Snøskredvarsel for Hardanger onsdag 20.02.2019

2
Moderat
Publisert:

Nysnø og vind seint på dagen kan skape ustabile forhold i fjellet. Noen våte løssnøskred under 1100 moh. Mer stabile forhold i ytre deler av regionen.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Husk at selv små skred er tunge og kan skade deg, særlig ved skred i terrengfeller. Når du er på vei ned store heng bør du gradvis bevege deg ut av fallinja for å unngå å bli tatt igjen av små skred som du selv har utløst. Følg med når snøoverflaten blir våt og myk. Skredfaren øker i takt med temperaturstigning og nedbørintensitet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.
2 - Middels
Naturlig utløst
Få bratte heng

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær forsiktig i bratte heng under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg. Hold avstand til hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Unngå ferdsel i / ved terrengfeller. Skredproblemet finnes overalt hvor det ligger mye nysnø i bratt terreng. Se etter nysnø som binder seg sammen til myke flak og sprekker opp eller fester seg dårlig til den eldre snøen under. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Utover ettermiddagen vil nedbør som regn og snø påvirke skredfaren. Snødekke vil trolig tåle regnet som kommer i lavlandet godt pga flere runder med mildvær tidligere, men det kan gå en del våte løssnøskred. Nysnø og vind i høyden vil føre til nysnøflak i leområder mot NV -NØ. Høyt til fjells må en også ta hensyn til at det kan være mulig å påvirke svakt lag av kantkorn der snødekket er tynt. Det kan fortsatt kan være fare for enkelte glideskred.
Nysnø og sterk vind fra SØ - SV mandag og tirsdag har ført til nysnøflak i leområder over 900 moh. Mildvær før helga påvirket snøoverflaten til ca 1200-1400 moh. Likevel finnes det fortsatt lagdelt snø i det gamle snødekket fra ca 900 moh og opp. I lavere høydenivå er den gamle snøen helt smelteomvandla.
Før mildværet ble det observert flere lag med godt utvikla kantkorn og nedføyka overflaterim. Disse lagene er trolig mer eller mindre nøytralisert etter noen dager med mildvær, men på de høyeste toppene kan det fortsatt være mulig å påvirke disse der snølaget er tynt.
Mandag ble det observert åpne elver og våt snø på Finse (1160 moh). Det ble samme dag i samme område observert fersk vindtransportert snø i overflata. Det tar tid før kuldegradene trekker ned gjennom hele snødekke. På målestasjonen på Folgefonna (1212 moh), ble det mandag målt opp til 4 varmegrader.
20 mm i døgnet, opp mot 35 mm i mest utsatt område.
Liten kuling fra sørvest., endring til stiv kuling fra vest om ettermiddagen.
-5 °C til -2 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 800 moh om formiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
12 mm i døgnet, opp mot 18 mm i mest utsatt område.
Stille/svak vind., endring til liten kuling fra sør om ettermiddagen.
-9 °C til -1 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1100 moh om kvelden.
Delvis skyet.
Mest nedbør og stigende temperatur om kvelden.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Hardanger / Rosendal

Snø

20.02.2019 kl. 21:42

92 moh

CatoLeganger@obskorps (***)

Vær

Regn 9 °C 4 m/s fra NV ↘ 100% skyer Det har vore ein del nedbør i ettermiddag. Temperaturen har stege frå 1-2 grader i dag tidleg til 9 grader no i kveld. Før i dag låg nysnøgrensa på 7-800 moh, men den har stege utover dagen/kvelden. Ser det er 2 grader på om lag 700 moh i kveld (lokal vêrstisjon). Vindhastigheten er no 9 m/s på same høgda. Vindstyrken har stege i takt med aukande temperatur utover dagen, så det har nok vore ein del snøtransport frå nordvest og inn i søraustlege leformasjoner i løpet av ettermiddag/kveld, spesielt i høgda.

ObsID: 182203

Hardanger / ULVIK

Snø

20.02.2019 kl. 12:24

1266 moh

finseronny@obskorps (***)

Tester

CTH29@26cmQ3 God

ObsID: 182111

Hardanger / ULVIK

Snø

20.02.2019 kl. 12:10

1269 moh

finseronny@obskorps (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  finseronny@obskorps
ObsID: 182102

Hardanger / ULVIK

Snø

20.02.2019 kl. 10:28

1228 moh

finseronny@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  finseronny@obskorps
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  finseronny@obskorps Kommentar:  Ferske skispor på 30grader helling.
Bilde Av Faretegn
Bilde 3 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  finseronny@obskorps

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ

Faretegn

Ferske sprekker Område: På dette stedet. Beskrivelse: Ferskt vindpakka lag på toppen av snødekket.

Skredfarevurdering

2 Moderat Varslet faregrad er riktig

Snødekke

65 cm totalt Ikke snøfokk Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Veksler mellom skare og tørr vind påvirket snø. Litt rim på toppen.

Vær

Ikke nedbør -6,2 °C 0 m/s 20% skyer Veldig kraftig vind fra vest i går. Mye vindtransport av snø. Tåke og lavt skydekke kommer inn fra øst.

Skredaktivitet

20. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 182099

Hardanger / Røldal

Snø

19.02.2019 kl. 21:06

1006 moh

CatoLeganger@obskorps (***)

Bilde Av Skredproblem
Bilde 1 av 3 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  Cato Leganger Kommentar:  Øvre del av snødekket sprekker opp i 6 cm tjukt flak.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Cato Leganger Kommentar:  Sprekker opp rundt skiene.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ, S over 800 moh Der eg var i dag hadde bygd seg opp eit fokksnøflak på 6 cm over 10 cm nysnø. Fokksnøflaket var relativt mjukt og brakk opp i mindre bitar. Det var pågåande vindtransport, og det er ein del laussnø tilgjengeleg for transport, så disse flaka vil nok fortsette å bygge seg opp utover kvelden og natta.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Pågåande vindtransport frå vest-nordvest.

Skredfarevurdering

2 Moderat Det har kome ein del nysnø dei siste dagane; 10-20 cm totalt. I kombinasjon med vind frå vest-nordvest, så har dette ført til at det har bygd seg opp fokksnøflak/nysnøflak i motsatt eksposisjon. Den nedføyka nysnøen ligger oppå smelte-frys-skare og vil potensielt kunne skli ut på dette underlaget der det er bratt nok og det har samla seg nok snø. Pågåande transport av vind i kveld og i natt vil føre til at flaka bygger seg meir opp. Det skal roe seg litt med vinden dei neste dagane, så fokksnøen vil etter kvart byrje å binde seg til underliggende nysnø. Varslet faregrad er riktig Eg synes varsla faregrad er korrekt. Ein merknad til kantkornlag; eg observerte dette seinast laurdag som var i Røldal. Eg har ikkje funne det igjen under 1000 moh i ytre del av regionen (Rosendal), men eg vil anta at det framleis er inntakt i indre del av regionen, frå om lag 1000 moh og oppover.

Snødekke

Moderat snøfokk 10 cm nysnø Nysnøgrense på 800 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Varierande kor mykje laussnø som ligger i overflata. Enkelte stader har det samla seg litt, medan det andre plassar er skare/is framme. Eg vil anslå at det har kome om lag 10-15 cm siste døgn.

Notater

Angåande kantkorn, så er det observert dette over 1000 moh. Dei høge temperaturane og regnet har tilsynelatande ikkje trekt så djupt ned i snødekket at dette kantkornlaget (rundt djupareliggande skarelag) er nøytralisert. Eg observerte det laurdag som var. Eg har ikkje sett noko til rim i snødekket på lang tid. Eg antar at dette evt laget er vekke.

Vær

Snø -2 °C 7 m/s fra NV ↘ 95% skyer Ein del nysnø, men varierande kor tett det snøa den tida eg var i området. Vekslande snøfokk; lett til moderat frå nordvest.

Skredaktivitet

19. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Litt dårleg sikt pga skodde og etter kvart mørket som fall på, men eg kunne ikkje sjå fersk skredaktivitet. Dog, eg hadde begrensa sikt.

Snøprofil

8 lagdelinger observert Eg grov ikkje profil heilt ned i dag, så dette er profilen frå laurdag, berre at eg har lagt på dei øvste laga som er nye. Det er varierande kor tjukke dei to øvste laga er, avhengig av kor du grev.

ObsID: 181989

Hardanger / 1260 ustekveikvatne

Snø

18.02.2019 kl. 15:34

1260 moh

Bjaoey (Ukjent)

Snødekke

2 cm nysnø Vindpakket hard Fuktig

Vær

4 m/s fra SV ↗ 80% skyer åpne bekker ut os..

ObsID: 181810

Hardanger / D1204(35244) Hardanger 2016-2021

Snø

18.02.2019 kl. 12:05

408 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Vær

Ikke nedbør 2 °C Seljedtad (800moh) kl 12:06 10 cm nysnø akkumulert siste 3 døgn.

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Ev134 Liamyrane - Kløvet,

ObsID: 181744

Hardanger / ODDA

Snø

18.02.2019 kl. 01:10

1163 moh

bjafje (**)

Snødekke

Våt løssnø Våt Åpen elv her nå i natt

Vær

Regn 6 °C

ObsID: 181858

Hardanger / ODDA

Snø

17.02.2019 kl. 15:26

924 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 1 av 2 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Samme vær som i går sånn ca, litt mindre nedbør da. Lokk over Røldal pluss 2 grader på 930moh. Sånn ca det samme temp som her nede ved Røldalsvannet.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Råtten snø kan man si på 800moh.

Skredfarevurdering

2 Moderat Ingen endringer i min melding fra i går. Samme vær i dag , bare nesten ikke regn.

Snødekke

Ikke snøfokk Våt løssnø Fuktig Snødekke på ca 800moh du synker til bunns uten ski, snødybde her var til mitt kne sånn ca.

Vær

Ikke nedbør 2 °C 0 m/s 100% skyer Overskyet og mildt dårlig sikt i høyden.

ObsID: 181582

Hardanger / ULVIK

Snø

17.02.2019 kl. 14:00

1287 moh

TheRealAndreas (Ukjent)

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse:

ObsID: 181598
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.