Snøskredvarsel for Hallingdal søndag 09.12.2018

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig der det ligger fersk fokksnø i høyden, ellers stabile forhold.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Vind kombinert med nysnøen som har kommet de siste dagene vil føre til fokksnøflak i leområder. Skredfaren øker etterhvert som vinden blir sterkere. Det er områdene som har fått mest nedbør de siste dagene som er mest utsatt. Det finnes et svakt lag av rim i snødekket, men dette utgjør ikke et eget skredproblem. Snødekket ned mot bakken er smelteomvandlet og vurderes som stabilt.
I høyfjellet er snødekket i varierende grad vindpåvirket og det har flere steder lagt seg opp fokksnøflak i leformasjoner. Over ca 1000 moh har snøen fra den siste uken lagt seg på et hardt og stabilt snødekke fra oktober. Under ca 1000 moh falt nysnøen rett på bakken. Snøen er stort sett ubunden i skogen. Regionen har generelt mindre snø enn normalt for årstiden.
Rimlaget som ble dannet på overflata av snødekket i november er observert i snødekket noen steder i regionen, men det har ikke vært observert skredaktivitet på dette laget.
2 - 4 nedbør mm i døgnet.
Bris fra sørøst.
-8 °C til -5 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 500 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
1 - 3 nedbør mm i døgnet.
Liten kuling fra nordvest.
-8 °C til -4 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 300 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Hallingdal / HEMSEDAL

Snø

09.12.2018 kl. 13:18

1402 moh

Jørgen@obskorps (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 4 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Jørgen@obskorps
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Jørgen@obskorps Kommentar:  Vær i Hemsedal sentrum, tydelige faner av snø fra toppene og avrunda skyer som tyder på vind.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Jørgen@obskorps Kommentar:  Viser østsida av Svarthetta.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Jørgen@obskorps Kommentar:  Brudd i nedføyka lag med nysnø, relativt god forplantningsevne.

Faretegn

Ferske skred Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Mindre skred løsner lett når man nærmer seg leområder. Så ikke noen naturlig utløste, men fikk høre fra andre turlag at de hadde påvirket mange mindre skred, fra str 1-2.

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Vind fra V/NV flytter snø til østvendte leområder.

Vær

Ikke nedbør -1 °C 10 m/s fra NV ↘ 50% skyer Stigning i temperaturen i natt og fra nærmest vindstille i går til relativt kraftig vind fra vest/nordvest i dag.

Snødekke

50 cm totalt Moderat snøfokk 5 cm nysnø Vindpakket myk Tørr Fremdeles lite snø i regionen og med vinden som blåser i dag går vi mot en normalsituasjon ift fordeling av snø i terrenget med mest snø i østvendt terreng. Renner, søkk og formasjoner som samler snø har tykt nok snødekke til at man partivis kan kjøre uanstrengt nedover på ski. På utsatte steder som rygger og andre steder der vinden får tak er det i praksis lite/ingen snø.

Skredfarevurdering

2 Moderat Vindtransport av snø startet i natt og har ført til økning i skredfaren. Grunnet generelt lite snø i terrenget er leområder som kan være skredfarlige godt definert og relativt enkelt å få øye på. Det er i disse områdene det er mulig å kjøre på ski for tiden så det er en uheldig kombinasjon. Temperaturen er høy så det forventes en relativt rask stabilisering av dagens skredproblem. Varslet vind de kommende dager vil være kraftig nok til å flytte snø, men det vil nok være begrenset med snø å flytte på etterhvert. Flakene vil bli hardere og svakt lag vil stabilisere seg noe. Tilleggsbelastning øker for å kunne påvirke svakt lag av nedføyka løssnø, men konsekvensene av evnt skred vil øke. Varslet faregrad er riktig Stemmer bra, men sannsynligheten i dag var: sannsynlig.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Det overliggende laget er mykt. Liten tilleggsbelastning Sannsynlig 2 - Middels Noen bratte heng NØ, Ø, SØ, S over 900 moh Vinden fører til flakdannelse også noe under skoggrensa.

ObsID: 170651

Hallingdal / HEMSEDAL

Snø

09.12.2018 kl. 10:01

755 moh

Jørgen@obskorps (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Jørgen@obskorps

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Vind fra vest fører til tydelig transport av snø. Faner fra toppene.

Vær

Ikke nedbør -2 °C 10 m/s fra V → 50% skyer Mildere i dag med vind fra vest. I går var det ca 15 cm løssnø overalt tilgjengelig for vindtransport.

ObsID: 170607

Hallingdal / ÅL

Snø

08.12.2018 kl. 22:24

931 moh

Stranden (Ukjent)

Vær

Ikke nedbør -8,4 °C 0,2 m/s fra NØ ↙ Snøværet ga seg gradvis utover dagen, nesten vindstille

Snødekke

35 cm totalt 15 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Er et hardt lag på 5-15 cm såle nederst som overlevde regnet i november. Ellers tørr nysnø.

ObsID: 170557

Hallingdal / HEMSEDAL

Snø

07.12.2018 kl. 07:23

664 moh

Jørgen@obskorps (****)

Vær

Ikke nedbør -7 °C 0 m/s

Snødekke

10 cm nysnø Begynte å snø i går kveld.

ObsID: 170385

Hallingdal / HEMSEDAL

Snø

06.12.2018 kl. 14:00

1325 moh

Jørgen@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Jørgen@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Jørgen@obskorps Kommentar:  Snødekket er ganske jevnt fordelt, noe mer i renner og forsenkninger som fanger snø.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Jørgen@obskorps Kommentar:  Opp mot hyttebotn og videre sørover fra bjøberg.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Jørgen@obskorps Kommentar:  Stabile forhold. Fant ikke rim på toppen av gammelt snødekke i dag og utbredelsen av rimlaget er usikker og høyst sannsynligvis ikke et gjeldene skredproblem. Dersom rimlaget finnes er det flekkvis og sannsynligvis kan ikke skape store nok skred til at det utgjør noen trussel. Brudd i testen kom innad i fokksnø. Snøen i dag gav ikke fra seg drønn eller sprekker noe som kan være med på å bekrefte at rimlag ikke er tilstede eller har egenskaper som ikke er noen fare.

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

Vær

Ikke nedbør -8 °C 4 m/s fra SØ ↖ 50% skyer Kaldt uten nedbør siste par dager. Lite vind.

Snødekke

50 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Vindpakket myk Tørr Jevnt fordelt snødekke, men lite snø foreløpig. Det ligger 10-20 cm hard smelt/frys lag overalt. Over dette ligger ca 20 cm finkornet snø, mest i skjerma formasjoner. Fastheten på den finkorna snøen varierer, men den ser ut til å ha bundet seg godt til gammel, hard snøoverflate. I skogen er snøen i toppen stort sett ubundet. Det er nå mulig å kjøre på ski i terrenget, selv om det stikker opp en del stein og vegetasjon. Snødekket er fremdeles ikke dekkende, men vil sannsynligvis bli det ved neste snøfall.

Skredfarevurdering

1 Liten Stabile forhold. Et noenlunde jevnt fordelt snødekke bestående av et smelt/frys lag i bunnen med fokksnø over. Ingen utpregede svake lag. Rimlag som jeg meldte inn på mandag kan avskrives som skredproblem. Nysnø med lite vind er meldt. Det vil ikke foreløpig føre til nevneverdig endring i skredfaren. Varslet faregrad er riktig Stemmer bra.

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor tilleggsbelastning Lite sannsynlig 1 - Små Få bratte heng NØ, Ø, SØ, S over 1200 moh

Skredaktivitet

4. des. 6-12 (+01:00) Tørre flakskred Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst Få bratte heng. NØ, Ø. Over 1400 moh Observert fra rv52 i bratt ø og nø vendt terreng. Løsnet sannsynligvis på tirsdag ifm relativt kraftig vind fra v.

ObsID: 170318
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.