Snøskredvarsel for Heiane søndag 17.03.2019

3
Betydelig
Publisert:

Kortvarig økt skredfare der det kommer mest snø. Ustabile fokksnøflak i leområder. Vedvarende svake lag kan påvirkes der snødekket er tynt.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø til den har fått stabilisert seg. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk.Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
2 - Middels
Naturlig utløst
Mange bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn som betyr at dere påvirker svake lag og bør unngå skredterreng, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Nysnø og vind fra SØ, deretter NØ vil føre til at det legger seg opp ustabile fokksnøflak i leområder, og skredfaren øker. Det ligger fortsatt vedvarende svake lag av kantkornet snø dypere i snødekket som må tas hensyn til ved vegvalg. Sannsynligvis skal det en del til for å løse ut skred i dette laget, men særlig der snødekket er tynt kan en enkelt skiløper være uheldig å løse ut skred.
Det ligger en del nysnø i terrenget over eldre fokksnø. Det varierer hvor mye vinden har tatt, mange steder er snøen løs og skiføret godt.
Det finnes kantkornet snø i snødekket ca fra 6-700 moh og opp. Noen steder ligger det i overgangen mot gammelt smelteomvandla snødekke/skare, andre steder litt høyere i snødekket. Man kan finne kantkornlag i alle himmelretninger der det ligger fokksnø over. Det er usikkert hvor utbredt problemet er og hvor lett det er å påvirke kantkornlaget. Sjansen for på påvirke det virker størst på ryggformasjoner hvor snødekket er tynt.
Det er tynt snødekke i ytre og lavereliggende deler av regionen. Lørdag formiddag er det snøbyger fra SV, regn under ca 4-500 moh.
8 mm i døgnet, opp mot 15 mm i mest utsatt område.
Frisk bris fra vest., endring til frisk bris fra sørøst om kvelden.
-5 °C til -1 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 600 moh om ettermiddagen.
Skyet.
Mest nedbør vest i regionen.

For oppdatert værvarsel se yr.no
20 mm i døgnet, opp mot 35 mm i mest utsatt område.
Stiv kuling fra sørøst., endring til frisk bris fra nord om ettermiddagen.
-6 °C til -1 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 600 moh om ettermiddagen.
Skyet.
Mest nedbør først på dagen. Overgang til byger mot kvelden.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Heiane / SULDAL

Snø

16.03.2019 kl. 15:13

927 moh

FrodeMoen@Obskorps (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  Frode Moen Kommentar:  Lavt skydekke og snøbyger.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Frode Moen Kommentar:  Rasterplate står i det svake laget over skaren. Diverse skare/ smelteformer frå rasterplate til bakken.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Frode Moen Kommentar:  Bruddflaten ved lille blokktest.n
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Frode Moen Kommentar:  Dette var det som gjekk til brudd. Såg ut til å vera små kantkorn som var i ferd å bli smelteomvandlet.

Vær

Snø -1,3 °C 3 m/s fra SØ ↖ 100% skyer 8cm fuktig nysnø siden i går kveld.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

2 Moderat Snødekket framstår som fuktig og dødt uten faretegn ved ferdsel. Klarer å tråkke ut små skavler ved stor tilleggsbelastning, men lite bruddforplantning. Finner tegn på at varslet kantkornlag over skare har vært tilstede, men at det er i ferd å bli brutt ned av fuktig nysnø under 1000 moh. Kraftig vind i kombinasjon med nedbør vil gi aukende skredfare i morgen. Flakskredproblematikk over mildværsgrensa og fare for laussnøskred der nedbøren kjem som regn/fuktig snø. Varslet faregrad er riktig 2 ser ut til å vera riktig i dag og då er det naturlig å gå opp til 3 ut fra det været som er meldt i morgen.

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV under 1000 moh Opp til 30 cm med fuktig snø kan gi små laussnøskred.

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 1000 moh Finner tegn på at kantkornlag over skare kan vera eit problem, ser ut til å vera i ferd med å bli smelteomvandlet under 1000 moh. Kan ikkje utelukke at det fortsatt er potent over 1000 moh.

Snødekke

70 cm totalt Ikke snøfokk 8 cm nysnø Nysnøgrense på 400 moh. Snøgrense på 400 moh. Grense for lagdelt snø er på 600 moh Våt løssnø Fuktig Opp til 30 cm med fuktig snø over skare.

Tester

@30cmQ2 Fuktig snø gjorde at eg kun brukte lille blokktest. Fekk brudd over skare.

Snøprofil

7 lagdelinger observert 9 temperaturpunkter observert 1 Tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 186575

Heiane / SIRDAL

Snø

16.03.2019 kl. 14:43

1011 moh

Salvesen@obskorps (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 9 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Salvesen@obskorps
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 9 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Salvesen@obskorps
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 9 Av:  Vær Opphavsrett:  Salvesen@obskorps
Bilde Av Vær
Bilde 4 av 9 Av:  Vær Opphavsrett:  Salvesen@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Salvesen@obskorps Kommentar:  600m
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Salvesen@obskorps Kommentar:  750
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Salvesen@obskorps Kommentar:  Fuktig nysnø
Bilde Av Snødekke
Bilde 8 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Salvesen@obskorps Kommentar:  Fuktig på 1000m
Bilde Av Snøprofil
Bilde 9 av 9 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Ikke nedbør -1 °C 3 m/s fra S ↑ 100% skyer Nedbør i går. Regn/Snø/sluddbygeri formiddag i ytre strøk. Overgang til sludd på 300moh. opphold Gjennom turen i dag.

Faretegn

Ferske skred Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Observerer ferske våte løssnøskred i bratt lende i Hunnedalen.

Fersk vindtransportert snø Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Etter nedbøren i går. Mer fremtredende i høyden. Fuktig nysnø til 1100 i dag.

Ferske sprekker Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Sprekker rundt ski

Skredfarevurdering

2 Moderat Skredfaren per nå består i fuktige løssnøskred i bratt lende i lavereliggende strøk samt flakproblematikk i høyden. Snødekket fremstår som fuktig og dødt under ferdsel, men enkelte svakere lag kan identifiseres. Det neste døgnet er det meldt mye nedbør og vind, noe som vil forverre situasjonen. Varslet faregrad er riktig Mine lokale inntrykk er at snøen fokksnøproblematikken finnes høyere til fjells enn meldt. Jeg får ingen indikasjoner på potent kant over skare på tur i dag finner det heller ikke i snøen. Kan imidlertid ikke utelukke det.

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut Mulig 2 - Middels Få bratte heng N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 900 moh Ingen gjenkjennbar krystall over dette kjeksaktige skarelaget hos meg i dag.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut Mulig 2 - Middels Få bratte heng N, V, NV over 900 moh

Snødekke

50 cm totalt Ikke snøfokk 15 cm nysnø Nysnøgrense på 300 moh. Snøgrense på 300 moh. Grense for lagdelt snø er på 500 moh Våt løssnø Fuktig Den siste uken har det kommet mye nysnø i flere omganger. Det er nå hvitt fra 300m og skiføre fra 500. Snøen er fuktig på toppen til hvertfall 1100m hvor vi snudde i dag. Snøen fra tidligere en noe tørrerer, men fortsatt Moist. Sugeføre fra 700.

Skredaktivitet

16. mar. 12-18 (+01:00) Våte løssnøskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst Noen bratte heng. N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV. Under 900 moh

Tester

CTM12@23cmQ2 Middels Brudd ifm. tynnt kjeksaktig skarelag. RG i bruddflate.

ECTN2@15cmQ3 Middels Fersk vindtransportert kollapser på eldre hardere fokksnø.

Snøprofil

5 lagdelinger observert 5 temperaturpunkter observert

ObsID: 186585

Heiane / SULDAL

Snø

15.03.2019 kl. 17:24

788 moh

FrodeMoen@Obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  FrodeMoen@Obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Fekk ikkje lagt inn lagdelingen inn på web i kveld, men bildet viser 10cm fuktig nysnø på toppen, gradvis fastere fokksnø ned til skarelag. Fra skarelag til bakken er det div smelteformer. God binding til skaren og ikkje tegn til kantkorn her.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Q2 brudd i fokksnøen ved lille nlokktest. Tok ikkje kompresjonstest pga fuktig snø på toppen.

Vær

Snø 0 °C 4 m/s fra V → 100% skyer Snøbyger og varierende nullgrense, nysnø ned til 400 moh, men yrregn opp til 700 på ettermiddagen.

Faretegn

Ingen faretegn observert Skodd og begrensa sikt, men ingen faretegn rundt der eg gjekk.

Skredfarevurdering

2 Moderat Fekk litt for kort tur og begrensa sikt til å få god oversikt. Opp til 800 moh fant eg ikkje tegn til kantkornlag. Kan ikkje utelukke at det finnes høgere i terrenget. Fokksnøen synes å vera stabil for øyeblikket, treng stor tilleggsbelastning for å påvirke den. Litt stigende temperaturer og nedbør som regn/ fuktig snø kan føre til svekka bindinger i fokksnøen og enkelte våte laussnøskred under mildværsgrensa. Søndagen vil det nok bli meir spennende forhold med mykje vind og fokksnø. Varslet faregrad er riktig Varselet treffer bra, kantkornlaget såg eg ingenting til, men eg fekk for lita tid og dårlig sikt til å komme meg opp i høgda der det kan vera aktuelt. Kan derfor ikkje utelukke det over 800 moh i alle fall. Prøver igjen i mårå.

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV under 600 moh Har kommet ein del nysnø siste dagane, opp til 25cm på 600 moh. Nedbør som regn/ fuktig snø kan føre til våte laussnøskred.

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, SV, V, NV over 700 moh Fant litt svake bindinger i fokksnøen enkelte plasser.

Snødekke

80 cm totalt Ikke snøfokk 10 cm nysnø Nysnøgrense på 400 moh. Snøgrense på 400 moh. Grense for lagdelt snø er på 600 moh Våt løssnø Fuktig Ca 10 cm nysnø siste døgn, temperaturen har variert i løpet av dagen og det er kram snø opp til 800 moh. Skiføre fra ca 500 moh.

ObsID: 186425
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.