Snøskredvarsel for Jotunheimen onsdag 20.03.2019

3
Betydelig
Publisert:

Lokalt ustabile ferske fokksnøflak i leområder. Vedvarande svake lag i det eldre snødekket kan bli påvirka av auka pålagring eller skiløpar.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø til den har fått stabilisert seg. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk.Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Mange bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Unngå ferdsel i skredterreng (løsne og utløpsområder). Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er sannsynlig. Det krever mye kunnskap å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Nysnø og kraftig vind vil legge opp store mengder fersk fokksnø i leområder. Gunstige temperaturar vil gi forholdsvis rask stabilisering, men det er svake lag i det eldre snødekket som kan bli påvirka av den auka fokksnømengda. Desse laga kan påvirkast både av den ferske fokksnøen og av ein enkelt skiløpar, og skred kan bli store.
Sist helg kom det mykje snø i kombinasjon med vind frå aust. Denne snøen ligg no som fokksnø av ulik hardheit i leområder. I forsenkningar og skjerma områder ligg det lausare og mjukare snø.
Før siste snøfall kom det fleire observasjonar på svake lag nede i det eldre snødekket. Det finnes nedføyka kantkorn og rim, samt kantkorn over skarelag. Alle desse kan utgjøre svakt lag som skred kan løsne på. Høge temperaturgradienter mellom luft og snø vil gjere at dette kantkornlaget kan utviklast vidare. Kantkorn djupare ned under skaren som vart danna i slutten av februar er generelt vanskelige å påvirke.
Mandag var det kraftig snøfokk i regionen.
3 - 6 nedbør mm i døgnet.
Bris fra nord., endring til liten kuling fra sørvest om kvelden.
-13 °C til -7 °C på 1800 moh.
Delvis skyet.
Tilskyende mot kvelden. Nedbør sent om kvelden.

For oppdatert værvarsel se yr.no
8 mm i døgnet, opp mot 17 mm i mest utsatt område.
Sterk kuling fra vest., endring til stiv kuling fra sørvest om kvelden.
-9 °C til -4 °C på 1800 moh.
Plussgrader opp til 600 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner siste 3 døgn (kartplassert).

Observasjoner siste 3 døgn

Jotunheimen / LOM

Snø

20.03.2019 kl. 14:30

1686 moh

Samuel@forsvaret (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Samuel@forsvaret Kommentar:  Vanskelig å stå oppreist i vindrossene. Variabel sikt pga snøfokk og skydekke.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

Skredfarevurdering

3 Betydelig Varslet faregrad er riktig

Snødekke

Kraftig snøfokk Vindpakket myk Tørr Begynnende flakdannelse øverst i lesider og mot ryggformasjoner. Der vinden ikke har tatt fortsatt løs snø, opp mot 40 cm observert men antatt betydelig mer i lesider. Tydelig lagdeling med to lag under nysnø/vindtransportert snø (kun basert på test med ski og stav).

Vær

Ikke nedbør -4 °C 15 m/s fra V → 75% skyer Generelt mye vind over tregrensen.

ObsID: 187315

Jotunheimen / VANG

Snø

20.03.2019 kl. 14:29

1179 moh

paul@wyssen (***)

Skredhendelse

20. mar 14:28 Tørt flakskred 2 - Middels Utløst med sprengstoff Ø-vendt Skredet startet på 1200 moh og sluttet på 1091 moh Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Brattheng Langøddin Str 2. Stoppet på brøytekant rett før veien.

ObsID: 187300

Jotunheimen / VANG

Snø

20.03.2019 kl. 14:10

1179 moh

paul@wyssen (***)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Wyssen Norge AS
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Wyssen Norge AS Kommentar:  Skredmasser under tårnet. Snøfreser fjerner masser fra veien.

Skredhendelse

20. mar 14:12 Tørt flakskred 2 - Middels Utløst med sprengstoff Ø-vendt Skredet startet på 1211 moh og sluttet på 1085 moh Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Leområder Støl 2 Str 2.

ObsID: 187299

Jotunheimen / VANG

Snø

20.03.2019 kl. 13:53

1197 moh

paul@wyssen (***)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Wyssen Norge AS Kommentar:  Skredet stoppet litt til venstre, rett under berget midt i bildet.

Skredhendelse

20. mar 13:53 Tørt flakskred 1 - Små Utløst med sprengstoff Ø-vendt Skredet startet på 1227 moh og sluttet på 1150 moh Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Leområder Støl 1 Str 1.5

ObsID: 187298

Jotunheimen / VANG

Snø

20.03.2019 kl. 13:35

1293 moh

paul@wyssen (***)

Skredhendelse

20. mar 13:35 Tørt flakskred 1 - Små Utløst med sprengstoff Ø-vendt Skredet startet på 1272 moh og sluttet på 1137 moh Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Leområder Mel 2 Str 1.5.

ObsID: 187296

Jotunheimen / VANG

Snø

20.03.2019 kl. 13:30

1106 moh

paul@wyssen (***)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Wyssen Norge AS Kommentar:  Fargejustert for kontrast.

Skredhendelse

20. mar 13:30 Tørt flakskred 1 - Små Utløst med sprengstoff Ø-vendt Skredet startet på 1117 moh og sluttet på 1104 moh Dårlig binding mellom lag i fokksnøen 15 cm høy og 40 m bred bruddkant Leområder Gamle varden Str 1, tynt flak.

ObsID: 187294

Jotunheimen / VANG

Snø

20.03.2019 kl. 10:36

995 moh

paul@wyssen (***)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  paul@wyssen Kommentar:  Skredmasser og mulig bruddkant kan såvidt skimtes nedenfor forsenkning i brattheng midt i bildet.

Skredhendelse

20. mar 10:39 Tørt flakskred 1 - Små Naturlig utløst Ø-vendt Skredet startet på 1139 moh og sluttet på 1068 moh Dårlig binding mellom lag i fokksnøen 25 cm høy og 6 m bred bruddkant Leområder Tørv 1,5 Lite og tynt flakskred løsnet nedenfor forsenkning i brattheng. Stanset umiddelbart ved utflating.

ObsID: 187237

Jotunheimen / VANG

Snø

20.03.2019 kl. 10:28

1104 moh

Jens@SVV (*****)

Vær

Snø -1,5 °C 10 m/s fra NV ↘ Vind og krafitg snøfokk. Ujamn vind. Relativt roleg i korte perioda, så kraftige kast med særs kraftig snøfokk og lite sikt. Elles moderat snøfokk. Vest-nordvest

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 187231

Jotunheimen / VANG

Snø

20.03.2019 kl. 07:59

893 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Leif@ObsKorps

Snødekke

96 cm totalt Moderat snøfokk 2 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Fuktig

Vær

Snø 0 °C 10 m/s fra V → 90% skyer

ObsID: 187194

Jotunheimen / LUSTER

Snø

19.03.2019 kl. 15:13

974 moh

Toggs (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Toggs
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Toggs

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Ingen faretegn observert Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Skredfarevurdering

2 Moderat Nysnø og vind fra vest vil gi fersk fokksnøproblem i austlig sektor. Varslet faregrad er riktig

Snødekke

40 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Vindpakket myk

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut Mulig 2 - Middels Noen bratte heng S, SV, V

Stabilitetstest

ECTPV@18cmQ2 Middels

Vær

Ikke nedbør -1 °C 2 m/s fra SV ↗

ObsID: 187130
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.