Snøskredvarsel for Hallingdal mandag 18.03.2019

2
Moderat
Publisert:

Lokalt ustabile forhold. Vær forsiktig i leområder med fokksnø. Det finnes lommer med svake lag under den vindtransporterte snøen.

Fokksnø (flakskred)

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn som betyr at dere påvirker svake lag og bør unngå skredterreng, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Nordlig vind vil bygge opp ferske fokksnøflak, særlig i fjellsider vendt mot SØ-SV. Temperaturen vil gå noe ned slik at i høyfjellet vil stabiliseringen av fokksnøen ta noe tid. Solinnstråling vil gi økende mulighet for våte løssnøskred i bratte sørvendte fjellsider. Der snødekket er tynt, kan det være mulig for en enkelt skiløper eller skuter å løse ut skred i svake lag med nedsnødd kantkorn eller rim.
Søndag har det kommet 5-25 cm nysnø og sterk vind i fjellet fra NØ-Ø, mest nysnø SØ-del av regionen. Dette har gitt ferske fokksnøflak i lesider vendt mot S til V. Ferske fokksnøflak vil nok i varierende grad ha festet seg til det gamle snødekket som består av gammel fokksnø eller skare. På vindskjermede steder ligger det mye tørr ubunden snø. Under fokksnølaget ligger en gammel, hard og bærende snøoverflate som har vært igjennom flere runder med smelting og tilfrysing.
Det kan finnes svake lag under den gamle fokksnøen bestående av nedsnødd kantkorn eller rim, men observasjoner fra Hemsedal og Reineskarvet før helgen tyder på liten utbredelse. De svake lagene som ligger under skaren som ble dannet i slutten av februar er vanskelige å påvirke.
Søndag formiddag meldes det om moderat snøfokk ved Ål.
19 mm i døgnet, opp mot 35 mm i mest utsatt område.
Stiv kuling fra sørøst., endring til frisk bris fra nordøst om ettermiddagen.
-9 °C til -3 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 400 moh om ettermiddagen.
Skyet.
Mest nedbør først på dagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra nord.
-12 °C til -5 °C på 1400 moh.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Hallingdal / HOL

Snø

18.03.2019 kl. 17:17

1304 moh

finseronny@obskorps (***)

Skredaktivitet

18. mar. I løpet av dagen (+01:00) Tørre flakskred Flere (6-10). 2 - Middels. Naturlig utløst SØ, S, SV. Over 0 moh

ObsID: 186935

Hallingdal / Storeskardnosene

Snø

18.03.2019 kl. 12:14

1283 moh

Mats (Ukjent)

Skredhendelse

18. mar 12:16 (+01:00) -vendt

ObsID: 186884

Hallingdal / ÅL

Snø

18.03.2019 kl. 08:23

929 moh

Stranden (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Stranden Kommentar:  Søndag stor refordeling av snø til å være i skogen

Vær

-4 °C 2 m/s fra NØ ↙ 50% skyer Mye vind fra Nordøst kombinert med snøvær søndag

Snødekke

110 cm totalt Kraftig snøfokk 15 cm nysnø Vindpakket myk Tørr Mye refordeling søndag til å være i bjørkeskogen. Søndag opp mot 15 m/s kortvarig med 5-8 m/s i middelvind

ObsID: 186838

Hallingdal / Halne

Snø

18.03.2019 kl. 02:00

1043 moh

drift@svv (**)

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

Skredhendelse

18. mar 02:00 (+01:00) Snø på RV. 7 løsnet fra fjell/dalside. Anslått skredvolum: <100m^3. Blokkert veglengde: 10-50m.

ObsID: 186831

Hallingdal / HEMSEDAL

Snø

17.03.2019 kl. 12:42

1379 moh

Jørgen@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Jørgen@obskorps Kommentar:  Dårlig sikt i dag, til tider mye vær!
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Jørgen@obskorps Kommentar:  Tydelige vindtegn i snøoverflaten i terreng som vender østover.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Jørgen@obskorps Kommentar:  Brudd i løst lag av delvis nedbrutt nysnø som hadde iblanda kantkorn. Kantkorna var ikke kommet langt i utvikling og bruddet var urent.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut Mulig 2 - Middels Noen bratte heng N, SV, V, NV over 1000 moh Gunstig temperatur gjør at skredproblemet stabiliseres relativt raskt.

Vær

Snø -4 °C 10 m/s fra SØ ↖ 100% skyer Nedbør startet for alvor i løpet av natta. Mildt vær med ca -1 på 600 moh.

Snødekke

80 cm totalt Kraftig snøfokk 30 cm nysnø Snøgrense på 500 moh Vindpakket myk Tørr Snødekket er ganske jevnt fordelt. Det finnes skavler og vindtegn som peker både mot øst og vest. Utsatt terreng er avblåst og enkelte steder er gammelt skarelag synlig.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Kraftig vind med snø i dag. Vinden løya noe i løpet av dagen.

Skredfarevurdering

2 Moderat Skredfaren øker mens været står på og leområder er ustabile, men jeg tenkte fg 2 i dag. Snøen stabiliseres relativt raskt med gunstig temperatur. Avhengig av hvor mye snø som kommer og vind ut over dagen vil være avgjørende for skredfaren videre. Jeg opplevde delvis oppsprekking av myke flak i overflaten, men de smuldra opp i bratte skråninger. Gunstig temperatur vil stabilisere snøen og fg vil sannsynligvis holde seg på 2 en stund Varslet faregrad er for høy Usikker på kantkornproblemet som er med i dagens varsel. Jeg fant kantkorn i det gamle snødekket, men det ligger bærende skare over så kantkornlag under skare er ikke problem. Det finnes kantkornutvikling over skare, men dette har kommer kort og er heller ikke noe problem slik jeg ser det.

ObsID: 186785

Hallingdal / ÅL

Snø

17.03.2019 kl. 11:35

931 moh

Stranden (Ukjent)

Vær

Snø -5 °C 5 m/s fra NØ ↙ 100% skyer Mye nedbør og vind, kortvarig 8-12 m/s

Snødekke

98 cm totalt Moderat snøfokk 15 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr En del refordeling av snø også i skogen

ObsID: 186717

Hallingdal / HEMSEDAL

Snø

16.03.2019 kl. 13:25

1179 moh

Markus@NVE (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Markus@NVE Kommentar:  Kant over skare under fokksnø. 2mm/ 4cm/ F.

Vær

Ikke nedbør 3 m/s fra V → 90% skyer

Snødekke

Ikke snøfokk Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Løs tørr snø i skog og leområder. Vindpåvirket på rygger og rabber. Solpåvirket i bratte solvendte sider. Solskare. Kantkorn mellom skare og overliggende fokksnø på steder med tynt snødekke. Vet ikke noe om utbredelsen av kantkorn over skare.

Skredaktivitet

16. mar. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Sett et solutløst Str 1 skred i bratt syd. Vet ikke fra når. Ellers ingen

ObsID: 186553

Hallingdal / HEMSEDAL

Snø

16.03.2019 kl. 12:51

1485 moh

Mattis (Ukjent)

Notater

Lille blokktest. Brudd ved første klapp i fokksnølag på 20cm. Q2. Brudd i vedvarende svakt 40cm ned i snødekket ved 3 klapp. Q3

ObsID: 186543

Hallingdal / HEMSEDAL

Snø

16.03.2019 kl. 12:47

1062 moh

Markus@NVE (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Markus@NVE Kommentar:  Snøodekke i skog. God binding mellom skare og overliggende snø. kantkornutviklig under solskare kan oppstå dersom det nå blir kaldt.

Snødekke

90 cm totalt Ikke snøfokk Litt tørr løssnø (1-10cm) Fuktig 2cm fuktig snø på topp, ubundet tørr snø under.

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: På dette stedet. Beskrivelse:

ObsID: 186542

Hallingdal / ÅL

Snø

16.03.2019 kl. 09:32

929 moh

Stranden (Ukjent)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 1 Av:  Notater Opphavsrett:  Stranden Kommentar:  Rimkrystaller på snøen etter siste natt

Vær

-7 °C 1 m/s fra NØ ↙ 13-14 minusgrader og noe timing på snøen siste natt

Notater

Snødekke

88 cm totalt Ikke snøfokk 1 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr

Faretegn

Rimkrystaller Område: På dette stedet. Beskrivelse: Rimkrystaller på snøen i skogen etter tåke, så klarvær og 13-14 minusgrader siste natt

ObsID: 186493

Hallingdal / ÅL

Snø

15.03.2019 kl. 11:00

1156 moh

steinar@obskorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snøprofil

5 lagdelinger observert N-vendt heng med relativt tynt snødekke. Mer kantkorn her men virker ikke veldig kritisk

ObsID: 186390

Hallingdal / ÅL

Snø

15.03.2019 kl. 10:41

1151 moh

steinar@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  steinar@obskorps Kommentar:  Mot øst. Vinderodert V-vendt knaus
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Vanskelig å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ over 800 moh Vind fra vest natt til 14. mars har flyttet en del snø over i heng mot NØ-SØ. Den ferskeste fokksnøen ligger på et lag med løsere snø. Lagene er forholdsvis tynne med begrenset evne til å forplante brudd, så som skredproblem er utbredelsen begrenset til heng som samler mye snø på vestavind

Vær

Ikke nedbør -5 °C 2 m/s fra Ø ← 90% skyer Stille og lett overskya og litt minusgrader siste døgn

Snødekke

80 cm totalt Ikke snøfokk Grense for lagdelt snø er på 800 moh Vindpakket myk Tørr Snøoverflate preget av vind fra NV-V, vinderodert i V-vendte sider, avblåst på rabber. Kom 10-15 cm snø på østavær tirsdag og onsdag. Hvor den er blitt av er et mysterium, ihvertfall ikke i NV-V-vendte heng i denne delen av regionen. Etter å ha søkt litt på værstasjoner i regionen ser jeg at det var vind fra V natt til torsdag 14. mars, etter endt snøvær (10 m/sek Hemsedal Skisenter). Kan være denne som har flyttet snøen over i Ø-vendte heng. Mest fokksnø i heng mot SØ-NØ, opp mot en meter oppå gammelt hardt snødekke. Noe kantkorndannelse ved gammel skare særlig der snødekket over er tynt, men ikke store krystaller eller særlig potente lag. Virker generelt stabilt og dødt

Snøprofil

7 lagdelinger observert 6 temperaturpunkter observert 1 Tester knyttet til snøprofilen Ø-vendt heng

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Ingen signaler fra snødekket, stille og rolig vær

Skredfarevurdering

2 Moderat Det fins ustabile fokksnøflak i heng mot NØ-SØ. Det er mest iøynefallende skredproblem i dag, selv om inntrykket er at snødekket generelt er ganske stabilt. Har gravd etter kantkornlag i Ø-vendte heng, N-vendte heng og V-vendte heng. Finner sjikt med kantkorn over det gamle harde snødekket der snødekket er tynt, men bare små korn (under 1mm) og virker som det er nokså stille fra den fronten. Men greit å følge med på utviklingen og ihvertfall nevne det i varslingsteksten. Ytterligere stabilisering av fokksnø da det er relativt mildt om dagen ihvertfall. Utvikling av kantkorn kan foregå. Lite ubunden snø til vindtransport. Varslet faregrad er riktig Har inntrykk av at nedbøren tidligere i uka gjorde mindre av seg enn ventet, og at det meste av snøen nå er transportert over i heng mot NØ-SØ, og ikke vestvendt slik som varselet antyder.

Skredaktivitet

15. mar. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Sikten begrenset til småheng i nærheten

Tester

ECTN2@12cmQ3 God Sjikt med løsere snø i fokksnøen, antagelig det som føyka ned natt til torsdag. Gikk videre med slag og fikk brudd ved 23 cm etter 12 slag, ikke forplantning her heller. Antar det er fordi sjiktene med kompakt fokksnø er relativt tynne.

ObsID: 186355
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.