en skiløper eller skuter der snødekket er tynt.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
1 - Små
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn som betyr at dere påvirker svake lag og bør unngå skredterreng, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Kraftig vind og noe nedbør vil føre til dannelse av mindre og grunne fokksnøflak som må betraktes som ustabile. Skredene kan påvirkes av en enkelt skiløper men vil i hovedsak være små (str.1). Vedvarende svake lag vil for det meste være dekket av bærende skare og/eller fokksnølag, men kan være mulig å påvirke der snødekket er tynt/mykt og i høytliggende områder der det ikke har blitt påvirket av mildværet i like stor grad. I høyfjellet vil det i leheng finnes eldre fokksnø med sjiktoverganger som det i hovedsak skal stor tilleggsbelastning til for å kunne påvirke.
Den siste perioden har vært preget av mildvær opp til 1300 moh, og snødekket er gjennomfuktet opp til ca 1200 moh. Snøoverflaten veksler mellom fast, fuktig og drenert snødekke, og smelteomvandlet løs snøoverflate. Over dette har vinden lagt opp fokksnøflak i fjellsider hovedsaklig vendt mot N-Ø. På de mest vindutsatte stedene er det lokalt avblåst ned til gammel fokksnø og skarelag. Vind og noe nedbør fra V-NV på tirsdag har ført til at leområder har mindre ansamlinger av fokksnø.
Det finnes kantkornlag nede i snødekket i store deler av regionen. Mest aktuelt er kantkorn som ligger nedføyket innad i fokksnø og kantkorn over skarelag. Det er også observert kantkorn og begerkrystaller ned mot bakken mange steder, og det finnes lommer med rim flere steder nede i snødekket. Disse svake lagene antas å være mest aktive i de områdene hvor mildværet har hatt minst påvirkning, det vil variere innad i regionen.
3 - 6 nedbør mm i døgnet.
Bris fra vest., endring til frisk bris fra sør om ettermiddagen.
-11 °C til -5 °C på 1800 moh.
Plussgrader opp til 500 moh om kvelden.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
2 - 6 nedbør mm i døgnet.
Liten kuling fra sørvest.
-6 °C til -2 °C på 1800 moh.
Plussgrader opp til 1000 moh om kvelden.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: Leif@ObsKorps (*****)

i kommune: VANG

Vær

Ikke observert

Rapportert av: Leif@ObsKorps (*****)

i kommune: VANG

Snødekke

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Leif@ObsKorps (*****)

i kommune: VANG

Stabilitetstest

God

ECTN16@17cmQ3

Snøprofil (2012)

Rasterplate i løsere dflag. Saga mellom skare og p fokksnø.

106149

Snøprofil (2012)

106151

Snødekke

9 cm nysnø siste døgn

Vær

Ikke nedbør

-3.5 grader

Faretegn

Ingen faretegn observert

Område: For kommunen. Beskrivelse:

Snøprofil

Antall Lag: 13

Total dybde: 93,00 cm

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Leif@ObsKorps (*****)

i kommune: VANG

Snødekke

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Leif@ObsKorps (*****)

i kommune: VANG

Snødekke

69 cm snødybde

9 cm nysnø siste døgn

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: stian@wyssen (****)

i kommune: VANG

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Rapportert av: Albert (*****)

i kommune: SKJÅK

Skredproblem

Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø

Skredfarevurdering

2 Moderat

Rapportert av: SNO-Liv (*)

i kommune: LUSTER

Snødekke

20 cm snødybde

4 cm nysnø siste døgn

Faretegn

Ingen faretegn observert

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Albert (*****)

i kommune: SKJÅK

Stabilitetstest

Middels

ECTP13@25cmQ2

Snødekke

100 cm snødybde

4 cm nysnø siste døgn

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Albert (*****)

i kommune: SKJÅK

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Klikk her for bilder og hele observasjonen
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.