Snøskredvarsel for Hallingdal søndag 09.12.2018

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig der det ligger fersk fokksnø i høyden, ellers stabile forhold.

Fokksnø - flakskred

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Vind kombinert med nysnøen som har kommet de siste dagene vil føre til fokksnøflak i leområder. Skredfaren øker etterhvert som vinden blir sterkere. Det er områdene som har fått mest nedbør de siste dagene som er mest utsatt. Det finnes et svakt lag av rim i snødekket, men dette utgjør ikke et eget skredproblem. Snødekket ned mot bakken er smelteomvandlet og vurderes som stabilt.
I høyfjellet er snødekket i varierende grad vindpåvirket og det har flere steder lagt seg opp fokksnøflak i leformasjoner. Over ca 1000 moh har snøen fra den siste uken lagt seg på et hardt og stabilt snødekke fra oktober. Under ca 1000 moh falt nysnøen rett på bakken. Snøen er stort sett ubunden i skogen. Regionen har generelt mindre snø enn normalt for årstiden.
Rimlaget som ble dannet på overflata av snødekket i november er observert i snødekket noen steder i regionen, men det har ikke vært observert skredaktivitet på dette laget.
2 - 4 nedbør mm i døgnet.
Bris fra sørøst.
-8 °C til -5 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 500 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
1 - 3 nedbør mm i døgnet.
Liten kuling fra nordvest.
-8 °C til -4 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 300 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.