Snøskredvarsel for Jotunheimen mandag 21.01.2019

3
Betydelig
Publisert:

Krevende forhold. Vedvarende svake lag nede i snødekket og ansamlinger av fersk fokksnø. Utvis stor varsomhet inntil videre.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø til den har fått stabilisert seg. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk.Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Unngå ferdsel i skredterreng (løsne og utløpsområder). Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er sannsynlig. Det krever mye kunnskap å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det er fortsatt ustabile ferske fokksnøflak som utgjør det primære skredproblemet. I høyden der snøen er mest vindpåvirket, er det størst utbredelse på flakene. Andre steder i terrenget med mindre vindpåvirkning, kan det også være mulig å løse ut mindre skred som kan utgjøre en fare for en skiløper. Snødekket vil gradvis stabiliseres, men kalde temperaturer gjør at det kan ta noe tid. Det ventes noen naturlig utløste tørre løssnøskred i bratt terreng hvor snøen er løs og ubundet. Utviklingen av kantkornlaget som stedvis finnes rundt skarelag nede i snødekket er usikker, men kaldt vær vil gi videre utvikling av dette svake laget. Det er sannsynligvis vanskelig å løse ut skred i kantkornlaget, men vær oppmerksom der snødekket er tynt, spesielt høyt til fjells.
Det er mye tørr snø tilgjengelig for vindtransport. Den dominerende vindretningen den siste tiden har vært V-NV, så de største flakene finnes i Ø-S lesider. Snødekket er i varierende grad vindpåvirket og dermed varierende hardhet. Flakene er mest utbredt i høyfjellet der vinden har tatt mest. Rygger og konvekse formasjoner over skoggrensa er avblåst og/eller har lite snø med skare. Under tregrensa er det stort sett løs snø, men enkelte åpne steder kan det sprekke opp i myke flak.
Det finnes stedvis skarelag nede i snødekket, og observasjoner fra Breheimen og Tyin siste dager viser at det finnes kantkorn over dette skarelaget.
Torsdag ble det observert flere naturlig utløste str. 1- små flakskred i innblåste sørheng ved Tyin. Det ble også observert et par naturlig utløste tørre flakskred av str. 2- middels ved Leirvassbu. Lørdag ble det meldt om et str 1- små flakskred ved Lemonsjøen i østlig fjellside. Sannsynligvis brudd i svakt lag i fokksnøen.
De siste dagene er det observert ferske sprekker og drønn flere steder i regionen.
0 - 2 nedbør mm i døgnet.
Bris fra vest.
-16 °C til -11 °C på 1800 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 2 nedbør mm i døgnet.
Liten kuling fra vest., endring til bris fra vest om formiddagen.
-19 °C til -9 °C på 1800 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: Leif@ObsKorps (*****)

i kommune: VANG

Snødekke

54 cm snødybde

0 cm nysnø siste døgn

Rapportert av: Ørjan (****)

i kommune: VÅGÅ

Skredaktivitet

Antall: 
Ett (1)
Størrelse: 
1 - Små
Type: 
Tørre flakskred

Vær

Ikke nedbør

5.0 grader

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Stabilitetstest

Dårlig

CTE5@25cmQ2

Skredhendelse

1 - Små

Tørt flakskred

Ulykke/hendelse

Skredet var provosert ut mtp å sjekke skredfaren i anlegget

Påvirket ingenting

Faretegn

Ferske sprekker

Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Faretegn

Drønn i snøen

Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Faretegn

Ferske skred

Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Albert (*****)

i kommune: LOM

Faretegn

Drønn i snøen

Område: På dette stedet. Beskrivelse: Stor og jevn snøflate derbruddet gikk i det svake laget av lausere snø ca 20 cm fra overflaten.

Rapportert av: paul@wyssen (***)

i kommune: VANG

Skredhendelse

2 - Middels

Tørt flakskred

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: paul@wyssen (***)

i kommune: VANG

Skredhendelse

2 - Middels

Tørt flakskred

Rapportert av: paul@wyssen (***)

i kommune: VANG

Skredhendelse

1 - Små

Tørt flakskred

Rapportert av: paul@wyssen (***)

i kommune: VANG

Skredhendelse

1 - Små

Tørt flakskred

Rapportert av: paul@wyssen (***)

i kommune: VANG

Skredhendelse

1 - Små

Tørt flakskred

Rapportert av: paul@wyssen (***)

i kommune: VANG

Skredhendelse

1 - Små

Tørt flakskred

Rapportert av: Albert (*****)

i kommune: LOM

Klikk her for bilder og hele observasjonen
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.